Searched for: subject%3A%22Vervoersondernemingen%22
(1 - 11 of 11)
document
Houtman, I.L.D. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), van der Berg, R. (author), van den Heuvel, F. (author)
International competition and technological developments have had both positive and negative effects on the road freight transport sector. These changes have significantly influenced work and employment conditions in the sector. As this report highlights, creating more and better jobs while enhancing competitiveness is now one of the major...
book 2004
document
Gort, J. (author)
TNO Arbeid heeft vijf transportbedrijven gedurende tamelijk lange tijd van nabij gevolgd om te zien of er een veiligheidscultuur was die rekening hield met risiscoverhogende factoren als tijdsdruk en verkeersdrukte. Geconcludeerd wordt dat er geen veiligheidscultuur is. Het veiligheidsbewustzijn is volgens externe actoren in het algemeen...
article 2003
document
Gort, J. (author), Henstra, D. (author), Keus, M. (author), Smeenk, B. (author), Starren, A. (author)
Om binnen transportbedrijven meer aandacht voor (verkeers)veiligheid te verkrijgen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het project safety culture beroepsgoederenvervoer opgestart. Binnen dit project is in 2001 onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur van transportbedrijven en op basis hiervan zijn in 2003 'veiligheidsprestatie...
report 2003
document
van Rhijn, G. (author), van Scheijndel, P. (author), van Dieën, J. (author)
Het boek beschrijft meer dan veertig geslaagde praktijkvoorbeelden van ergonomische vernieuwingen. De voorbeelden worden ook in beeld gebracht. Ze zijn gekozen uit de sectoren: kantoor, industrie, openbaar vervoer, transport, defensie, land- en tuinbouw en overheid. Jubileumuitgave naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Keus, M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Hoogers, J. (author), van Klaveren, K. (author)
Doel van het project Best practice veiligheidsmanagement is tot een aanpak te komen waarmee TNO bedrijven kan adviseren om afhankelijk van hun ontwikkelingsfase van veiligheidsbeheersing de meest (kosten)effectieve veiligheidsmaatregelen in te voeren. Hiertoe is onderzocht of de bedrijven in verschillende ontwikkelingfasen van...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Meeuwsen, J.M. (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
Pennekamp, E. (author)
Dit artikel is het eerste in een serie waarin verschillende branches belicht worden. Er wordt gekeken wat de verschillende branches voor hun leden doen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. In deze aflevering wordt BGZ Wegvervoer behandeld. De adviezen die deze instantie ontwikkelt komen via de arbodienst in de bedrijven. Over...
article 1997
document
Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Werkstress is een niet te onderschatten probleem in de bedrijfstak van het goederenvervoer over de weg. Oorzaken hiervan zijn vooral knelpunten op het gebied van werk-rusttijden, planning, werkoverleg en ergonomie. Scholing kan bijdragen aan vermindering van werkstress in deze bedrijfstak. Eén van de voorwaarden is wel dat de scholing op maat...
article 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Dit is het verslag van een onderzoek naar de scholingsbehoeften en -mogelijkheden op het gebied van werkstress in de bedrijfstak "goederenvervoer over de weg". Uit eerder onderzoek is bekend dat deze bedrijfstak kampt met een aanzienlijke stressproblematiek. In dit onderzoek staat de stressproblematiek van twee beroepsgroepen centraal:...
report 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
report 1991
Searched for: subject%3A%22Vervoersondernemingen%22
(1 - 11 of 11)