Searched for: subject%3A%22Wegverkeer%22
(1 - 6 of 6)
document
Mulder, H. (author), Verbeek, M. (author), Tol, D. (author), van Mensch, P. (author), Rondaey, A. (author), Uslu, A. (author), de Wilde, H.P.J. (author), Eijk, A. (author)
In dit rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor vijf deelgebieden. Per deelgebied geven we een analyse die PBL gebruikt om de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen te ramen.
report 2022
document
Eisses, A.R. (author)
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author)
Op basis van de wagenpark en transport- en mobiliteitsprognoses van PBL zijn dit de emissiefactoren voor wegverkeer van 2020 tot 2040. De prognoses zijn door RIVM geinterpoleerd tussen de zichtjaren 2025, 2030, 2035, en 2040, en gecombineerd met de CBS rapportage over 2019, voor de jaren voor 2025. Deze dataset brengt samen de emissiefactoren...
report 2022
document
Verbeek, R.P. (author), van Zyl, P.S. (author), van Grinsven, A. (author), van Essen, H. (author)
Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies in vergelijking met een referentiebrandstof —...
report 2014
document
de Lange, R. (author), Eijk, A. (author), Kraan, T. (author), Stelwagen, U. (author), Hensema, A. (author)
report 2011
document
TNO Bouw (author), Waarts, P.H. (author)
report 1997
Searched for: subject%3A%22Wegverkeer%22
(1 - 6 of 6)