Searched for: subject%3A%22Werkdruk%22
(1 - 20 of 145)

Pages

document
Wiezer, N.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.C. (author)
Het aantal werknemers met werkgerelateerde stressklachten groeit en dit heeft negatieve consequenties voor werknemers en werkgevers. Werkdruk is een belangrijke oorzaak van stressklachten. Werkgevers hebben volgens de Arbowet de verplichting om beleid te voeren waarmee het risico op werkdruk zo klein mogelijk is. In 2021 werkte 18% van de...
article 2022
document
Wiezer, N. (author), Schelvis, R. (author)
Deze Werkdruk Wegwijzer is een update van 2021. De Werkdruk Wegwijzer leidt je in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk. De korte versie waar je je nu in bevindt, is speciaal ontwikkeld voor MKB'ers en leidinggevenden. Alle vijf de stappen doorlezen kost je tien minuten. Wil je meer informatie over een onderdeel van een stap kun je...
report 2021
document
van Dam, L.M.C. (author), In der Maur, M. (author), Willemsen, J. (author)
LEESWIJZER. Digitalisering en het gebruik van (nieuwe) technologie hebben veel invloed op de kwantiteit en kwaliteit van werk, ook in Nederland (WRR, 2020; SER, 2016). Technologische vernieuwing is een groot thema en kan gezien worden als een disruptor of verstoorder op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden – een game changer – zoals...
report 2021
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In onderstaande tabellen wordt de NEA 2018 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden...
report 2019
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In onderstaande tabellen wordt de NEA 2018 uitgesplitst voor het primair onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden...
report 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Oorzaken voor werkdruk verschillen voor werknemers in het primair, voortgezet en mbo onderwijs. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Goede sociale steun draagt bij aan prettiger werkomgeving en minder verloop. Vakmedianet
article 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Er blijkt een duidelijk verband tussen technologiegebruik en werkstress of werkdruk. Vakmedianet
article 2019
document
van den Tooren, M. (author), Hooftman, W.E. (author), Huslegge, G. (author), Bouwens, L. (author), Rosenkrantz, N. (author)
In dit rapport staan de uitkomsten van verdiepend onderzoek naar thema’s zoals arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica in de sector . Aanleiding voor het onderzoek was de Werkgeversenquête 2018. Sommige resultaten van dat onderzoek waren opvallend en vroegen om verder onderzoek. In opdracht van AZW hebben TNO en...
report 2019
document
Hummel, L. (author), Hooftman, W.E. (author), Schelvis, R. (author)
report 2019
document
Douwes, M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
De Arbobalans is verschenen. De kwaliteit van de arbeid is de afgelopen acht jaar redelijk stabiel, met uitzondering van beeldschermwerk en werkdruk. Nederland steekt gunstig af bij de rest van Europa. Vakmedianet
article 2017
document
Ruim 80% van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74% is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs. De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een...
report 2016
document
Wiezer, N.M. (author), Sonneveld, M.H. (author)
In 2014 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘check je werkstress’ gestart. Met deze campagne wil het ministerie aandacht vragen voor een van de belangrijkste beroepsziektes van ons land. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de...
article 2016
document
Houtman, I.L.D. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Werkdruk staat met regelmaat in de belangstelling van de media. Net als andere psychosociale factoren op het werk, zoals agressie en geweld of pesten op het werk, wordt werkdruk ook wel aangeduid als ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Het Ministerie van SZW voert een vierjarige campoagne gericht op bewustwording van werkdruk- en...
article 2016
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Wiezer, N.M. (author)
In Nederland hebben veel mensen last van werkdruk. Toch vinden bedrijven het lastig om deze knelpunten aan te pakken. TNO vertaalde de succesfactoren voor een aanpak van werkdruk- en werkstressknelpunten in een digitaal instrument dat organisaties en instellingen zelfstandig in kunnen zetten, de ‘Werkdruk Wegwijzer’. In dit artikel worden de...
article 2016
document
Schelvis, R. (author)
Workshop en bijeenkomst gericht op P&O-ers en schoolleiders.
public lecture 2015
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E. (author)
bookPart 2015
document
Een beetje stress. Veel werk. Hoge spanning. De barometer van de werkdruk is een onbetrouwbaar leesinstrument. Want wanneer is ‘veel’ eigenlijk te veel? En wanneer vormen alle ‘beetjes’ samen een structureel probleem? Deze bundel brengt een moeilijk te grijpen kwestie in kaart. Dat is heel belangrijk, want het voorkomen van burn-out en het...
book 2015
document
other 2015
document
Bakhuys Roozeboom, F. (author)
‘Wie heeft er wel eens ’s avonds nog een werkmail verstuurd?’ De vraag van Lodewijk Asscher blijft even in de zaal hangen. Dan schieten alle handen in het publiek in één keer de lucht in. ‘Iedereen dus,’ concludeert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een lachje. ‘Dat dacht ik al. Daar is natuurlijk ook niets mis mee,’ zo stelt...
article 2015
Searched for: subject%3A%22Werkdruk%22
(1 - 20 of 145)

Pages