Searched for: subject%3A%22Traffic%22
(1 - 20 of 1,713)

Pages

document
Mehrabani, B.B. (author), Erdmann, J. (author), Sgambi, L. (author), Snelder, M. (author)
One of the potential capabilities of Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) is that they can have different route choice behavior and driving behavior compared with human Driven Vehicles (HDVs). This will lead to mixed traffic flow with multiple classes of route choice behavior. Therefore, it is crucial to solve the multiclass Traffic...
conference paper 2023
document
Rodenburg, J.D. (author), Maljaars, J. (author), Hengeveld, S.T. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
The fatigue life of orthotropic steel bridge decks in road bridges depends on the load effects exerted by heavy lorries. The contact surface of tyres is one of the important variables. Measurements described in the literature demonstrate that the actual tyre contact surfaces of today's traffic representative for Europe are shorter and slightly...
article 2023
document
Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Devoldere, B.P.E. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author)
Het initiatief voor een Smart Urban Mobility Meta Lab (SUMMALab) is ontstaan naar aanleiding van een call van NWO, SIA, het ministerie van I&W en de topsector logistiek om duurzame living labs op te zetten met onderzoeks- en praktijkpartijen. De afgelopen jaren zijn verschillende ‘losse’ experimenten en living labs gestart op het vlak van...
report 2022
document
Spruijtenburg, S.D. (author), Munzel, K. (author), Vonk, T. (author), Usmani, O. (author)
In het SUMMALab project (Smart Urban Mobility MetA Lab) worden verschillende initiatieven op het gebied van personen- en goederenvervoer met elkaar verbonden. Centraal in SUMMALab staat het leren uit afgeronde en lopende experimenten, zodanig dat nieuwe experimenten voortbouwen op de eerder al verworven kennis en inzichten. Zo wordt de ...
report 2022
document
van der Ploeg, C. (author), Smit, R. (author), Teerhuis, A. (author), Silvas, E. (author)
Developing safe automated vehicles that can be proactive, safe, and comfortable in mixed traffic requires improved planning methods that are risk-averse and that account for predictions of the motion of other road users. To consider these criteria, in this article, we propose a nonlinear model-predictive trajectory generator scheme, which...
conference paper 2022
document
Smit, R. (author), van der Ploeg, C. (author), Teerhuis, A. (author), Silvas, E. (author)
The urban environment is amongst the most difficult domains for autonomous vehicles. The vehicle must be able to plan a safe route on challenging road layouts, in the presence of various dynamic traffic participants such as vehicles, cyclists and pedestrians and in various environmental conditions. The challenge remains to have motion planners...
conference paper 2022
document
van Arem, B. (author), Azedeh, S.S. (author), Snelder, M. (author), Hoogendoorn, S. (author)
Worldwide, cities and urbanised areas attract more people and economic activities. In addition, new ways of working, shopping and recreation, mobility and ‘ownership’ are introduced – all influenced by digitalisation. The United Nations (2018) expect the world-wide population living in urbanised regions to grow from 55% to 68% by 2050. However,...
article 2022
document
Varotto, S.F. (author), Mons, C. (author), Hogema, J. (author), Christoph, M. (author), van Nes, N. (author), Martens, M.H. (author)
Advanced driver assistance systems such as adaptive cruise control (ACC) and lane keeping system (LKS) potentially contribute to reducing crash rates and traffic congestion. On-road studies based on early ACC systems operational at medium–high speeds only have shown that the system reduces the proportion of short time gaps when activated....
article 2022
document
Ligterink, N.E. (author)
Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes in de uitlaat en in de buitenlucht. De deeltjes in de buitenlucht zijn van verschillende bronnen en met verschillende chemische samenstellingen en grootteverdelingen. De buitenlucht is de vergaarbak en de mengbak van fijnstof, voordat het de longen bereikt. Het rapport van de Gezondheidsraad “Risico’s...
report 2022
document
Verhoeven, G. (author), van der Holst, B. (author), Sharma, S. (author), Kok, K. (author)
Due to the increasing penetration of renewablebased distributed energy resources (DERs), the risks of congestion problems have been increasing in the Dutch distribution system. Traditionally, grid reinforcements were applied to prevent congestion, but due to shortages of technicians and due to long procedures, the use of flexibility from...
