Searched for: subject%3A%22Volkshuisvesting%22
(1 - 3 of 3)
document
Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Frielink, S. (author), Miedema, M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO Arbeid in opdracht van de Branche Begeleidingscommissie (BBC) van de sector woningcorporaties, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van SZW, Aedes - vereniging van woningcorporaties, FNV Bouw, de CNV Hout- en Bouwbond en de Unie. In het kader van het Arboconvenant Werkdruk en RSI bij de...
book 2002
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed. De bedrijfstak bestaat uit zeer veel kleine, administratieve bedrijfjes. Als gevolg van de grote veranderingen op met name de woningmarkt, in de laatste tien jaar, komen er regelmatig reorganisaties,...
report 2000
document
Afdeling gezondheidstechniek TNO (author), Basart, A.H.M. (author)
In dit rapport wordt belicht het woonmilieu als factor in het zgn massajeugdprobleem, in samenhang rnet andere rnilieufaotoren. Het werd opgesteld op verzoek van het paedagogisch Instltuut aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en vormt een bijdrage tot het rapport dat door genoemd instituut, in samewerking met vijf andere paedagogisohe instiuten,...
report 1951