Searched for: subject%3A%22Wajongers%22
(1 - 4 of 4)
document
Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author)
Meer jongeren met bePerkingen moeten aan het werk. Dat is niet eenvoudig, zeker niet in tijden van crisis. Domeinen als (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en jeugd-ggz beinvloeden latere Wajonginstroom. Hoe kan deze keten latere arbeidsparticipatie bevorderen en instroom in de uitkering voorkomen? TNO onderzocht in 2011 hoe vso-scholen in cluster-3...
article 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Onlangs heeft het kabinet de contouren van zijn plannen met de Wajong geschetst. In dit artikel bespreekt de auteur de aanleiding voor de plannen en de plannen zelf. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid of de praktijk, namelijk: (i) de uitbreiding van de huidige claimbeoordeling...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Andriessen, S. (author), Ooms, D. (author), Fermin, B. (author), Klerkx, M. (author)
Deze studie, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzocht de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die binnen de reguliere vormen van onderwijs niet kunnen worden geschoold en begeleid naar werk. Van oudsher stroomt (een gedeelte van) deze groep door naar...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Wevers, C. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW is onderzocht welke participatiemogelijkheden er zijn voor instromers in de Wajong en wat er nodig is om deze maximaal te benutten. Hierbij zijn 4 categorie├źn arbeidsmogelijkheden gehanteerd: Werken bij een reguliere werkgever, beschut werken, dagbesteding en geen participatie mogelijk. Voor het onderzoek...
report 2008
Searched for: subject%3A%22Wajongers%22
(1 - 4 of 4)