Searched for: subject%3A%22Veiligheidspersoneel%22
(1 - 8 of 8)
document
Jongen, M. (author), Swuste, P. (author)
article 2010
document
Treur, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2005 introduceerde de gewijzigde Arbowet de preventiemedewerker. In dit artikel wordt besproken hoe in de Gemeenten de invulling van deze arbofunctie tot nu toe verloopt. Uit de reacties en ervaringen uit workshops georganiseerd door het A+O fonds blijkt dat nog maar weinig gemeenten het organiseren van preventietaken goed vindt gaan. Door te...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), van der Vorm, J. (author), Thie, X. (author)
‘Veilig ondernemen als core business’ is een doelfinancieringsproject van TNO Arbeid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en beoogt in kaart te brengen welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn voor bedrijven om veiligheid als onderdeel van het primaire proces te beschouwen. Onderdeel van het primaire proces...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author)
In opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt door TNO Arbeid jaarlijks een update gemaakt van de beroepsopleidingen voor gecertificeerde arbodeskundigen. In dit overzicht is opgenomen: een vergelijking van de onderwijsstructuur van de vier arbodeskundigen in de arbodienst,...
report 1999
document
Bennink, T. (author), Vergouw, E. (author)
De Nederlandse Vereniging voor veiligheidskunde (NVVK) bestaat vijftig jaar. De vereniging is in 1947 opgericht voor veiligheidskundigen die werken in alle bedrijfstakken, variërend van gezondheidszorg tot chemische industrie en dienstverlening. Dit artikel bevat een vraaggesprek met voorzitter Wiet Baggen over de toekomstplannen van de NVVK:...
article 1998
document
Duismann, J. (author), van Klaveren, K. (author)
In dit artikel wordt de positie van middelbare veiligheidskundigen besproken. Deze groeiende groep Arbodeskundigen heeft door de opkomst van arbodiensten wellicht een andere positie ingenomen. In elk geval lijkt de hogere veiligheidskundige een erkende deskundige positie te bezitten. Dit artikel laat de resultaten zien van een marktonderzoek...
article 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pennekamp, E. (author)
Twee leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen komen in dit artikel aan het woord. Zij geven ook adviezen aan bedrijven bij het opzetten van beleid op het gebied van persoonlijke bescherming (pbm). Veiligheidskundige expertise is namelijk een onlosmakelijk deel geworden van de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens de...
article 1996
Searched for: subject%3A%22Veiligheidspersoneel%22
(1 - 8 of 8)