Searched for: subject%3A%22Werk%255C-thuis%255C%2Bconflict%22
(1 - 7 of 7)
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), de Jong, T. (author), den Hoedt, M.C.B. (author)
TNO en CNV BedrijvenBond initieerden een project dat zich richt op het creëren van een omgeving en relaties die innovatief werkgedrag van medewerkers stimuleren. Het doel is toepasbare kennis en producten te ontwikkelen die bijdragen aan het innovatievermogen van organisaties. In de onderhavige verkennende studie is, door een statistische...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst, M. (author), de Leede, J. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), Kraan, K.O. (author)
Steeds vaker wordt op afstand gewerkt. Dat heeft voordelen. Om een aantal te noemen: de arbeidsproductiviteit per medewerker neemt toe in organisaties waar veel wordt gereisd; mobiele werkers kunnen hun werk professioneler uitvoeren omdat ze altijd en overal in staat zijn de juiste informatie op te vragen; de externe gerichtheid van organisaties...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Doel van deze analyses was om het vóórkomen van afwijkende werktijden in Nederland in kaart te brengen. Ook is onderzocht wat de relatie is tussen afwijkende werktijden enerzijds en gezondheid/welbevinden en arbeidsrisico's anderzijds. Daarnaast is bekeken hoe het aantal werkenden dat op afwijkende tijden werkt, zich over de tijd ontwikkelt....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Keijzer, L. (author), Cremer, R. (author)
In deze literatuurstudie zijn factoren onderzocht die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een veelzijdige loopbaan en factoren die een rol spelen bij de beslissing van werknemers om (vroegtijdig) met werken te stoppen. Het doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de onderwerpen die in het kader van een veelzijdige loopbaan...
report 2007
Searched for: subject%3A%22Werk%255C-thuis%255C%2Bconflict%22
(1 - 7 of 7)