Searched for: subject%3A%22Ultraviolette%255C%2Bstraling%22
(1 - 6 of 6)
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
NIA-TNO (author), Leummens, M.H.L. (author), Mossink, J.C.M. (author), Meijer, J. (author), Herber, R.F.M. (author)
In het kader van het Europese EUREKA EU 643 project heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de gezondheidsrisico's voor laserbewerkingen met industriƫle en research-lasers. In deze handleiding wordt een opsomming gegeven van de tot nu toe bekende risico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen, straling en elektrische hoogspanning....
book 1997
document
TNO Arbeid (author), Jonkers, R. (author), de Weerdt, I. (author), Nijman, F. (author)
Op verzoek van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) hebben het NIA'TNO en ResCon een programma ontwikkeld, dat gericht is op bescherming van buitenwerkers tegen teveel UV-straling door de zon. Dat programma zou niet op zichzelf staan, maar zoveel mogelijk geĆÆntegreerd in het arbobeleid van het bedrijf of de instelling waar het zou worden...
book 1997
document
van der Drift, D. (author)
Dit artikel staat stil bij de campagne 'Kijk uit voor je huid' gericht op met name buitenwerkers, die door UV-straling van de zon een verhoogd risico voor huidkanker hebben. De Nederlandse Kankerbestrijding/het Koningin Wilhemina Fonds (KWF) gaf het NIA opdracht om te onderzoeken hoe een dergelijke voorlichting eruit zou moeten zien om zo goed...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Drift, D.W. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de relatie tussen blootstelling aan UV-straling uit zonlicht en het optreden van schadelijke gezondheidseffecten bij buitenwerkers. Zo mogelijk wordt ook een kwantitatieve schatting van het risico gemaakt. Eerst wordt de kennis over de mate waarin buitenwerkers aan UV-straling worden blootgesteld besproken....
report 1996
document
Cox, C.W.J. (author), de Haan, T. (author)
In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte gevarieerd. Uit de waarden van de spectrale...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Ultraviolette%255C%2Bstraling%22
(1 - 6 of 6)