Searched for: subject%3A%22Vervoer%255C%2Bover%255C%2Bde%255C%2Bweg%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author)
This second chapter of the book 'Advanced cabin design : how to improve comfort and performance by progressive cabin design' addresses integral design of small forklift trucks. Neck and back pain are common health problems among forklift truck drivers. In order to reduce these problems manufacturers and designers have paid much attention to the...
bookPart 2005
document
Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
In the automotive industry comfort has become an important issue. In the last decade, the word has entered the world of professional equipment builders like earthmoving machines (wheel loaders, excavators), forklift trucks, cranes, trucks, busses etcetera. comfort nowadays is the buzzword in all those industries where vehicles and cabins are...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Bozuwa, J. (author), Gort, J. (author), Koningsveld, E. (author), Devillers, E. (author), Smit, G. (author)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Direcoraat Generaal Goederenvervoer, Directie Transportveiligheid) hebben ECORYS Transport en TNO Arbeid onderzoek verricht om naast de maatschappelijke effecten inzicht te geven in de bedrijfseconomische effecten van Safety Culture. Op basis van de uitkomsten van de kosten-batenanalyse...
report 2004
document
Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Roxburgh, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
Drawing on the Effort-Recovery (E-R) model, the current study investigated to what extent Work-Home Interference (WHI) mediated the relationship between workload and two indicators of well-being, that is, (a) affective well-being (i.e., work-related negative affect and depressive mood) and (b) subjective health (i.e., health complaints). In Part...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions asked TNO Work and Employment to report on the quality of work and employment in the sector ‘Road Transport’, and sub sector ‘Freight transport by road’ in the Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author), Osinga, D.S.C. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". In this paper it is shown how a team of designers, drivers and ergonomic experts...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author), Wilson, J.R. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". In this paper about the workshop 'participatory ergonomics' four approaches are...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), van Niekerk, M. (author), van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
ING Nederland, KPN, NS, Connexxion, HEMA, GVB, Politie Haaglanden en Brabant Zuidoost, de Sociale Dienst in Amsterdam en nog een aantal andere organisaties hebben succesvol beleid ontwikkeld om agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan. Het beleid is ook gericht op ander 'ongewenst gedrag' zoals discriminatie, seksuele intimidatie en...
report 2002
document
de Croon, E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This study is aimed to develop and validate a short and user-friendly questionnaire measuring psychological job strain in truck drivers. In cooperation with a Dutch occupational physician in the road transport industry items were developed on the basis of face validity and information of existing questionnaires on the subject. They were tested...
article 2001
document
TNO Arnbeid (author), Hagen, S. (author), Vinding Petersen, M. (author), Rothmann Hansen, K. (author), Wannepain, J.L. (author), Voullaire, E. (author), Brouwer, A. (author), Elsigan, G. (author)
This catalogue includes 22 case studies, which primarily illustrates voluntary initiatives taken by companies or governments to market their products, goods and services and declare that their products/services are safe to be used in a work situation or produced under good internal working conditions. The catalogue is also intended to select...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Meeuwsen, J.M. (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
Pennekamp, E. (author)
Dit artikel is het eerste in een serie waarin verschillende branches belicht worden. Er wordt gekeken wat de verschillende branches voor hun leden doen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. In deze aflevering wordt BGZ Wegvervoer behandeld. De adviezen die deze instantie ontwikkelt komen via de arbodienst in de bedrijven. Over...
article 1997
document
Didde, R. (author)
Dit boek beschrijft de belangrijkste beroepsrisico's van de vuilnisman, de wegwerker, de kapper, de buschauffeur, de beeldend kunstenaar, boer en tuinders, winkelpersoneel en personeel in operatiekamers. Het boek geeft aan dat de inhoud van arbeid en arbeidsomstandigheden soms drastisch kunnen veranderen. Daarbij komen onder meer blootstelling...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Lingen, P. (author), Mossink, J.C.M. (author)
Verbetering van de ergonomie van vrachtwagencabines is één van de mogelijkheden om de werksituatie van chauffeurs in het beroepsgoederenverkeer te verbeteren. In dit rapport wordt een vragenlijstonderzoek onder chauffeurs beschreven, dat tot doel heeft na te gaan welk belang chauffeurs hechten aan verschillende ergonomische kenmerken van cabines...
book 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Ellens, E. (author)
Als bijdrage aan de normering voor de ergonomische inrichting van vrachtwagencabines is het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO opdracht verleend richtlijnen op te stellen voor de benodigde kleed- en slaapruimte in cabines. Voor het opstellen van de richtlijnen is gebruik gemaakt van gegevens uit de literatuur en zoals verkregen tijdens...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Dam, J. (author), Houtman, I. (author), Kompier, M. (author)
Werkstress is een belangrijk probleem in de bedrijfstak goederenvervoer over de weg. Oorzaken zijn vooral knelpunten op het gebied van werk- en rusttijden, planning, werkoverleg en ergonomie. Door NIPG-TNO is onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden tot scholing ter vermindering van de werkstress. In dit artikel wordt...
article 1992
document
Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Werkstress is een niet te onderschatten probleem in de bedrijfstak van het goederenvervoer over de weg. Oorzaken hiervan zijn vooral knelpunten op het gebied van werk-rusttijden, planning, werkoverleg en ergonomie. Scholing kan bijdragen aan vermindering van werkstress in deze bedrijfstak. Eén van de voorwaarden is wel dat de scholing op maat...
article 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Dit is het verslag van een onderzoek naar de scholingsbehoeften en -mogelijkheden op het gebied van werkstress in de bedrijfstak "goederenvervoer over de weg". Uit eerder onderzoek is bekend dat deze bedrijfstak kampt met een aanzienlijke stressproblematiek. In dit onderzoek staat de stressproblematiek van twee beroepsgroepen centraal:...
report 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
report 1991
Searched for: subject%3A%22Vervoer%255C%2Bover%255C%2Bde%255C%2Bweg%22
(1 - 20 of 23)

Pages