Searched for: subject%3A%22Vermoeidheid%22
(1 - 20 of 31)

Pages

document
Ramaekers, M. (author), van de Ven, H. (author)
Zelfstandig ondernemers ervaren in het algemeen minder psychische vermoeidheid door het werk (burn-out-klachten) dan werknemers. Maar terwijl de mentale vermoeidheid van werknemers volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden de laatste paar jaar is afgenomen, komen dergelijke klachten bij zelfstandig ondernemers juist vaker voor.
article 2021
document
Houtman, I.L.D. (author)
Er is een relatie tussen vermoeidheid van piloten en (bijna) ongevallen in de luchtvaart. Dit heeft vooral te maken met vliegroosters van de bemanning en vooral van piloten, waardoor men veel uren maakt, met veel onregelmatigheid te maken heeft, tijdzones passeert, en onvoldoende mogelijkheden heeft om te slapen. Hierdoor is er niet alleen...
other 2018
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author), Starren, A.M.L. (author), Rost-Ernst, A.E.W.G. (author), Haaften, A.H. (author)
De term vermoeidheid of fatigue heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in de zeescheepvaart. Redenen hiervoor zijn recente studies die aangaven dat vermoeidheid een serieus onderwerp is en oorzaak is van ernstige ongelukken als strandingen, aanvaringen en "near misses". Maar is er inmiddels genoeg gedaan om dit te ondervangen?
article 2010
document
de Leede, J. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Op aandringen van de arbodienst voerde Corus in 2006 een nieuw ploegenrooster in dat minder schadelijk zou zijn voor het personeel. Recent onderzoek laat zien dat dit ook zo uitpakt. Dat geldt voor aspecten als ziekteverzuim, vermoeidheid, werkdruk en dergelijke. Maar wat de heilzame werking van het nieuwe rooster precies bewerkstelligt, weet...
article 2009
document
Könemann, R. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), van Lingen, P. (author), Sauvage, S. (author), Hallbeck, S. (author)
The aim of this study was to investigate the effect of using a notebook stand on the physical load when working with a notebook in a home environment. Sixteen subjects evaluated working with a notebook by performing three different tasks using two notebook stands and without using a notebook stand. Body posture, productivity, perceived fatigue...
article 2009
document
van Ruysseveldt, J. (author), Smulders, P. (author), Taverniers, J. (author)
De kosten van psychosociale arbeidsbelasting in Nederland worden op 4 miljard euro per jaar geschat. Een goed inzicht in de werkkenmerken die uitputting en bevlogenheid (en daarmee samenhangend arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en personeelsverloop) beïnvloeden is daardoor relevant. In dit onderzoek is via het JD-R-model (Job Demands...
article 2008
document
Smulders, P. (author), van Ruysseveldt, J. (author)
Een intrinsieke arbeidsoriëntatie betekent dat een werknemer veel belang hecht aan de inhoudelijke aspecten van werk: zelfstandigheid, uitdaging en de mogelijkheden tot zelfontplooiing. De vraag is of intrinsieke arbeidsoriëntatie als persoonsgebonden hulpbron een rol speelt in het uitputtingsproces. Om die vraag te beantwoorden is een...
article 2008
document
van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Although work-home interference (WHI) refers to a process of negative interaction between the work and home domains, little attention has been paid to the actual processes involved in the within-person, day-to-day management of work and home. Therefore, this study investigated if, and how, a global report for the individual, of WHI (i.e., a...
article 2006
document
Simons, R, (author), Valk, P. (author)
Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D.J. (author)
Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het werk, de beperkingen, gepercipieerde oorzaken, behandelingen en veranderingen na werkhervatting van ME/CVS-patiënten in Nederland. Een vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd bij 1035 ME/CVS-patiënten, via drie uitvoeringsinstellingen, de ME-patiëntenvereniging en belangenvereniging. Van de ME...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D.J. (author)
