Searched for: subject%3A%22Werkgelegenheid%22
(41 - 55 of 55)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Michel, F.P. (author), Visser, R. (author)
Uit gesprekken met velerlei betrokkenen blijkt dat er draagvlak is voor een databank good practices. Deze databank moet op internet gebaseerd zijn. Tezelfdertijd wordt aangegeven dat de financiering van het aanleveren van deze praktijkvoorbeelden, inclucief het opzetten, onderhouden en beheren van een database, door ministeries moet worden...
report 2000
document
Wynne, R. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Major changes in the world of work have led to increases in part-time working, short-term contracts and an increase in the number of career changes which people make during their working lives. These labour market changes have been accompanied and to some degree stimulated by increasing global competition, by changes in the technologies used in...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Reïntegratie wordt door het kabinet in de Sociale Nota 1999 bestempeld als speerpunt van beleid, want 'hoe succesvoller de reïntegratie, hoe kleiner de kans dat de economische groei wordt afgeremd door knelpunten op de arbeidsmarkt'. Eén van de regelingen die de vorige regering hiervoor in het leven heeft geroepen is de Wet op de (re)integratie...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Ziekemeyer, M. (author)
At the beginning of the nineties the high rate of absenteeism and the rising number of employees drawing disablement benefits prompted the Dutch government to review the financial arrangements around incapacity for work. The present cabinet is aiming to reshape the measures and provisions in the context of disablement and inability to work so...
book 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
In dit artikel wordt aandacht gegeven aan nota's, wet- en regelgeving en maatregelen in de periode 1994-1998 op een aantal beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor arbeidsorganisaties zijn met name de ontwikkeling binnen de deelgebieden preventie, verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van belang....
article 1997
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het NIPG-TNO in 1991 en 1992 drie preventieprojecten uitgevoerd bij onderdelen van de rijksoverheid. Met deze projecten wordt beoogd om via verbetering van de kwaliteit van de arbeid, de gezondheid en het welbevinden van de werknemers te bevorderen en verzuim en arbeidsongeschiktheid te...
article 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Vaas, S. (author), Vink, P. (author)
De overheid neemt als werkgever een bijzondere plaats in met betrekking tot de terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De overheid is immers eigen risico-drager omdat voor ambtenaren de Ziektewet en de WAO niet gelden, maar een invaliditeitspensioensregeling van toepassing is. Deze afwijkende structuur vereist daardoor een...
report 1993
document
Vos, C.J. (author), de Gier, H.G. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oriënteert zich op mogelijkheden om blootstelling aan oplosmiddelen terug te dringen. Het ministerie zoek daartoe generieke instrumenten in plaats van gedetailleerde regelgeving. De Occupational Air Requirement is misschien zo'n instrument. Deze systematiek is in te zetten in vier stappen: 1)...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Christis, J. (author), Korver, T. (author)
Deze bundel biedt een overzicht van de stand van zaken in het Nederlandse onderzoek op het gebied van arbeid en organisatie. Het is samengesteld uit bijdragen van het WESWA-congres in Nijmegen op 14 november 1991. De volgende onderwerpen komen in de geselecteerde papers aan bod: arbeidsmarkt, organisatie-onderzoek, arbeidsverhoudingen,...
bookPart 1992
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), van Amelsvoort, P. (author), Buyse, J.J. (author), Christis, J. (author), Fruytier, B. (author), de Haan, J. (author), ten Have, K. (author), Levie, H. (author), Noten, H. (author), Peters, R. (author), Reitsma, W.D. (author), de Sitter, L.U. (author), Uyterlinde, M. (author), Wesenbeek, G.G.M. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
book 1991
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), ten Have, K. (author), Alders, B.C.M. (author), Wesenbeek, G.G.M. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
bookPart 1991
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), Fruytier, B. (author), Peters, R. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
bookPart 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Christis, J. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
bookPart 1991
Searched for: subject%3A%22Werkgelegenheid%22
(41 - 55 of 55)

Pages