Searched for: subject%3A%22Transities%22
(1 - 11 of 11)
document
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij zijn de grootste non-profit-instelling voor toegepast onderzoek van Nederland. Onze medewerkers werken vanuit hun expertise aan het verbeteren van de maatschappij door innovaties en...
report 2022
document
Andrès, K (author), Scheepers, M. (author), van den Brink, R. (author), Smokers, R. (author)
Deze paper is bedoeld voor professionals in de energietransitie die een overzicht willen hebben ‘wat er kan’ om de energietransitie te versnellen, maar ook wat er moet! Het is bedoeld voor beslissers en beleidsmakers bij overheden en bedrijfsleven maar ook voor experts die verder kijken dan hun eigen sector of expertise en willen weten hoe het...
report 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author), de Haas, G.J. (author), Roelofs, F. (author), Jeeninga, H. (author), Gerdes, J. (author)
De Provincie Noord-Brabant heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar de rol die kernenergie kan spelen in de energietransitie van Noord-Brabant. Het onderzoek is samen met NRG uitgevoerd. Het betreft hier een studie van beperkte omvang met een korte doorlooptijd waarin op basis van openbare bronnen de recente inzichten met betrekking tot onder...
report 2021
document
Koene, F.G.H. (author), Oppenoorth, M. (author), Langedijk, R. (author), van der Linden, A.C. (author), Sewait, K.E. (author)
De komende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd moeten worden, liefst zonder inzet van aardgas. In opdracht van de provincie Noord-Holland hebben TNO, Duurzaam Bouwloket en Regionaal Energieloket de volgende twee vragen beantwoord: 1. Welke verduurzamingsmaatregelen zijn nodig voor een aardgasvrije energievoorziening van...
report 2021
document
Straver, K. (author), Mulder, P. (author), Middlemiss, L. (author), Hesselman, M. (author), Feenstra, M. (author), Tirado Herrero, S. (author)
The transition to a sustainable energy system entails major changes in both the economy and society. Without introducing special measures, the costs and benefits of the energy transition are unlikely to be equally distributed amongst different groups in society. In other words, the energy transition will have major consequences on our prosperity...
report 2020
document
van den Brink, R. (author), Faaij, A. (author)
Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag. De energietransitie leidt tevens tot aanzienlijke baten, zowel in termen van nieuwe banen en export als in verhoogde gezondheid voor de burgers. Er is echter meer samenhang tussen de maatregelen en meer slimme innovatie nodig om de doelen te...
other 2019
document
Bouwhuis, S. (author), Goedele, G. (author)
Ongeveer 7,4 procent van de werkenden in Nederland combineert meerdere betaalde banen (multi-jobben). Er is echter weinig bekend over de samenhang tussen multi-jobben en werk- en inkomenszekerheid. Is het een goede strategie, of juist niet? Om dit te onderzoeken zijn de gegevens van 20 535 deelnemers aan de Nationale Enquête...
bookPart 2019
document
van Wijk, E. (author), Verbiest, S. (author)
Laagopgeleide uitzendkrachten vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Minimaal een startkwalificatie is vereist om aan te kunnen sluiten bij de eisen die werkgevers stellen en om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven. Het stimuleren van informeel leren op de werkvloer lijkt goed aan te sluiten bij de leerbehoefte van laagopgeleiden en is...
bookPart 2019
document
de Beer, P. (author), Bouwhuis, S. (author), Chkalova, K. (author), Dekker, F. (author), de Vries, J. (author), de Vries, R. (author), Freese, C. (author), Geuskens, G. (author), Kremer, M. (author), Kühn-Nelen, A. (author), Lennartz, C. (author), Smits, W. (author), ter Weel, B. (author), van den Groenendaal, S.M. (author), van der Werf, S. (author), van Genabeek, J. (author), van Wijk, E. (author), Verbiest, S. (author), Weterings, A. (author)
Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid? Hoe zeker zijn werkenden over hun werk en inkomen in Nederland? Hoe gaan flexibele werknemers en zzp’ers om met werk- en inkomensonzekerheden? Wat zijn oorzaken van deze...
report 2019
document
Chkalova, K. (author), van Genabeek, J. (author), Sanders, J. (author), Smits, W. (author)
Werknemers in Nederland rapporteerden in het afgelopen decennium op enkele aspecten minder goede arbeidsomstandigheden. Zij ervaarden minder autonomie en vonden minder uitdaging in het werk. Ze gaven ook iets minder vaak aan promotie te hebben gemaakt. Met de toename van het aantal flexibele contracten nam tegelijkertijd de werkzekerheid af. Dit...
report 2017
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Lako, P. (author), Schaeffer, G.J. (author), Kaal, M.B.T. (author), Kets, A. (author)
-
report 2002
Searched for: subject%3A%22Transities%22
(1 - 11 of 11)