Searched for: subject%3A%22Trends%22
(61 - 80 of 106)

Pages

document
Dainelli, D. (author), Gontard, N. (author), Spyropoulos, D. (author), Zondervan-van den Beuken, E. (author), Tobback, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
'Active and intelligent' (A&I) food packaging is based on a deliberate interaction of the packaging with the food and/or its direct environment. This article presents: (i) the main types of materials developed for food contact; (ii) the global market and the future trends of active and intelligent packaging with a special emphasis on safety...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), van den Bossche, S. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) - vindt jaarlijks plaats op basis van een telkens nieuwe steekproef van 80.000 werknemers. De NEA volgt trends in arbeid en identificeert risicogroepen. Om meer inzicht te krijgen in oorzaak-gevolg relaties is echter een onderzoeksopzet nodig waarbij dezelfde werknemers langere tijd worden gevolgd...
other 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author)
public lecture 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt....
report 2008
document
de Kleine, M.J.K. (author), den Ouden, A.L. (author), Koll, E.L.A.A. (author), Ilsen, A. (author), van Wassenaer, A.G. (author), Brand, R. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Perinatal mortality in very preterm infants has decreased by up to 50% during the last decades. Studies of changes of long-term outcome are inconclusive. We studied the visual, auditory, neuromotor, cognitive and behavioural development of two geographically defined populations of very preterm, singleton infants, born in 1983 and in 1993, and...
article 2007
document
Visser, A. (author), Broers, H.P. (author), van der Grift, B. (author), Bierkens, M.F.P. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Recent EU legislation is directed to reverse the upward trends in the concentrations of agricultural pollutants in groundwater. However, uncertainty of the groundwater travel time towards the screens of the groundwater quality monitoring networks complicates the demonstration of trend reversal. We investigated whether trend reversal can be...
article 2007
document
de Kleine, M.J.K. (author), den Ouden, A.L. (author), Kollée, L.A.A. (author), Ilsen, A. (author), van Wassenaer, A.G. (author), Brand, R. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Better perinatal care has led to better survival of very preterm children, but may or may not have increased the number of children with cerebral and pulmonary morbidity. We therefore investigated the relationship between changes in perinatal care during one decade, and short-term outcome in very preterm infants. Perinatal risk factors and their...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De TNO Arbeidssituatie Survey (TAS) is een tweejaarlijks onderzoek naar de arbeidssituatie in Nederland. De TAS is ontwikkeld door TNO om veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2000, 2002 en 2004. In deze brochure worden twaalf onderwerpen uit de TAS in meer detail besproken,...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Antwoord (dupliek) op het repliek 'Sociale innovatie: omgaan met sociale spanningen en organisatorische spanningsvelden' in het onderhavige nummer van Tijdschrift voor HRM (p. 72). Er worden door Nauta en Blokland een aantal vraagtekens en (goedkeurende) uitroeptekens bij met name de eindconclusies van de 'Sociale innovatie'. Zo betogen zij dat...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Stam, C. (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Giesbertz, P. (author), Drupsteen, L. (author)
In de Monitor Arbeidsongevallen, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen, trends en een vergelijking met de Europese cijfers. De Monitor is onder meer bedoeld als informatiebron voor de overheid en het bedrijfsleven. De gegevens over arbeidsongevallen op jaarbasis bieden echter weinig...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2005
document
Broers, H.P. (author), van der Grift, B. (author), Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (author)
Changes in agricultural practices are expected to affect groundwater quality by changing the loads of nutrients and salts in recharging groundwater, but regional monitoring networks installed to register the changes often fail to detect them and interpretation of trend analysis results is difficult. This study aims to improve the detection and...
article 2004
document
Smulders, P.G.W. (author), Lathouwer, L.de (author), Fouarge, D. (author)
In het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is het thema 'arbeid en sociale zekerheid' de afgelopen jaren enigszins op de achtergrond gebleven. De redactie heeft daarom besloten dit onderwerp meer aandacht te geven. Dit artikel is een inleiding op een reeks artikelen over dit onderwerp. De geschiedenis van en de huidige en toekomstige...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Intimidatie en agressie op de werkplek hebben de afgelopen maanden meer media-aandacht gekregen dan ooit. Vooral de recente gebeurtenissen in het onderwijs trokken de aandacht. Ook verschenen er berichten over geweldsincidenten in het openbaar vervoer en geweld tegen brandweerlieden en medische hulpverleners. Voor velen is de conclusie helder:...
article 2004
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Tielemans, E. (author), Heederik, D. (author), Kromhout, H. (author), van Hemmen, J. (author), Meijster, T. (author), Fransman, W. (author), Spaan, S. (author)
Dit artikel beschrijft een benadering om op branche niveau trends in blootstelling aan chemische en biologische agentia te onderzoeken. Hiervoor is de internationale literatuur over blootstellingstrends geïntentariseerd en beschreven. Hierbij is gebleken dat blootstellingsveranderingen in verschillende industrieën zijn onderzocht. Deze zijn...
article 2004
document
de Vries, S. (author), Gründemann, R. (author)
Dit zesde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 2 'het investeren in medewerkers' en gaat over actief loopbaanbeleid. Een organisatie kan haar doelen alleen optimaal bereiken als zij beschikt over de juiste mensen. Die moeten dan ook nog op...
bookPart 2003
Searched for: subject%3A%22Trends%22
(61 - 80 of 106)

Pages