Searched for: subject%3A%22WH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(121 - 140 of 508)

Pages

document
Suurs, R.A.A. (author), Diaz Lopez, F.J. (author), de Boer, J. (author), Miedema, M.C. (author), Mashelkar, R.A. (author)
Inclusive innovation literature provides manifold examples and some answers as to how projects can achieve the full potential of the BoP market and what factors can be considered important in determining the likelihood of an innovation’s success. But the existing literature and methods for analysis are mostly oriented towards firms’ strategies...
report 2013
document
Sanders, J. (author), Boneschansker, O. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Fermin, B. (author), Muller, B. (author)
book 2013
document
Buijs, P.C. (author)
public lecture 2013
document
Douwes, M. (author)
Door de vergrijzing en ontgroening zullen werknemers in Nederland tot op hoge leeftijd moeten doorwerken. Bij bedrijven roept dit vragen op als. Is het werk daarvoor niet te zwaar? Welke arbeidsbelasting is acceptabel? Em: Welke maatregelen moet ik nemen om te zorgen dat mijn werknemers tot op hoge leeftijd veilig en gezond aan het werk kunnen...
other 2013
document
Venema, A. (author), den Besten, H. (author), van den Klauw, M. (author), Ybema, J.F. (author)
De brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011’ kijkt terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. De brochure bevat een beknopt overzicht van de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen tien jaar. Het gaat om aantallen en trends, risicogroepen, werkkenmerken, toedracht en gevolgen. Vanaf 2002 heeft TNO ieder...
other 2013
document
de Jong, T. (author), Vos, F. (author)
De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van partners te monitoren en de kwaliteit van instrumentarium te bewaken. Door monitoring van de activiteiten willen we de kennis over de wijze waarop duurzame inzetbaarheid...
book 2013
document
Verbeek, J. (author), van den Heuvel, S. (author), Fishta, A. (author), Nold, A. (author), Euler, U. (author), Mattioli, S. (author)
public lecture 2013
document
van den Heuvel, S.G. (author), Verbeek, J. (author), Nold, A. (author), Euler, U. (author), Fishta, A. (author)
Session: 28. Health Impact Analysis Physical Factors.
conference paper 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), van Duijn, B. (author), van Bergen, S. (author), Nethe, A. (author), Jansen, J. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In het project is een experiment uitgevoerd waarbij eerst in de leefomgeving van 65+ers in de ouderenwoning/kamersituatie, de omstandigheden van het binnenklimaat zijn gemeten. Op basis van deze gegevens zijn de voor deze omgeving meest geschikte luchtzuiverende plantensoorten geselecteerd. Vervolgens is in een vervolgproef op een aantal kamers...
book 2013
document
van den Heuvel, S.G. (author), Geuskens, G. (author), Vergeer, R. (author), Treutlein, D. (author), de Weerd, M. (author), Dhondt, S. (author)
Session: 34. Health Impact Analysis II
conference paper 2013
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Giesen, F.B.M. (author), Sanders, J.M.A,F. (author)
book 2013
document
Gouw, P. (author)
Based on the Netherlands Working Condition Survey (NEA, TNO) and the available literature, it seems that low-qualified workers experience more labour market problems than middle- or high-qualified workers. The trend in the 2000-2007 period is that the relative number of low qualified workers has decreased, but the total number of unemployed low...
report 2013
document
Schoone-Harmsen, M. (author), Rijken, E.M.S. (author)
report 2013
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
report 2013
document
Anonymous, (author)
other 2013
document
Anonymous, (author)
other 2013
document
Anonymous, (author)
other 2013
document
Anonymous, (author)
other 2013
document
Anonymous, (author)
other 2013
document
Schelvis, R.M.C. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Wiezer, N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Bohlmeijer, E.T. (author), van der Beek, A.J. (author)
Poster the bottom-up innovation project.
other 2013
Searched for: subject%3A%22WH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(121 - 140 of 508)

Pages