Searched for: subject%3A%22Werkdruk%22
(81 - 100 of 145)

Pages

document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
Reactie op 'Bevordert het werk het leren van leraren? Een longitidinale toets van de actief leren-hypothese in Karaseks Demand-Control-model'. T.W. Taris, M.A.J. Kompier, A.H. de Lange, W.B. Schaufeli en P.J.G. Schreurs, Gedrag & Organisatie, 2003, 16, p. 142-167. De auteurs menen dat Taris et al. zich weinig verdiept hebben in eerder onderzoek...
article 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Sinds de Wet verbetering poortwachter staan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid volop in de belangstelling. In de praktijk heeft dat binnen arbeidsorganisaties geleid tot een integraal karakter van het verzuimbeleid. Het verzuim- en reïntegratiebeleid staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het HRM- of personeelsbeleid....
article 2003
document
van Echtelt, P. (author), Smulders, P. (author)
Dit artikel gaat over de vraag welke baan- en organisatiekenmerken van invloed zijn op de tijd die werknemers aan overwerk besteden. Hiertoe worden drie mechanismen gepresenteerd die kunnen verklaren waarom werknemers overuren maken, namelijk het 'werk-als-hobbymechanisme', het 'crisismechanisme' en het 'tijd-competitiemechanisme'. Daarnaast...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author)
Duurzaamheid en flexibiliteit zijn beide belangrijk voor ondernemingen. Kunnen deze begrippen samengaan of zijn ze tegenstrijdig? Hierover zijn de afgelopen twintig jaar zeer verschillende visies naar voren gebracht. In dit proefschrift wordt de zoektocht beschreven naar feit en mythe achter deze verschillende visies. Dit proefschrift geeft een...
doctoral thesis 2003
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Blatter, B. (author), van den Bossche, S. (author), Douwes, M. (author), de Groot, M. (author), Thé, K. (author), de Vroome, E. (author)
Werknemers en werkgevers in de sector Zorgverzekeraars en de overheid hebben in september 2003 een arboconvenant ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over maatregelen op het gebied van het terugdringen van werkdruk en RSI in de sector en het bevorderen van de reïntegratie van zieke werknemers. Voor het formuleren van de maatregelen en het...
report 2003
document
Dikkers, J.S.E. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit artikel beschrijft een studie waarin de relatie van werk-thuisinterferentie (WTI; negatieve invloed van werkeisen op het functioneren thuis) met enerzijds werkkenmerken en anderzijds gezondheidsindicatoren werd bestudeerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij voltijds werkende mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen. Uit de resultaten...
article 2003
document
de Kraker, H. (author), Blatter, B. (author)
De effectiviteit van behandelmethoden bij Repetitive Strain Injuries (RSI) is nog nauwelijks wetenschappelijk aangetoond. Om een beter inzicht in de gehanteerde methoden te krijgen voor zowel behandeling als reïntegratie heeft TNO Arbeid een onderzoek onder RSI deskundige behandelaars uitgevoerd. Naast inzicht in de gehanteerde behandelingen was...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Wiezer, N.M. (author), Bongers, P.M. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held about "Ergonomics in the digital age". This paper is about behavioural aspects of developing or sustaining neck and upper limb disorders....
conference paper 2003
document
Smulders, P. (author)
De Arbeidssituatie survey is opgezet om de arbeidssituatie van de beroepsbevolking in al zijn facetten te monitoren. In oktober en november 2000 is de survey voor het eerst uitgevoerd. Van de in totaal 8 230 benaderde werknemers en zelfstandigen, een aselecte steekproef uit de beroepsbevolking, stuurden 4 434 personen (53 procent) een ingevulde...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Berg, R. (author)
In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd. Dit heeft een verzakelijking en meer oriëntatie op efficiency met zich meegebracht. Naast een groep oude getrouwen is er met name de laatste jaren een groep nieuwe jonge mensen binnengekomen met andere ambities en verwachtingen. Voor de toekomst staan de meerjarige, gedeeltelijke sluiting in verband...
report 2002
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Een hoge werkdruk wordt door werknemers en werkgevers gezien als één van de belangrijkste arbeidsrisico's van deze tijd. In een hoog tempo en onder tijdsdruk moeten werken zijn belangrijke ingrediënten hiervan. In 2000 geeft 40% van de Nederlandse beroepsbevolking aan in een hoog tempo te moeten werken, 35% geeft aan regelmatig onder hoge...
article 2002
document
Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Frielink, S. (author), Miedema, M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO Arbeid in opdracht van de Branche Begeleidingscommissie (BBC) van de sector woningcorporaties, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van SZW, Aedes - vereniging van woningcorporaties, FNV Bouw, de CNV Hout- en Bouwbond en de Unie. In het kader van het Arboconvenant Werkdruk en RSI bij de...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Groeneveld, M. (author), Frielink, S. (author), van Rooijen, E. (author)
Brede scholen zijn netwerken van onderwijs- en andere (welzijns)instellingen, die onder andere tot doel hebben de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en de wijk bij de school te betrekken. Om te inventariseren of deze verbreding tot taakvergroting of zwaardere taakbelasting bij schoolleiders en leraren heeft geleid zijn...
book 2002
document
Klein Hesselink, J. (author), van der Klink, J, (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is een arborisico waar de overheid flink haar tanden in zet. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten TNO en SKB een inventarisatie van de maatregelen die zijn ingezet bij de bestrijding van werkdruk en -stress. Welke maatregelen vonden zij? En hoe kunnen anderen gebruikmaken van reeds opgedane...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In 1994, 1998 en 2000 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werksituatie en de werkdruk in de contractcatering. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek uit 1998 hebben werkgeverorganisatie en werknemersorganisaties gezamenlijk besloten actie te ondernemen om de situatie te verbeteren. Een eerste grote stap hierin is het in...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
document
van der Klink, J.J.L. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schene, A.H. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Arbeid (author)
In this quantitative meta-analysis is sought to determine the effectiveness of occupational stress-reducing interventions and the populations for which such interventions are most beneficial. 48 experimental studies were included in the analysis. Four intervention types were distinguished: cognitive-behavioural interventions, relaxation...
article 2001
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
De voordurende stijging van de werkdruk lijkt een halt te zijn toegeroepen. Vanf 1998 is er sprake van stabilisatie van de werkdruk in Nederland. Europese cijfers ondersteunen deze trendbreuk. Werknemers en werkgevers zien een hoge werkdruk als een van de belangrijkste arbeidsrisico's van de huidige tijd. De aanpak van de werkdrukproblematiek...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author)
De gemeente Amsterdam wil arbeidsvoorwaarden gaan formuleren op 'emotioneel belastende functies'. Het doel van de gemeente is ervoor te zorgen dat beleid wordt geformuleerd zodat functies met een zeer hoge emotionele belasting worden geïdentificeerd, opdat hiervoor specifieke, zo mogelijk ontlastende arbeidsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van der Klink, J.J.L. (author), Vaas, S. (author), Houtveen, J.H. (author), Frielink, S.J. (author)
In opdracht van SZW is, in het kader van de arboconvenanten, een branche-overstijgend onderzoek uitgevoerd naar de "stand der wetenschap" op het gebied van werkdruk en werkstress. Het rapport kan gebruikt worden als catalogus van maatregelen, aangezien het een overzicht geeft van maatregelen en de bewezen effectiviteit ervan. Bij het opstellen...
report 2001
Searched for: subject%3A%22Werkdruk%22
(81 - 100 of 145)

Pages