Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(1 - 20 of 58)

Pages

Nieuwe vormen van arbodienstverlening
Nieuwe vormen van arbodienstverlening
Evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag
Evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag: een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek naar een onderdeel van de Kaderregeling AVR Welzijn 2002
De business case voor Integraal Gezondheids Management
De business case voor Integraal Gezondheids Management: ontwikkeling van een interactieve methodiek
Evaluatie van de leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' in de Thuiszorg en GGZ
Evaluatie van de leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' in de Thuiszorg en GGZ
Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming: Gastouderopvang Rotterdam en Savant
Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming: Gastouderopvang Rotterdam en Savant
Nieuwe materiaalset maakt huishoudzorg professioneler
Nieuwe materiaalset maakt huishoudzorg professioneler
Het relatief hoge ziekteverzuim en de stijgende WAO-instroom van vrouwen: Enkele gedachten over mogelijke verklaringen en oplossingen
Het relatief hoge ziekteverzuim en de stijgende WAO-instroom van vrouwen: Enkele gedachten over mogelijke verklaringen en oplossingen
Reïntegratiegids
Reïntegratiegids: hulpmiddelen bij het opstellen van een reïntegratiegids
De betekenis van vraagsturing in de reïntegratiemarkt
De betekenis van vraagsturing in de reïntegratiemarkt
Arborisico's in de branche gezondheids- en welzijnszorg
Arborisico's in de branche gezondheids- en welzijnszorg
Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag
Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag: kaderregeling arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie 2002 van de sector welzijn
Evaluatie van het zelfdiagnose-instrument voor het meten van oorzaken van werkdruk
Evaluatie van het zelfdiagnose-instrument voor het meten van oorzaken van werkdruk
Absenteeism and sex differences in attitudes in Dutch health care and welfare institutions: Paper presented at the VIIth European conference on Organisational Psychology and Health Care, Stockholm, 11-13 October 2001
Absenteeism and sex differences in attitudes in Dutch health care and welfare institutions: Paper presented at the VIIth European conference on Organisational Psychology and Health Care, Stockholm, 11-13 October 2001
Samen werken aan arbeidsomstandigheden
Samen werken aan arbeidsomstandigheden
De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn : een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen : deel 1 overzicht van de resultaten : deel 2 branche-studies
De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn : een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen : deel 1 overzicht van de resultaten : deel 2 branche-studies
Verzuim- en reïntegratiebeleid
Verzuim- en reïntegratiebeleid: hou het eenvoudig
Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions
Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions: paper presented at the 10th EAWOP Congress in Prague (May 16-19, 2001)
Hoog loon is nog geen loontevredenheid
Hoog loon is nog geen loontevredenheid
Gaat de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang op weg naar een verzuimmonitor?
Gaat de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang op weg naar een verzuimmonitor?: verslag van een heroverwegingsproces
Tijd voor maatregelen
Tijd voor maatregelen: verslag van twee onderzoeken in de deelsectoren kinderopvang en sociaal-cultureel werk
Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(1 - 20 of 58)

Pages