Searched for: subject%3A%22Voorlichting%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2010
document
Derksen, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Agressie en geweld verpesten de werksfeer, schaden het imago en leiden tot verzuim van wegwerkers. Zij krijgen regelmatig het gram van gefrustreerde automobilisten over zich heen. TNO onderzocht de ernst van de zaak en formuleerde maatregelen. In dit artikel wordt in het kort ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. Het probleem doet zich...
article 2008
document
Meeuwsen, J.M. (author)
The Dutch Working Conditions Act requires employers to perform a Risk Inventory and Evaluation (RIE). Until recently, small business owners (SMEs) in particular were unhappy about this rather time-consuming obligation. However, the introduction of digital RIE instruments disseminated through the web has simplified the process enormously. This...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Onderzoek laat zien dat de instroom in de WIA lager is dan verwacht. Aan de andere kant zijn er ook signalen over mogelijke problemen bij het vormgeven van reintegratie van zieke werknemers met als uiteindelijke risico dat zij afhankelijk worden van een uitkering. Omdat er nog geen goed zicht was op de re-integratiepraktijk en de gewenste...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), El Marini, S. (author)
Oudere medewerkers worden vaak gezien als minder productief, minder innovatief, en minder gemotiveerd. Veel van deze beelden kloppen niet met de werkelijkheid maar zijn hardnekkig en moeilijk te veranderen. Als onderdeel van het kennisinvesteringsproject Vergrijzing zijn een literatuurstudie en projectenreview uitgevoerd om inzicht te verkrijgen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO gevraagd om op basis van de NEA secundaire analyses uit te voeren rond het thema zwangerschap en werk. Met als doel, na te gaan in welke mate zwangere werknemers voorlichting krijgen over werken tijdens de zwangerschap en of er voor hen maatregelen worden getroffen. Bovendien is...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Paulussen, T. (author), Wiefferink, K. (author), Mesters, I. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Op 30 maart jl. heeft het kabinet zijn standpunt bekendgemaakt inzake het langetermijnadvies van de Gezondheidsraad, ‘Beoordelen, behandelen, begeleiden; medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’. Kort gezegd komt het standpunt op het volgende neer. Voor de korte termijn geldt dat de Gezondheidsraad tien...
article 2006
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This is a study of the effectiveness of interventions to reduce the physical work demands associated with manual (materials) handling in the work situation and musculoskeletal symptoms in the longer term. A systematic electronic literature search between 1990 and February 2003 was performed in 5 databases: Embase, Medline, HSE-line, Nioshtic,...
article 2005
document
Heuven, E. (author)
Ontslag staat samen met scheiding en dood van dierbaren in de top tien van traumatische levenservaringen. De gevolgen blijken echter te kunnen worden verzacht door open communicatie en het snel scheppen van duidelijkheid voor medewerkers. Uit het internationale Socose-onderzoeksproject (Social Convoy and Sustainable Employability) komt Nederland...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Treur, H. (author), Zwetsloot, G. (author), de Vroome, E. (author), Reinders, G. (author), Gort, J. (author), Steenbergen, C. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Oostindie, M. (author), Popma, J. (author), Schouten, E. (author), Visser, R. (author), Weyers, M. (author), Zwanikken, S. (author)
Team Veiligheid- en Arbomanagement van TNO Arbeid heeft in 2004 een methodologisch project uitgevoerd gericht op het versterken van kennis en vaardigheden op het gebied van interactief en coöperatief onderzoek, genaamd: ‘Co-operative Inquiry’. De kracht van co-operative inquiry (en aanverwante methodieken zoals naturalistic inquiry) is onder...
report 2004
document
van Sloten, G. (author), Nauta, A. (author)
Arbeidsuitval om psychische redenen start vaak met één of andere vorm van onbalans tussen de wensen van de medewerker en de werksituatie. De veronderstelling van de auteurs van dit artikel is dat het gedrag in reactie op dergelijke onbalans kan bepalen of deze wordt hersteld of juist uitmondt in verzuim. Bovendien verwachten de auteurs dat...
article 2004
document
Weyers, M. (author), TNO Arbeid (author)
Er zijn diverse redenen waarom mensen lid worden van het Netwerk Arbocoördinatie. De meest genoemde reden is de behoefte aan informatie, kennis en ervaringen van anderen. “Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden” is de centrale gedachte hierbij. Vanwege de solopositie in de organisatie hebben de meeste arbocoördinatoren geen directe collega’s...
report 2003
document
Weyers, M. (author), TNO Arbeid (author)
In juni 2001 ging het Arbokenniscentrum voor Zorg en Welzijn van start. Op de startbijeenkomst van het Arbokenniscentrum (6 juni 2001) is de internetsite www.arbozw.nl gelanceerd. De website is gemaakt voor en door instellingen, dienstverleners en beleidsmakers in de sectoren Zorg en Welzijn. Centraal staat het verzamelen en uitwisselen van...
report 2003
document
Weyers, M. (author), TNO Arbeid (author)
Sinds maart 2002 bestaat het digitale netwerk www.arboco.net dat onderdeel is van het Netwerk Arbocoördinatie. De site biedt verschillende mogelijkheden om arbo-coördinatoren te voorzien van actuele informatie over arbeidsomstandigheden. De redactie van het Netwerk Arbocoördinatie zorgt voor een selectie van relevante en getoetste berichten en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author)
Recent hebben het CBS en UWV analyses uitgevoerd op WAO-gegevens. Beide analyses zijn vernieuwend, maar helaas zijn ze nauwelijks toegankelijk voor het publiek. De analyse van het CBS is na te lezen op internet. De resultaten van de analyses van UWV-BIV kunnnen alleen via een beveiligd persoonsnetwerk worden bekeken.
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Weyers, M. (author)
Sinds maart 2002 bestaat het digitale netwerk www.arboco.net dat onderdeel is van het Netwerk Arbocoördinatie. De site biedt verschillende mogelijkheden om arbo-coördinatoren te voorzien van actuele informatie over arbeidsomstandigheden. De redactie van het Netwerk Arbocoördinatie zorgt voor een selectie van relevante en getoetste...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Hooff, B. (author), Elving, W. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Dumoulin, C. (author)
In this chapter of the book ‘Communities and Technologies’ (M. Huysman et al. (eds.), Kluwer 2003) the contribution of ICT to knowledge sharing in communities of practice is investigated. A theoretical model is built that identifies the possible influence of ICT on the extent to which knowledge is shared within a community, as well as a number...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
Om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen heeft de overheid vanaf de jaren ‘80 de nadruk gelegd op ingrepen in de sociale zekerheid en op de relatie met arbeidsomstandigheden en veel minder op de rol en betekenis van de gezondheidszorg. Sinds 1990 voert VWS een activerend beleid door de medische wereld te stimuleren om eigen...
report 2002
Searched for: subject%3A%22Voorlichting%22
(1 - 20 of 41)

Pages