Searched for: subject%3A%22Voeten%22
(1 - 6 of 6)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Graafmans, W.C. (author), Stiggelbout, M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
In dit rapport is de omvang en aard van voetbalblessures in het betaald voetbal in 2002 onderzocht. In totaal zijn 541 blessures ontstaan bij 258 spelers (68%). Hiermee bedroeg de incidentie 2,4 blessures per speler per jaar. De blessure-indidentie liep overigens per club belangrijk uiteen. Ruim de helft van de blessures is ontstaan tijdens een...
report 2003
document
Torenvliet, S. (author)
In de loop van 1995 zullen alle veiligheidsschoenen een CE-markering hebben. In het testrapport staat op welke punten de schoen hoog of laag scoort. Volgens Jan Broeders van het TNO Centrum voor Leder en Schoenen in Waalwijk bestaat er ondanks de CE-markering toch verschil in waterdichtheid, sterkte en slipvastheid. Inkopers zouden daarom de...
article 1994
document
Pennekamp, E. (author)
De nieuwe Europese normen onderscheiden drie klassen schoenen: de werkschoen, de beschermschoen en de veiligheidsschoen. Binnen deze drie klassen kunnen schoenen bijzondere eigenschappen hebben, zoals de bescherming tegen het werken aan elektrische installaties onder gevaarlijke spanning en hoogspanning. De werkschoenen voeren de letter O, de...
article 1993
document
Huppes, G. (author)
Door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de werknemer tegen gevaren beschermd. In de praktijk blijkt echter dat werknemers vaak moeilijk te motiveren zijn de middelen consequent en juist toe te passen. Het is daarom erg belangrijk de nadelen van persoonlijke beschermingsmiddelen te minimaliseren. In dit artikel wordt hiervan...
article 1990
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Lotens, W.A. (author), van de Linde, F.J.G. (author), Heus, R. (author)
Voor het Nederlandse leger is een nieuwe gevechtslaars ontworpen. Daarbij is speciale aandacht geschonken aan het probleem van de koude voeten. Voorafgaand aan het ontwerp werd een voettemperatuurmodel opgesteld en getoetst door experimenten met de voettemperatuur. Vooral degelijkheid, vormvastheid, waterdichtheid, thermisch comfort en...
article 1990
Searched for: subject%3A%22Voeten%22
(1 - 6 of 6)