Searched for: subject%3A%22Voetbal%22
(1 - 6 of 6)
document
van Beijsterveldt, A.M.C. (author), van der Knaap, E.T.W. (author), Jongert, M.W.A. (author), Backx, F.J.G. (author), Stubbe, J.H. (author)
De doelen van dit onderzoek zijn het in kaart brengen van voetbalblessures bij Nederlandse prof- en amateurvoetballers en in het bijzonder knieblessures. Tijdens seizoen 2009-2010 zijn 673 mannelijke voetballers prospectief gevolgd. Van hen is zowel indivuduele expositie (aantal minuten besteed aan traininge en wedstrijden) als informatie over...
article 2014
document
Weelink, G. (author)
André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie gaat het volgens Dias vooral om het voorkomen...
article 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Graafmans, W.C. (author), Stiggelbout, M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
In dit rapport is de omvang en aard van voetbalblessures in het betaald voetbal in 2002 onderzocht. In totaal zijn 541 blessures ontstaan bij 258 spelers (68%). Hiermee bedroeg de incidentie 2,4 blessures per speler per jaar. De blessure-indidentie liep overigens per club belangrijk uiteen. Ruim de helft van de blessures is ontstaan tijdens een...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Rapport van een onderzoek wat door TNO Preventie en Gezondheid gehouden is bij 854 zaalvoetbalwedstrijden. Doel van het onderzoek was na te gaan of de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures betrouwbaar en valide is. Geconcludeerd wordt dat de vragenlijst goed bruikbaar is om de toedracht van een blessure te beschrijven zolang...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In het Rijksplan 1990 heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) aangekondigd dat beoogd wordt ter zake van het veiligheidsbeleid met betrekking tot de sport een systematische en omvattende probleemverkenning af te ronden, die de grondslag moet vormen voor een gecoördineerde beleidsaanpak. Hierbij wordt gedacht aan...
report 1993
Searched for: subject%3A%22Voetbal%22
(1 - 6 of 6)