Searched for: subject%3A%22Verzekeringsgeneeskundig%255C%2Bonderzoek%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Wijers, J.H.L. (author), Spanjer, J. (author), van der Beijl, L. (author), Zuidam, W. (author), Venema, A. (author)
Het meest gebruikte instrument voor de WAO-beoordeling, het beoordelingsgesprek, is zeer matig ontwikkeld. De druk op een valide en betrouwbare beoordeling zal nog sterker toenemen als de plannen van het kabinet doorgang vinden. Er bestaan wel aanzetten tot de ontwikkeling van een valide instrument in de vorm van modellen voor gespreksvoering....
article 2006
document
de Boer, W.E.L. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit rapport is gebruikt als materiaal voor het congres "Naar eer en geweten" dat de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) in 2005 heeft georganiseerd. Het raport bevat een onderzoek naar de vraag: "In hoeverre en op welke wijze is de uitvoering van het aangepaste schattingsbesluit (aSB) voor verzekeringsartsen een moreel...
book 2005
document
Willems, J.H.B.M. (author), Kroneman, H. (author)
Sinds de WAO in 1967 werd ingevoerd, is deze wet regelmatig onderhevig geweest aan bijstellingen en ingrepen die tot doel hadden het almaar stijgende aantal WAO'ers te beperken. Ook dit jaar staat een ingrijpende verandering van de WAO voor de deur. Het zich steeds weer moeten aanpassen aan veranderingen in wet- en regelgeving stelt hoge eisen...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Komduur, J. (author), Binken-Faassen, S.M.F. (author), Wewer, M.M. (author), Zwart, K. (author), Bosselaar, H. (author)
In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen van o.a. werknemers, aspirant-verzekerden,...
book 2003
document
Slebus, F. (author), Perenboom, R. (author), Willems, H. (author)
Om de toestroom tot de WAO te beperken overweegt de regering om aan verzekeringsartsen te vragen een lijst te hanteren met diagnosen die in beginsel niet tot blijvende arbeidsongeschiktheid leiden. Aan de validiteit van zo'n lijst dienen hoge eisen te worden gesteld. Als men de prognose "niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt" op een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het onderscheid tussen therapeutische werkhervatting...
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Westerveld, M. (author), Kremer, A.M. (author), Aerts, M. (author), Andries, F. (author)
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht geworden. Deze wet beoogt de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de keurling te beschermen en de rechtspositie van de keurling te beschermen. Verder is de wet bedoeld om ongewenste risicoselectie door middel van een aanstellingskeuring of een...
book 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Knegt, R. (author), Mudde, E.C. (author), Rietbergen, C.J.M. (author), de Vos, E.L. (author)
Per 1 augustus 1993 is de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA) van kracht geworden. Onderdeel daarvan is een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium. Dit criterium verschilt op twee punten van zijn voorganger.In de eerste plaats moet het verlies aan verdiencapaciteit in de zin van de...
book 1995
document
Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek TNO (author), van Putten, D.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Dit rapport 'De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek: voorstellen voor wijziging van de vragenlijst', is opgesteld met het doel om de bruikbaarheid van de vragenlijst voor Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO-vragenlijst) te verbeteren. De PBGO-vragenlijst maakt deel uit van de set 'groene formulieren',...
report 1989
document
Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek TNO (author), van Putten, D.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Deze handleiding is bestemd voor personeelsleden van bedrijfsgezondheidsdiensten die betrokken zijn bij de verzameling en verwerking van gegevens van de PBGO-vragenlijst. In deze handleiding wordt een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de PBGO-vragenlijst beschreven.
report 1989
Searched for: subject%3A%22Verzekeringsgeneeskundig%255C%2Bonderzoek%22
(1 - 10 of 10)