Searched for: subject:"Vakmanschap"
(1 - 2 of 2)
document
van der Meer, L. (author), Hazelzet, A.M. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Koopmans, L. (author)
De druk op gemeenten om te laten zien welke resultaten zij bereiken neemt toe. Dit stelt hoge eisen aan het vakmanschap van consulenten, nu en in de toekomst. De Intergemeen-telijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL) wil het vakmanschap van haar consulenten graag vooruithelpen. Vanuit de wens zich door te ontwikkelen...
report 2016
document
Sanders, J. (author), Cremer, R. (author), Hazelzet, A. (author)
In dit themanummer over vakmanschap staat het vakmanschap van de re-integratieprofessional centraal. Toch wilden we ook kort stilstaan bij vakmanschap van de cliƫnt. Vakmanschap is immers belangrijk voor elke doelgroep. Zo hebben duurzame inzetbaarheid en behoud van vakmanschap een directe relatie. De kansen op werk, en het behoud van dat werk,...
article 2012