Searched for: subject%3A%22WH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(81 - 100 of 506)

Pages

document
Rijs, K.J. (author), van der Pas, S. (author), Geuskens, G.A. (author), Cozijnsen, R. (author), Koppes, L.L.J. (author), van der Beek, A.J. (author), Deeg, D.J.H. (author)
Objectives We developed a general population job-exposure matrix (GPJEM), including physical and psychosocial demands as well as psychosocial resources, applicable to older and retired workers and evaluated its validity by examining associations with health. Methods Physical and psychosocial work exposures reported by 55–64-year-olds were...
article 2013
document
de Wind, A. (author), Geuskens, G.A. (author), Ybema, J.F. (author), Blatter, B.M. (author), Burdorf, A. (author), Bongers, P.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objectives The aim of this study was to investigate the relative contribution of health, job characteristics, skills and knowledge, social factors, and financial factors to the transition from work to early retirement. Methods Employees aged 59–63 years (N=2317) were selected from the Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation ...
article 2013
document
Geuskens, G.A. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Kraan, K.O. (author), Liebregts, W.J. (author)
Objectives Mental retirement may occur when workers approach the end of their career and stop investing in new knowledge and social relationships at work. If workers stop investing in new knowledge, their skills may lose economic value and become obsolete. The processes of mental retirement itself and mental retirement that results in skills...
article 2013
document
van der Heuvel, S.G. (author), van de Vijfeijke, H. (author), Leijten, F.R.M. (author), Ybema, J.F. (author), Robroek, S.J.W. (author), van der Beek, A.J. (author), Burdorf, A. (author), Taris, T.W. (author)
Objective This study examines whether mental and physical health among older employees relate to work ability and whether coping styles moderate the effects of health. Methods A one-year longitudinal study was conducted among 8842 employees aged 45–64 years from the Study on Transitions in Employment, Ability, and Motivation (STREAM). Online...
article 2013
document
van den Heuvel, S. (author), Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author), de Wind, A. (author), Leijten, F. (author)
report 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Pot, F. (author), Dhondt, S. (author)
Veel economen zijn geneigd om te pleiten voor een flexibele arbeidsmarkt ter stimulering van de innovatie in Nederland. De werknemers die in ons land innovatief werk verrichten zijn echter vooral voltijds werkzaam, op regelmatige werktijden en in vaste dienst. Wel zijn veel van deze innovatieve werkers actief in het volgen van opleidingen en...
article 2013
document
Ybema, J.F. (author), van der Torre, W. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S. (author), Lautenbach, H. (author), Banning, R. (author), Dirven, H.J. (author)
Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de...
report 2013
document
Fijan-Roemer, D. (author), van Marwijk, D. (author), van Putten, D. (author), Jansen, E. (author), Tiggeler, E. (author), van der Schee, A. (author), Poldervaart, K. (author)
report 2013
document
Vos, F.S.M. (author), de Jong, T. (author)
report 2013
document
Versantvoort, M. (author), Kraan, K. (author)
Werknemers in de flexibele schil blijken geconfronteerd te worden met meer gezondheidsrisico’s dan werknemers in vaste dienst. De vraag die in dit artikel centraal staat, is of flexibiliteit van werktijden en -plaats eveneens zorgt voor meer gezondheidsproblemen. De paneldata-analyses op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laten...
article 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Boneschansker, O. (author), Sanders, J. (author), Koppes, L. (author)
Werkenden die twee of meer banen combineren, vormen geen uitzondering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een analyse op een representatieve steekproef van de werkzame beroepsbevolking toont wie er banen combineren en wat de belangrijkste redenen daarvoor zijn.
article 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), van Rijssen, J. (author), Mol, M. (author)
Het doel van dit artikel is om – op basis van grote en representatieve databestanden – de trends, de internationale verschillen, de determinanten en de risicogroepen rond burnout, alsmede de samenhang met verzuim en arbeidsongeschiktheid, in kaart te brengen. De Nederlandse databestanden zijn van CBS, UWV en TNO. De internationale data zijn...
article 2013
document
Peters, P. (author), Kraan, K. (author), van Echtelt, P. (author)
This study investigated the relationship between work conditions characterizing ‘New Ways of Working’ (NWW) and employees’ work-related exhaustion and dedication. NWW was conceptualized as a bundle of three working conditions which, in terms of the JobDemands-Resource Model, can be viewed as a work-related resource: (1) having access to...
article 2013
document
Taris, T. (author), Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten gelegen zijn in hetzij de werksfeer, hetzij de...
article 2013
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Wiezer, N.M. (author)
Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers geen werkstress ontwikkelen? Hoe blijven mijn medewerkers bevlogen aan het werk? Om managers te helpen een antwoord te vinden op deze vragen is TNO op zoek gegaan naar een nieuw, innovatief type interventie: een serious game. Samen met 365, ING en Ranj heeft TNO een computerspel ontwikkeld waarmee managers...
article 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), Schouteten, R. (author)
In deze ‘Proloog en epiloog’ vatten we eerst de hoofdlijnen van de zeven artikelen uit dit themanummer samen. Daarna proberen we een aantal conclusies te formuleren.
article 2013
document
Schellart, T. (author), Besseling, J. (author), Steenbeek, R. (author), Kroneman, H. (author)
The aim of this study is to determine the extent and the associated factors of systematic variations in the disability assessments of long-term sick-listed employees by Dutch insurance physicians (IP’s). Variables from a questionnaire survey among IPs, based on the ‘Attitude - Social norm - self-Efficacy’ (ASE) model, were linked to the outcomes...
article 2013
document
van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author), Douwes, M. (author)
report 2013
document
Hooftman, W.E. (author), van Kesteren, N. (author), Poppel, M.N.M. (author), Lanting, C.I. (author), van Wouwe, J.P. (author), Verheijden, M.W. (author)
Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat vrouwen stoppen met het geven van borstvoeding. Werk is daar één van. Het is echter niet duidelijk welke specifieke werkgerelateerde factoren hierbij een rol spelen. In het Mom@Wor cohort zijn 610 werkende, voornamelijk autochtone, vrouwen tussen de 18 en 45 jaar uit de gezondheidszorg en...
article 2013
document
van Berkel, J. (author), Proper, K.I. (author), van Dam, A. (author), Boot, C.R.L. (author), Bongers, P.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
Background: Previous studies have found moderate to vigorous physical activity (MVPA) to be associated with a decreased risk of mental disorders. Although the focus in the field of psychology has shifted towards human strengths and optimal functioning, studies examining associations between MVPA and mental health in general (MH) and between MVPA...
article 2013
Searched for: subject%3A%22WH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(81 - 100 of 506)

Pages