Searched for: subject%3A%22Wegenbouw%22
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Mookhoek, S.D. (author), van Kanten-Roos, W. (author), Bijleveld, F. (author)
De provincie Zuid-Holland stimuleert energie-reducerende innovaties die kunnen worden ingezet bij het (her)inrichten van het provinciaal wegennet. De provincie draagt onder andere op deze manier bij aan de doelstellingen van het Nederlandse energieakkoord betreffende het reduceren van energie en CO2 uitstoot. Eén van de innovaties die de...
other 2017
document
Derksen, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Agressie en geweld verpesten de werksfeer, schaden het imago en leiden tot verzuim van wegwerkers. Zij krijgen regelmatig het gram van gefrustreerde automobilisten over zich heen. TNO onderzocht de ernst van de zaak en formuleerde maatregelen. In dit artikel wordt in het kort ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. Het probleem doet zich...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project moest inzicht geven in de meest voorkomende oorzaken en...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Door de omvang en aard van het risico dat wegwervers lopen te worden aangereden is weinig bekend. Van den Berg Infrastructuur heeft het initiatief genomen tot een onderzoeksproject waarbij verschillende methodes werden gebruikt om informatie te verzamelen. Gebleken is dat wegwerkzaamheden niet zonder risico's zijn. Aanrijdgevaar wordt niet...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Eijk, V. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuiper, J. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
Jongen, M. (author), Visser, R. (author), Spee, T. (author), Zwetsloot, G. (author)
De trend om steeds meer secundaire bouwgrondstoffen in te zetten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw was voor het bestuur van Arbouw aanleiding om aan deze organisatie te verzoeken een proeftuinproject in het kader van het nieuwe stoffenbeleid van de overheid te initiëren. De Strategienota Omgaan met Stoffen (SOMS) uit 2001 beschrijft dit...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de sector Bouwnijverheid is sprake van een ziekteverzuimcijfer, dat inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, een groot aantal WAO-gevallen en relatief veel arbeidsongevallen. Risicogroepen zijn met name de werknemers die op hoogte werken, zoals aan gevels, op daken en op grote overspanningconstructies en de werknemers die zware,...
report 2002
document
Torenvliet, S. (author)
Arbeidsinspecteur Scheltema startte dit voorjaar samen met een aantal collega's van de Arbeidsinspectie het landelijk project 'Werken in verontreinigende grond'. Arbeidsomstandigheden concreet' liep een dag met Scheltema mee en sprak met hem over werk dat heel wat problemen met zich mee brengt. Aandacht wordt geschonken aan de verschillende...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), de Vreede, J.A.F. (author)
In de bouw brengen ondervloerders op het beton een afwerklaag van zandcement aan om elektriciteits- en verwarmingsbuizen te bedekken en een egale ondergrond te verkrijgen. Ondervloerders worden blootgesteld aan een aantal werkomstandigheden, zoals fysiek zware belasting, een slecht klimaat, huidaandoeningen en stof. In dit onderzoek is de...
article 1997
document
Torenvliet, S. (author)
Bij- en nascholing op het gebied van veiligheid wordt steeds belangrijker. Het is daarom belangrijk dat de medewerkers gedegen opleidingen krijgen. De keus voor een opleidingsinstituut is moeilijk omdat er veel organisaties zijn die de cursussen aanbieden, maar deze opleidingsinstituten niet altijd bij de organisatie passen. Ook zit er veel...
article 1997
document
Koningsveld, E. (author), Mossink, J.C.M. (author), Wubs, A.J. (author)
Naar aanleiding van de matige arbeidsomstandigheden en het hoge verzuim van metselaars en opperlieden, hebben het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, de Nederlandse Metselaars Patroons Bond en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, samen met TNO, aan een meerjarenproject gewerkt. Doel van dat project was...
article 1997
document
TNO Arbeid (author), Jonkers, R. (author), de Weerdt, I. (author), Nijman, F. (author)
Op verzoek van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) hebben het NIA'TNO en ResCon een programma ontwikkeld, dat gericht is op bescherming van buitenwerkers tegen teveel UV-straling door de zon. Dat programma zou niet op zichzelf staan, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in het arbobeleid van het bedrijf of de instelling waar het zou worden...
book 1997
document
Kompier, M.A.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vink, P. (author), Smulders, P.G.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Bedrijven hebben een groot en toenemend belang bij het verminderen van ziekteverzuim. Het aantal goed gedocumenteerde voorbeelden van een succesvolle aanpak van ziekteverzuim is echter beperkt. Tengevolge hiervan ontbreekt inzicht in de factoren die een dergelijke aanpak bevorderen of belemmeren. Dit boek presenteert daarom tien koplopers in...
book 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Miedema, M. (author), Vink, P. (author)
In dit onderzoek zijn de houding, beweging en krachtuitoefening gemeten bij zes metselaars op de werkplek. De gemeten fysieke belasting is beoordeeld aan de hand van Arbouw-richtlijnen. Daarnaast is middels een vragenlijst de ervaren belasting bij 55 metselaars geïnventariseerd. Dit artikel geeft de resultaten van het onderzoek. Daarbij wordt...
article 1996
document
Miedema, M. (author), de Kroon, J. (author), Vink, P. (author)
In Nederland worden per jaar ruim 2,1 miljard metselstenen en bouwblokken verwerkt door 20.000 metselaars en 7.000 opperlieden. Bij dit werk wordt veel gebukt, getild en met hoge frequentie bewogen. Meer dan de helft van het ziekteverzuim is het gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat. Om te beoordelen hoe belastend het werk van de...
article 1995
document
TNO Arbeid TNO Preventie en Gezondheid (author), Miedema, M.C. (author), Vink, P. (author), de Kroon, J.C.A. (author)
Een nieuwe manier van opperen van metselstenen is ontwikkeld. Deze is lichamelijk minder belastend voor oppermannen. Het opperen wordt, waar mogelijk, al geheel gemechaniseerd door middel van een kraan of een verreiker. Dit is echter niet op alle bouwlokaties mogelijk. Daarom is voor die gevallen voor het horizontale transport de opkar...
report 1994
Searched for: subject%3A%22Wegenbouw%22
(1 - 20 of 32)

Pages