Het doel van het onderzoek was de visies en het handelen van bedrijfs- en verzekeringsartsen te inventariseren en met elkaar te vergelijken, ten aanzien van patiënten met myalgische encephalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). De onderzoeksgroep bestond uit 110 bedrijfsartsen en 111 verzekeringsartsen. De gegevens werden via...
article 2005
document
Beckers, D.G.J. (author), van der Linden, D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), van Veldhoven, M.J.P.M. (author), van Yperen, N.W. (author), TNO Arbeid (author)
Objectives: We sought to better understand the relationship between overtime and mental fatigue by taking into account work motivation and the quality of overtime work and studying theoretically derived subgroups. Methods: We conducted a survey-study among a representative sample of the Dutch full-time workforce (n = 1807). The prevalence of...
article 2004
document
Schaufeli, W. (author), Houtman, I. (author)
In 1996 ging het NWO-PRIORITEIT-programma 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' (PAV) van start. Het doel van dit programma is het entamineren en stimuleren van een reeks samenhangende onderzoeken vanuit bedrijfsgeneeskundige, epidemiologische, fysiologische en psychologische invalshoeken naar PAV. Het programma is multidisciplinair...
article 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), van Yperen, N. (author)
When conducting research on burnout, it may be difficult to decide whether one should report results separately for each burnout dimension or whether one should combine the dimensions. Although the multidimensionality of the burnout concept is widely acknowledged, for research purposes it is sometimes convenient to regard burnout as a...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author), Evers, M.S. (author)
TNO Arbeid heeft onderzoek uitgevoerd naar vermoeidheid in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Doel hiervan is meer inzicht te krijgen in oorzaken van vermoeidheid bij Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 1. Door welke factoren wordt vermoeidheid bij Nederlandse chauffeurs in het...
report 2003
document
Wertheim, A.H. (author), Kemper, H.C.G. (author), Heus, R. (author)
In previous studies on physical fatigue during simulated ship movements, the apparent exhaustion of subjects after experimentation suggested that the traditional index of physical workload, oxygen consumption expressed as the percentage of peak oxygen consumption (VO2-peak) measured in a separate graded exercise test (GXT), underestimates...
article 2002
document
de Croon, E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), de Zwart, B.C.H. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), Broersen, J.P.J. (author)
Building on Karasek's model of job demands and control (JD-C model), this study examined the effects of job control, quantitative workload, and two occupation specific job demands on fatigue and job dissatisfaction in Dutch lorry drivers. From 1181 lorry drivers self reported information was gathered by questionnaire. Stepwise multiple...
article 2002
document
van de Graaf, A. (author), Gort, J. (author)
Gedragsverandering van ploegendienstwerkers wordt niet bewerkt door het uitdelen van een folder. Een dergelijke interventie is volgens een Engels onderzoek niet effectief gebleken. Beter is het om de werknemers een intensief leerprogramma aan te bieden mèt betere voorzieningen en een op hun omstandigheden afgestemd rooster. Voorkomen is ook hier...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W.B. (author), Taris, T.W. (author)
In deze studie wordt ingegaan op de prevalentie van twee vormen van vermoeidheid onder werkenden, respectievelijk algemene (niet aan de werksituatie gebonden) en specifieke (aan de werksituatie gebonden) vermoeidheid. Dit laatste vormt de kern van een fenomeen waarvoor verschillende termen in omloop zijn die deels overlappen en deels een andere...
article 2001
document
Boersma, A.L. (author), Vrusch, T.H.L. (author), Visser, B. (author), van Dieën, J.H. (author)
Rustpauzes tijdens bijvoorbeeld beeldschermwerk worden geadviseerd als middel ter preventie van RSI. In veel gevallen wordt geadviseerd in deze pauzes oefeningen te doen. Hoewel oefeningen de doorbloeding van spieren zouden kunnen bevorderen, is ook denkbaar dat vermoeidheid door oefeningen wordt versterkt. Het doel van deze studie was het...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Vermoeidheid%22
(1 - 20 of 31)

Pages