Searched for: subject%3A%22WH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(41 - 60 of 506)

Pages

document
Leijten, F.R.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Ybema, J.F. (author), Robroek, S.J.W. (author), Burdorf, A. (author)
Objectives The aim of this study was to (i) assess how common chronic health problems and work-related factors predict sickness absence and (ii) explore whether work-related factors modify the effects of health problems on sickness absence. Methods A one-year longitudinal study was conducted among employed persons aged 45-64 years from the Study...
article 2013
document
Oude Hengel, K.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Molen, H.F. (author), Bongers, P.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objective This study aimed to investigate the effectiveness of a prevention program on work ability, health, and sick leave targeted at construction worksites. Methods A total of 15 departments (N=297 workers) from 6 construction companies participated in this cluster randomized controlled trial and were randomly allocated to the intervention (8...
article 2013
document
van Scheppingen, A. (author), Bos, E. (author), Jansen, Y. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Starren, A. (author), ten Have, K. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het evalueren van complexe interventies of innovaties is per definitie zelf ook complex. In complexe interventies is er doorgaans geen sprake van lineaire oorzaak en gevolg stappen. De interventie en (aspecten in) de context interacteren en lopen in elkaar over. Zij worden gezien als ‘interveniërende loops’. Steeds duidelijker wordt dat de...
report 2013
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
document
Viester, L. (author), Verhagen, E.A.L.M. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Koppes, L.L.J. (author), van der Beek, A.J. (author), Bongers, P.M. (author)
Background. The primary aim of this study was to investigate the association between BMI and musculoskeletal symptoms in interaction with physical workload. In addition, it was aimed to obtain insight into whether overweight and obesity are associated with an increase in occurrence of symptoms and/or decrease in recovery from symptoms. Methods....
article 2013
document
de Wind, A. (author), Ybema, J.F. (author), van der Beek, A.J. (author)
Een longitudinale studie met een follow-up van één jaar oudere werknemers laat zien dat psychosociale werkkenmerken van invloed zijn op vervroegde uitstroom uit werk via arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en vroegpensioen. Fysieke belasting heeft geen invloed op deze routes van vervroegde uitstroom uit werk
article 2013
document
Hooftman, W. (author), Klein Hesselink, J. (author), Verbiest, S. (author), van der Klauw, M. (author), Starren, A. (author), van der Beek, D. (author)
report 2013
document
Houtman, I. (author), Steenbeek, R. (author), van Zwieten, M. (author), Andriessen, S. (author)
De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Met name bij psychische klachten neemt men een werknemer liever niet of behoudt men hem niet. Het hebben van een goed CV (bij aannemen) of het goed functioneren van de werknemer (bij behoud)...
report 2013
document
Rijken, E. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2013
document
Oprins, E.A.P.B. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Visschedijk, G.C. (author), Kistemaker, J.A. (author)
Dit rapport beschrijft de opzet en resultaten van een kennisoverdrachtproject over de meerwaarde van serious gaming in het onderwijs. In dit kennisoverdrachtsproject heeft TNO de vijf MKB-bedrijven begeleid in het evalueren van hun eigen game middels het uitvoeren van vijf vergelijkbare experimenten op basis van een eerder door TNO ontwikkelde...
report 2013
document
van der Klauw, M. (author), Verheijden, M.W. (author), Slinger, J.D. (author)
report 2013
document
van Dongen, J.M. (author), Tompa, E. (author), Clune, L. (author), Sarnocinska-Hart, A. (author), Bongers, P.M. (author), van Tulder, M.W. (author), van der Beek, A.J. (author), van Wier, M.F. (author)
Background: Continued improvements in occupational health can only be ensured if decisions regarding the implementation and continuation of occupational health and safety interventions (OHS interventions) are based on the best available evidence. To ensure that this is the case, scientific evidence should meet the needs of decision-makers. As a...
article 2013
document
Reeuwijk, K.G. (author), de Wind, A. (author), Westerman, M.J. (author), Ybema, J.F. (author), van der Beek, A.J. (author), Geuskens, G.A. (author)
Background: Due to the aging of the population and subsequent higher pressure on public finances, there is a need for employees in many European countries to extend their working lives. One way in which this can be achieved is by employees refraining from retiring early. Factors predicting early retirement have been identified in quantitative...
article 2013
document
Clabbers, N. (author), van Dijken, P. (author), van Gool, A. (author), van der Greef, J. (author), de Groot, J. (author), Hendriks, H. (author), van Meeteren, N. (author), Mooij, R. (author), van Ommen, B. (author), Rietkerk, O. (author), Snoeij, N. (author), van Staalduinen, W. (author), Stadlander, M. (author), Wevers, C. (author), Wieringa, F. (author)
report 2013
document
Buijs, P. (author)
Al decennia wordt in LHV- en NHG-documenten het belang onderstreept, dat huisartsen aandacht besteden aan ‘werk’ en daarover afstemmen met bedrijfsartsen. In praktijk gebeurt dat echter weinig, terwijl huisartsen juist een prima positie hebben voor vroegsignalering en -interventie, omdat de meeste werkenden met gezondheidsproblemen eerst hén...
article 2013
document
Strijk, J.E. (author), Proper, K.I. (author), van Mechelen, W. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objective A worksite lifestyle intervention aiming to improve lifestyle behaviors could be an effective tool to keep older workers vital, and thereby prolong their labor participation. This study evaluates the effectiveness of such an intervention on vitality, work engagement, productivity and sick leave. Methods In a randomized controlled trial...
article 2013
document
de Jong, T. (author), Geuskens, G. (author), Jansen, Y. (author), Douwes, M. (author)
Sommige werknemers hebben niet alleen een hoge fysieke belasting tijdens het werk, maar ook een ongunstige psychosociale arbeidsbelasting. Er is relatief weinig bekend over of en hoe de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting met elkaar interacteren. Is het effect van een gecombineerde hoge fysieke en hoge psychosociale belasting groter dan de...
report 2013
document
van Wijk, E. (author), van Emmerik, M. (author)
Dit is de formele rapportage van fase 1 van deelonderzoek 2 in het PROreact Onderzoeksprogramma ‘Versterking van de professionaliteit in de re-integratiedienstverlening’. Het programma bestaat uit twee deelonderzoeken die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd en elk uit twee fasen bestaan. In deelonderzoek 1 ligt de focus op re...
report 2013
document
Ybema, J.F. (author), Preenen, P. (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Leijten, F. (author)
In dit rapport vergelijken we de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en werknemers in loondienst in Nederland. Dit doen we op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2012 (Ybema et al., 2013) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012 (Koppes et al., 2013). Enerzijds hebben...
report 2013
document
Koppes, L.L.J. (author), Hooftman, W.E. (author)
De WIA-instroom is over de periode 2007 tot en met 2011 fors gestegen naar bijna 38.000 nieuwe uitkeringen in 2011. Deze stijging concentreert zich in de instroom van vangnetters, met name van zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en zieke medewerkers na beëindiging van het dienstverband. De stijging is voor ongeveer de helft te verklaren uit...
report 2013
Searched for: subject%3A%22WH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(41 - 60 of 506)

Pages