Searched for: subject%3A%22Voeding%22
(21 - 33 of 33)

Pages

document
Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Arbeid (author)
In Nederland komt overgewicht steeds meer voor. Het thema van de Nationale Gezondheidstest 2003 was daarom gericht op overgewicht en energiebalans. De Nationale Gezondheidstest wordt jaarlijks door TNO en Stichting Pur Sang uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en met subsidie van het ministerie van VWS. Via een massamediale...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Verheijden, M. (author), Bakx, J.C. (author), Akkermans, R. (author), van den Hoogen, H. (author), Godwin, N.M. (author), Rosser, W. (author), van Staveren, W. (author), van Weel, C. (author)
Background: Using the Internet may prove useful in providing nutrition counselling and social support for patients with chronic diseases. Objective: We evaluated the impact of Web-based nutrition counselling and social support on social support measures, anthropometry, blood pressure, and serum cholesterol in patients at increased cardiovascular...
article 2004
document
Proper, K.I. (author), van der Beek, A.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: An individual's current status of physical activity and nutrition and readiness to change can be determined using PACE assessment forms. Practitioners have suggested that feedback on the fitness and health components can produce a change in a subject's awareness of their behaviour and thereby lead to a beneficial change in stage of...
article 2003
document
Stasse-Wolthuis, M. (author), Brussaard, J.H. (author), Bertina, F.M. (author), Helmhout, P.H. (author), Jansen, M.C.J.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Defensie voert TNO Voeding onderzoek uit met als doel het bevorderen van de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld in overleg met de Programmacommissie Voeding & Gezondheid, waarin de drie krijgsmachtonderdelen Koninklijke Landmacht (KL),...
article 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Reerink, J.D. (author)
article 1994
document
Lourijsen, E. (author), Wortel, E. (author)
Werkgevers kunnen door gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk een bijdrage leveren aan de gezondheid van werkenden. Dit artikel gaat in op het gedrag, in het bijzonder de leefstijl, van werkenden, te weten: lichaamsbeweging, roken, voeding en alcoholgebruik. Na een beschrijving van de omvang van de problematiek en de invloed ervan op...
article 1994
document
van Deursen, C.G.L. (author), Houtman, I.L.D. (author)
De Bedrijfsvereniging Horeca en het Bedrijfschap Horeca hebben aan het NIPG opdracht gegeven een contrastonderzoek uit te voeren aangaande ziekteverzuim. Het betreft een vergelijkend onderzoek om na te gaan welke bedrijfsgebonden factoren de beste aangrijpingspunten vormen voor de aanpak van ziekteverzuim in de horeca. Het onderzoek is...
article 1993
document
van der Beek, E.J. (author), Imming, J.A.W. (author), Inklaar, H. (author), Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author)
bookPart 1985
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO Instituut voor Graan Meel en Brood TNO Instituut voor Visserijprodukten TNO (author)
book 1960
document
TNO Voeding (author)
book 1959
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde (author), Kaaijk, C.K.J. (author)
doctoral thesis 1955
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author), Winsemius, W. (author), Janssen-van der Schoot, E.R.B. (author), Donath W.F., (author), de Waart, A. (author)
book 1954
document
van der Hoeve, J. (author), Gorter, E. (author), Benjamins, C.E. (author), van Loghem, J.J. (author), de Snoo, K. (author), Tuntler, J.H. (author), van den Berg, H.M.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De publciatie bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bestaat uit infectieziekten en parasitaire ziekten, tuberculose, praeventieve geneeskunde en geslachtziekten, parazitaire ziekten, ziekten door verkeerde voeding bij volwassenen en zuigelingen, kanker, beroepsziekten en -intoxicaties. Het tweede bestaat uit interne geneeskunde, prophylaxix van...
book 1936
Searched for: subject%3A%22Voeding%22
(21 - 33 of 33)

Pages