Searched for: subject%3A%22Weerbaarheid%22
(1 - 7 of 7)
document
Een weerbaar kind vindt beter zijn of haar weg in de maatschappij en in het volwassen leven. Weerbaar zijn heeft grote voordelen voor zowel het kind als de samenleving. Kinderen die weerbaar zijn ondervinden minder nadelige gevolgen van de tegenslagen die ze tegenkomen, zoals lichamelijke en psychische problemen, angsten, een negatief zelfbeeld...
other 2021
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de uitwerking van verschillende aspecten van digitalisering. Deel 1: social media en maatschappelijke verschuivingen.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving. In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt deze effecten. Deel 2 over de invloed van elektronische diensten.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de effecten. Deel 3: aanbevelingen voor het creëren van een nieuwe balans.
article 2020
document
Kamphuis, W. (author), Westerveld, L. (author), Delahaij, R. (author), Smit, A. (author)
De politie moet de komende jaren zeventienduizend nieuwe politiemensen aanstellen. Wat draagt bij aan een goede start van deze nieuwe medewerkers? Wim Kamphuis, Lena Westerveld, Roos Delahaij en Annika Smit benadrukken het belang van mentale weerbaarheid.
article 2020
document
Fekkes, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Detmar, S. (author)
A resilient child can find his or her way better in society, and in adult life. Resilience has great advantages both for the child, who can get his or her life on track better, and for society. Resilient children suffer fewer harmful effects of the setbacks that they encounter, such as physical and mental problems, fears, negative self-image or...
other 2020
document
TNO (author), Janssens, K. (author), Vink, R. (author), Gort, A. (author)
Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten geeft antwoord. Hierin worden drie methoden beschreven die zijn uitgetest door GGD-en, jongerenwerkers, migrantenorganisaties, scholen en andere organisaties. De drie methoden zijn Benzies & Batchies, Lespakket JONGENS en Be A Man!. Deze zijn door Kikid, Centrum 16...
book 2014
Searched for: subject%3A%22Weerbaarheid%22
(1 - 7 of 7)