Searched for: subject:"Uitkeringen"
(1 - 12 of 12)
document
Blonk, R. (author)
Dit essay gaat over de uitvoeringspraktijk, de praktijk van alle dag in de uitvoering van regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het zijn regelingen en wetgeving die twee kanten kennen, enerzijds de kant van inkomensvoorziening (rechtmatigheid) en anderzijds de kant van begeleiding naar werk (doelmatigheid). In dit essay willen we...
bookPart 2016
document
Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van Wijk, E. (author)
MKB-Infra verbetert social return met gemeentenVeel gemeenten passen tegenwoordig bij aanbestedingen social-return toe. Dat helpt meer uitkeringsgerechtigden in bedrijven aan het werk. MKB-bedrijven in de Infra nemen hun maatschappelijke rol actief op en leiden jongeren en werklozen op tot vakmensen. TNO hielp MKB-Infrabedrijven bij het...
report 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lagerveld, S.E. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Ory, F. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In Nederland is de markt voor reïntegratie geprivatiseerd. UWV is sinds de invoering van de Wet SUWI in 2002 verplicht alle reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten en werklozen in te kopen bij private partijen. Gemeenten kunnen nog voor een beperkt deel van hun budget gebruik maken van de vrije ruimte, maar zijn voor het overige verplicht...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Minderhoud, J. (author)
In het kader van de Nederlandse militaire pensioenvoorschriften voor oorlogs- en dienstslachtoffers wordt in de beoordeling gebruik gemaakt van de WPC-schaal. In opdracht van de WPC-commissie van het Ministerie van Defensie is door TNO Arbeid onderzoek gedaan naar invaliditeitsbeoordelingssystemen welke voldoen aan de risicodefinitie van de...
report 2003
document
Komduur, J. (author), Fermin, B.M.F. (author)
De bedoeling van de Wet structuur uitvoering werk en inkomen is de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënt en effectief te maken. Voorkomen dat mensen van een uitkering afhankelijk worden is hierbij de strategie. Het motto van SUWI is: "Werk boven inkomen in een activerend stelsel van sociale zekerheid." De klant dient centraal te staan in...
article 2003
document
de Boer, W.E.L. (author), van der Krogt, M.P.C. (author), Schippers, A.M. (author)
Tussen sociale zekerheidsvoorziening en zorg ontbreekt tot nu toe de samenhang. Het is evenwel goed denkbaar dat een uitvallend werknemer of een burger met zorgvragen bij de zelfde beoordelaar terechtkomt. Deze moet integraal, objectief en onafhankelijk aanspraken op sociale zekerheid, WVG en door de AWBZ gefinancierde zorg beoordelen. In de...
article 2002
document
de Vos, E.L. (author)
Op 1 januari 1998 werd de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht. De wet beoogt het versterken van de rechtspositie van degenen die een keuring ondergaan in verband met een dienstbetrekking, het afsluiten van een pensioen- of levensverzekering of een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid. In de wet is opgenomen dat na 3 jaar de...
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Westerveld, M. (author), Kremer, A.M. (author), Aerts, M. (author), Andries, F. (author)
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht geworden. Deze wet beoogt de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de keurling te beschermen en de rechtspositie van de keurling te beschermen. Verder is de wet bedoeld om ongewenste risicoselectie door middel van een aanstellingskeuring of een...
book 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel is een weergave van een interview met Niko Wijnolts, sinds juni 1996 voorzitter van MKB-Nederland. Wijnolts geeft aan dat de privatisering van de ziektewet voor het midden- en kleinbedrijf nadelig is, waardoor bedrijven naar middelen uitzien die juist tot ongewenste neveneffecten van deregulering en privatisering kunnen leiden. Een...
article 1996
document
Prins, R. (author)
This thesis compares sickness absence in Belgium, West-Germany and The Netherlands. The comparison was restricted to sickness absence in greatly similar groups of private sector employees in these countries (observation period 1980, 1981). For a more recent observation period (1983-1987) rates are adapted and calculated from benefits...
doctoral thesis 1990
Searched for: subject:"Uitkeringen"
(1 - 12 of 12)