Searched for: subject%3A%22Veiligheidskleding%22
(1 - 5 of 5)
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Kaaijk, J. (author), Lalleman, M.J.T. (author)
In de glastuinbouw kan huidblootstelling aan bestrijdingsmiddelen plaatvinden, zowel tijdens het toepassing als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het behandeld gewas. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar de beschermende werking van diverse handschoen- en kledingmaterialen die commercieel verkrijgbaar zijn. Er is een...
report 1994
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Havenith, G. (author), Heus, R. (author)
In opdracht van het DGA is in het beschreven experiment met de methode van partiële calorimetrie het effect van zitten, twee loopsnelheden (.3 en .9 m/s) en drie windsnelheden (0, .7 en .4 m/s) op de kledingisolatie onderzocht in relatie tot de isolatie van dezelfde kleding tijdens staan zonder wind. Dit is uitgezocht voor drie kledingensembles ...
book 1989
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Havenith, G. (author)
In het kader van het project "Inventarisatie klimaatomstandigheden", uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Generaal van de Arbeid, werden diverse methoden ter bepaling van de kledingisolatie en het metabolisme van arbeiders op de bedrijfsvloer geïnventariseerd en uitgeprobeerd. Voor het metabolisme zijn dat : directe meting van de O2 opname...
book 1988
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Veiligheidskleding%22
(1 - 5 of 5)