Searched for: subject%3A%22Trends%22
(81 - 100 of 106)

Pages

document
van der Pal-de Bruin, K.M. (author), van der Heijden, P.G.M. (author), Buitendijk, S.E. (author), den Ouden, A.L. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Objective: To study the effect of increased folic acid intake on the prevalence of neural tube defects (NTD) in The Netherlands. Study design: Using the capture-recapture method, the prevalence of NTD was estimated on the basis of five different registries on births affected by NTD. Results: Total prevalence over the 1988-1998 period varied...
article 2003
document
de Leede, J. (author)
Dit achtste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 3 'het respecteren van medewerkers' en gaat in op de rol die beloning en arbeidsvoorwaarden spelen in het managen van de arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker. Uitgelegd wordt wat...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Smulders, P. (author), van Sloten, G. (author)
In de periode 1999-2002 voerde TNO Arbeid in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisinvesteringsprogramma uit. De activiteiten richtten zich op vijf onderwerpen: (1) Flexibilisering van arbeid, (2) Arbeid in de informatiemaatschappij, (3) Personeelsbeleid: stand...
book 2003
document
van Wouwe, J.P. (author), Herschderfer, K. (author), Verkerk, P.H. (author), Reijneveld, S.A. (author), Lanting, C.I. (author)
Doel: Vaststellen van de landelijke prevalenties van borstvoeding, kunstvoeding en gemengde voeding bij zuigelingen jonger dan zes maanden; inzicht verwerven in redenen van moeders om te starten of te stoppen met borstvoeding. Opzet: Dwarsdoorsnede onderzoek. Methode: Vragenlijsten (n=5.160) werden verspreid via consultatiebureaus onder moeders...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Korver, T. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt de arbeidsmarktsituatie van met name oudere werknemers besproken. Aan de orde komen onder meer ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook wordt gekeken naar het employabilitybeleid van arbeidsorganisaties en de wijze waarop oudere werknemers daarvan gebruik maken.Ten slotte wordt ook aandacht...
report 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Clarenbeek, J.F. (author), van Dalen, E.J. (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, M. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Osinga, D. (author)
Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Janssen, J. (author), Schram, D. (author), Maas, I.A.M. (author), Klabbers, A.J.P.A. (author)
In het eerste artikel in dit tweeluik over leefstijlfactoren is de aanzienlijke gezondheidswinst beschreven die nog te behalen valt door interventies op leefstijlfactoren. Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in leefstijlfactoren en plaatst deze naast een overzicht van preventieactiviteiten en hun effecten in de afgelopen vijf jaren. Trends in...
article 2001
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Roemer, M.G.M. (author)
report 2001
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Roemer, M.G.M. (author)
report 2001
document
Kalsbeek, H. (author), Truin, G.J. (author), Poorterman, J.H.G. (author), van Rossum, G.M.J.M. (author), van Rijkom, H.M. (author), Verrips, G.H.W. (author)
In 1995, a dental survey, similar to one carried out in 1983, was performed among persons aged 25-54 in the city of 's-Hertogenbosch, the Netherlands. Objective: To describe trends in adults periodontal health between 1983 and 1995. Methods: The participants were interviewed at home and clinically examined in a dental van. Results: Average...
article 2000
document
Beemster, C.J.M. (author), Hulshof, K.F.A.M. (author), Breedveld, B.C. (author), Westenbrink, S. (author)
In 1987-1988, the first Dutch National Food Consumption Survey (DNFCS) was carried out; similar surveys were conducted in 1992 and 1997-1998. In each survey, food consumption data were converted into energy and nutrients using the most up-to-date version of the Dutch food composition table. To enable valid comparisons of nutrient intake over...
article 2000
document
Thijsse, T.R. (author), Roemer, M.G.M. (author), van Oss, R.F. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Results of C6-C12 hydrocarbon measurements at three sites in the southern part of The Netherlands, a polluted region in Western Europe, are presented. The measurements were carried out over the period March 1991-February 1997. The concentrations at the sites, with 100-150 km distance between them, are quite similar and they are predominantly...
article 1999
document
Reep, C. (author), Hildebrandt, V. (author), Schmickli, S. (author)
Wie gezond wil blijven, moet minstens driemaal per week tenminste 20 minuten intensief bewegen. Veel Nederlanders halen deze norm niet. Een op de drie Nederlanders doet in de vrije tijd helemaal niets aan lichaamsbeweging. Sinds 1990/1991 zijn Nederlanders zelfs minder actief geworden. Dit zijn enkele uitkomsten uit een in november te...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Dit boek is een opvolger van "Trends in arbeid en gezondheid" uit 1997. Het is tot stand gekomen met structureel door de overheid aan TNO Arbeid toegekende middelen ten behoeve van de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit trendrapport wordt na een korte uiteenzetting in een inleiding van doel,...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
Is werkdruk werkelijk een probleem of is het modieus gezeur dat overdreven aandacht krijgt? Moeten we ons wel zo druk maken over werkdruk? Als antwoord op deze vragen wordt in dit artikel een overzicht gegeven van cijfermatige trends, risicogroepen, maatschappelijke en bedrijfskosten. De conclusie luidt dat werkdruk een serieus probleem is....
article 1999
document
Roemer, M. (author), Builtjes, P. (author), Esser, P. (author), Guicherit, R. (author), Thijsse, T. (author)
Measurements of C2-C5 hydrocarbons on an hourly basis at the TNO site in Delft from 1982 to 1984 and at Moerdijk over the period 1981-1991 are presented. In combination with meteorological data (wind direction and wind speed) the Delft and Moerdijk series are evaluated to identify source categories, annual variations, background concentrations...
article 1999
document
Kalsbeek, H. (author), Truin, G.J. (author), van Rossum, G.M.J.M. (author), van Rijkom, H.M. (author), Poorterman, J.H.G. (author), Verrips, G.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In 1995, a dental survey was performed among adults aged 25-54 in the Dutch city of 's-Hertogenbosch. A similar study was performed in the same city in 1983 and the aim of the present study was to describe trends in oral health from 1983 to 1995. National data show that the percentage of edentulous persons aged 30-39 and 40-49 decreased from 11...
article 1998
document
Löwik, M.R.H. (author), Hulshof, K.F.A.M. (author), van der Heijden, L.J.M. (author), Brussaard, J.H. (author), Burema, J. (author), Kistemaker, C. (author), de Vries, P.J.F. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
From April 1987-March 1988, the first Dutch National Food Consumption Survey (DNFCS) was carried out among 2203 households comprising 5898 subjects, aged 1-85. In 1992 (January-December) the second DNFCS was conducted among 6218 subjects, aged 1-92 belonging to 2475 households. In both surveys, among other things, information on individual food...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Houtma, I.L.D. (author), Vaas, F. (author)
In dit artikel wordt aan de hand van gegevens uit recente onderzoeken nagegaan in welke mate werkdruk als probleem wordt onderkend, wat de omvang van dit probleem is en wat er aan gedaan wordt. In Nederland is sinds 1977 een stijging waar te nemen van het percentage werknemers dat zegt in 'hoog tempo' te moeten werken. Nederland is binnen Europa...
article 1998
document
Hoekstra, R. (author), Olij, C. (author), Zoutman, A.E. (author), Werij, H.G.C. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
The Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) was launched onboard the ERS2 satellite in April 1995. In order to study atmospheric trends over a very long time, the instrument was calibrated on ground very accurately. Obviously the accuracy has to be guaranteed during the lifetime of the instrument. Therefore, since the instrument in space is...
conference paper 1997
Searched for: subject%3A%22Trends%22
(81 - 100 of 106)

Pages