Searched for: subject%3A%22Vital%255C%2Binfrastructures%22
(1 - 11 of 11)
document
Paassen R.J.G. van, (author), Hut, D.H. (author), Boltjes, B. (author), Trichias, K. (author)
The ‘Critical ICT Infrastructures’ program managed by prof. dr. ir. Rob Kooij is a strategic research program that aims to improve the quality of ICT infrastructures. The red line for all projects within this program is quality and dependability for all information and communication technology. Especially for the Dutch national vital...
report 2012
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), van Hemert, D.A. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Paulissen, R.T. (author)
In crisis situations different organizations have to cooperate to gain shared situation awareness and to take accurate decisions. However, several evaluation studies of crisis mitigation processes indicate that it is hard to effectively coordinate efforts of all organizations involved. The goal of our project is to improve coordination in crisis...
conference paper 2012
document
Luiijf, H.A.M. (author)
Het onderhoud, de monitoring en de bediening van technische gebouwinstallaties gebeurt steeds vaker op afstand, vanaf een andere locatie, door een extern bedrijf via internet. De redenen zijn helder: het is handig en bespaart kosten. Maar is het ook veilig? Grote kans dat dat niet zo is. De hoogste tijd voor een stuk bewustwording van het risico...
article 2012
document
Luiijf, H.A.M. (author)
In de afgelopen tien jaar zijn nieuwe inzichten ontstaan over vitale infrastructuurafhankelijkheden. EU-gesponsord empirisch en theoretisch onderzoek door TNO heeft tot grote stappen voorwaarts geleid en laat onder andere zien dat de impact van vitale infrastructuurverstoringen sterk afhankelijk is van omgevingscondities en menselijke reacties....
article 2012
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), van Hemert, D.A. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Paulissen, R.T. (author)
Verschil in expertise van leden in een crisisteam heeft invloed op welke informatie mensen waarnemen (aandacht) en hoe mensen deze informatie interpreteren. Hierdoor kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren die de samenwerking beïnvloeden, zoals verschillende belangen en tijdsdruk. Het is belangrijk...
other 2012
document
Hofman, W.J. (author)
Still a lot of enterprises are faced with the issue of interoperability. Whereas large enterprises are able to implement the required technology, SMEs (Small and Medium sized Enterprises) face challenges as they lack knowledge and budget. Enterprises have defined their specific semantics and business processes that have to be integrated with...
bookPart 2011
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Luiijf, H.A.M. (author), Rome, E. (author)
Ons doel is het ontstaan van een European Infrastructures Simulation and Analysis Centre (EISAC): een gedistribueerde Europese simulatiefaciliteit voor het analyseren van vitale infrastructuren, hun onderlinge afankelijkheden en hun gedrag bij calamiteiten. Het EU project DIESIS analyseerde de organisatorische, operationele en technische eisen...
article 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Werkhoven, P.J. (author)
Het thema van deze special is Cybersecurity, een thema dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Als de informatie- en communicatietechnologie (ICT) uitvalt, trekken bij veel bedrijven en overheden de medewerkers al binnen een uur gefrustreerd hun jas aan. Langdurige e-mailuitval lijkt voor enkelen zelfs traumatischer te zijn dan een...
article 2009
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Luiijf, H.A.M. (author)
Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt. Deze publicatie maakt duidelijk waarom het...
other 2009
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Luiijf, H.A.M. (author)
article 2009
document
Luiijf, H.A.M. (author), Burger, H.H. (author), Klaver, M.H.A. (author), TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author)
Some sectors and parts of the Dutch national infrastructure are that essential to the Netherlands that serious disruption or even loss of service could lead to a severe impact to the Dutch society, government and industry as well as to neighbouring countries. Early 2002, the Dutch government started the critical infrastructure protection project...
conference paper 2003
Searched for: subject%3A%22Vital%255C%2Binfrastructures%22
(1 - 11 of 11)