Searched for: subject%3A%22Tuinbouw%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Krause, F. (author), Douwes, M. (author)
Binnen ‘MAPA Duurzaam fysiek werk’ hebben wij in 2019 specifiek gekeken naar sectoren met zwaar werk met als doel een beter beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot robotisering in relatie tot fysieke belasting. Wij wilden meer te weten komen over de belangrijkste drijfveren voor robotisering en de plaats die fysieke belasting...
report 2020
document
de Jong, T. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO, Stigas en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2013
document
de Jong, T. (author), Hiemstra, S. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO, Stigas en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2013
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), ., (author)
-
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt ook in de agrarische sector serieus genomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vertegenwoordigers van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
Het georganiseerde agrarische bedrijfsleven besteedt al jarenland veel aandacht aan de veiligheid en gezondheid op het werk. Reeds in 1994 heeft de agrarische sector een arboconvenant afgesloten; als resultaat hiervan heeft de agrarische sector op dit moment het laagste verzuimpercentage in Nederland. Dit verzuimpercentage is echter wel...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
De Arbocheck kan gezien worden als een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), die de belangrijkste knelpunten inventariseert. De belangrijkste knelpunten in de tuincentra zijn: lichamelijke belasting: het tillen van zware goederen en het op een verkeerde manier tillen; verkeerde inrichting van werkplekken zoals bij de kassa, te lange tafels...
report 1998
document
NIA TNO (author), Goudswaard, A. (author), Hazelzet, A. (author), van den Heuvel, S. (author)
report 1997
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Beschreven worden de resultaten van een Nederlands onderzoek, uitgevoerd door V.H. Hildebrandt, naar de prevalentie van fysieke arbeidsbelasting en spier-, pees- en botaandoeningen in de landbouw. Uit de resultaten blijkt welke aandoeningen relatief het meest voorkomen, in welke takken van landbouw bepaalde aandoeningen het meest voorkomen en...
article 1996
document
van Blijswijk, M. (author)
In juli 1994 ondertekenden minister De Vries (SZW), staatssecretaris Gabor, de voorzitter van het Landbouwschap en de voorzitters van de voedingsbonden en de centrale landbouworganisaties het arboconvenant agrarische sectoren. De samenwerking op het arboterrein in de land- en tuinbouw ligt vast voor vijf jaar. Voor de uitvoering van het...
article 1994
document
TNO Voeding (author), de Vreede, J.A.F. (author), de Haan, M. (author), Brouwer, D.H. (author), van Hemmen, J.J. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
During 20 applications with a spray pistol of methomyl to chrysanthemums, inhalation exposure as well as potential and actual dermal exposure were monitored. Inhalation exposure during mixing, loading and application averaged 5.1 microgram/hour. Dermal exposure of the hands during mixing and loading, and application was 13.1 mg/hour, and 0.8 mg...
book 1994
document
TNO Centrum voor Arbeid (author), van Hemmen, J.J. (author), Brouwer, D.H. (author), Havenith, G. (author), Kaaijk, J. (author), Brouwers, A.A.F. (author)
In a joint of TNO-HUMAR, TNO-MBL, TNO-PML and the TNO Human Factors Research Institute, problems related to skin protection against pesticides for glasshouse workers were studied. An attempt was made to answer the following Questions: Which type of skin protection (gloves, garments) should be used dependent on the task to be performed? The type...
report 1994
document
Didde, R. (author)
Dit boek beschrijft de belangrijkste beroepsrisico's van de vuilnisman, de wegwerker, de kapper, de buschauffeur, de beeldend kunstenaar, boer en tuinders, winkelpersoneel en personeel in operatiekamers. Het boek geeft aan dat de inhoud van arbeid en arbeidsomstandigheden soms drastisch kunnen veranderen. Daarbij komen onder meer blootstelling...
book 1994
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Kaaijk, J. (author), Lalleman, M.J.T. (author)
In de glastuinbouw kan huidblootstelling aan bestrijdingsmiddelen plaatvinden, zowel tijdens het toepassing als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het behandeld gewas. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar de beschermende werking van diverse handschoen- en kledingmaterialen die commercieel verkrijgbaar zijn. Er is een...
report 1994
document
TNO Voeding (author), Veerman, M.C. (author), van de Vijver, L. (author), de Haan, M. (author), Brouwer, D.H. (author), van Hemmen, J.J. (author)
In 12 greenhouses for chrysanthemum culture in the Netherlands, dermal exposure to hand and forearms, and respiratory exposure to chlorothalonil during harvesting activities have been measured. Two harvesting techniques were compared, during which respectively the highest and lowest levels of exposure were expected. The difference between both...
book 1994
document
Wortel, E. (author), Vink, P. (author), Urlings, I.J.M. (author)
Het verbeteren van arbeidsomstandigheden in een branche met veel kleine bedrijven is een moeilijke zaak, omdat deze bedrijven moeilijk te benaderen zijn en het effect van advisering gering is. Dit artikel beschrijft een plan van het NIPG-TNO in samenwerking met de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (STIGAS) waarbij bedrijven in de...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wortel, E. (author), Dekker, J.T.M. (author), Droog, M.J.E.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een deelproject uit het meerjarenprogramma, dat tot doel had ondernemers en werknemers uit de glastuinbouw te adviseren via bedrijfsbezoeken. Deze advisering was erop gericht de lichamelijke belasting in het werk te verminderen. De doelstellingen van het project zijn ten eerste het ontwikkelen van een...
book 1993
document
Brouwer, R. (author), van Maarleveld, K. (author)
Bloemen worden regelmatig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Hierdoor kunnen naar schatting 25 000 werkers die bloemen oogsten, worden blootgesteld aan deze middelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op nadelige effecten voor de gezondheid. De risicoschatting is echter gebaseerd op globale...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Verslag van een onderzoek dat het Adviescentrum voor Chemische Arbeidsomstandigheden van TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. Van 21 werkzame stoffen, die als bestrijdingsmiddel worden toegepast voor de bol- en grondontsmetting, is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke gezondheidsrisico...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In a series of reviews the exposure data available in the literature on mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases to be used for a specific case (e.g. a new pesticide) in estimating...
book 1992
Searched for: subject%3A%22Tuinbouw%22
(1 - 20 of 41)

Pages