Searched for: subject%3A%22Vraag%255C%2Ben%255C%2Baanbod%22
(1 - 5 of 5)
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het werken via platforms ‒ zo noemt men het online matchen van vraag en aanbod ‒ is een snel opkomend verschijnsel dat gepaard gaat met een relatief hoge werkonzekerheid. Vakmedianet
article 2019
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author), Ooms, D. (author), Sanders, J. (author)
Onderzoek verricht naar de omvang, aard en achtergronden van de baan-baan mobiliteit in Nederland. Het betreft hier wisselingen van banen, inclusief het zelfstandig ondernemerschap, door werkenden. In het kader van dit onderzoek is voor het eerst in Nederland een uitgebreide analyse uitgevoerd van de mobiliteit binnen en tussen sectoren en regio...
report 2009
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Lagerveld, S.E. (author)
report 2003
document
Pot, F.D. (author)
Deze bundel is een verslag van een in 1997 gehouden congres 'De zorgzame markt : werkgelegenheidscreatie tussen marktwerking en regulering', georganiseerd door het onderzoeksbureau EIM en de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). .
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
Searched for: subject%3A%22Vraag%255C%2Ben%255C%2Baanbod%22
(1 - 5 of 5)