conference paper 2022
document
van Mensch, P. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A.P. (author), van der Mark, P.J. (author)
Sinds 1992 dragen opeenvolgende Euro standaarden bij aan het terugdringen van voertuigemissies. Op dit moment is in dit kader de zogenaamde ‘Euro 6 standaard’ van kracht waaraan alle nieuwe wegvoertuigen moeten voldoen. Fabrikanten moeten aantonen dat dit het geval is door hun voertuigen een ‘real driving emissions’ (RDE) test te laten ondergaan...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Elstgeest, M. (author), Frateur, T. (author), de Ruiter, J.M. (author), Paschinger, P. (author)
Uit praktijktesten in een eerdere TNO-studie blijkt dat een kleine groep (6%) benzinevoertuigen, met een niet goed werkende driewegkatalysator, in het verkeer zorgt voor een groot aandeel (36%) van de NOx-emissies. De huidige testen in de algemene periodieke keuring (APK) slagen er niet in om defecten in het emissienabehandelingssysteem van...
report 2022
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport is de 2021-editie uit een serie rapporten over praktijkverbruik van lichte voertuigen die de afgelopen jaren door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voor dit rapport uitgevoerde analyse van verbruikswaarden is gebaseerd op de data van tankpassen en laadpassen die verkregen is van Travelcard...
report 2022
document
Bergsma, J.M. (author), van Son, L. (author)
The aim of this report is to gather and structure the barriers related to the implementation of zero-emission solutions. A barrier is defined as a factor ‘limiting the ability to perform the innovation process, due to the absence or lacking capability of one of the stakeholders, institutions, infrastructure or interactions.’ This is done by...
report 2022
document
Gerritse, E.J. (author), van Kempen, E.A. (author)
report 2022
document
van Kempen, E.A. (author), Deschle, N. (author), van Ark, E.J. (author), Elstgeest, M. (author), Ahout, F. (author)
Technological advancements are enabling higher levels of automation of vehicles and as such Connected and Automated Transport (CAT). This is an umbrella term for transport with increasing levels of automation facilitated by communication among vehicles (vehicle-to-vehicle or V2V) and infrastructure (vehicle-to infrastructure or V2I). Especially...
report 2022
document
Kupper, F. (author), Mentink, P. (author), Avramis, N. (author), Meima, N. (author), Lazovik, E. (author), Wilkins, S. (author), Willems, F. (author)
Self-learning energy management is a promising concept, which optimizes real-world system performance by automated, on-line adaptation of control settings. In this work, the potential of self-learning capabilities related to optimization is studied for energy management in Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV). These vehicles are of great...
conference paper 2022
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author)
Op basis van de wagenpark en transport- en mobiliteitsprognoses van PBL zijn dit de emissiefactoren voor wegverkeer van 2020 tot 2040. De prognoses zijn door RIVM geinterpoleerd tussen de zichtjaren 2025, 2030, 2035, en 2040, en gecombineerd met de CBS rapportage over 2019, voor de jaren voor 2025. Deze dataset brengt samen de emissiefactoren...
report 2022
document
Samaras, Z.C. (author), Kontses, A. (author), Dimaratos, A. (author), Kontses, D. (author), Balazs, A. (author), Hausberger, S. (author), Ntziachristos, L. (author), Andersson, J. (author), Ligterink, N.L. (author), Aakko-Saksa, P. (author), Dilara, P. (author)
The implementation of emission standards has brought significant reductions in vehicle emissions in the EU, but road transport is still a major source of air pollu tion. Future emission standards will aim at making road vehicles as clean as possible under a wide range of driving conditions and throughout their complete lifetime. The current...
article 2022
document
Snelder, M. (author), Vonk Noordegraaf, D. (author)
Achtergrond van de review Het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM) zijn verkeers- en vervoersmodellen die gebruikt worden voor het verkennen van de effecten van beleid. Rijkswaterstaat is de eigenaar en beheerder van het LMS en NRM en draagt zorg voor het op orde houden van de kwaliteit. Zij werkt hiervoor samen...
report 2022
Searched for: subject%3A%22Traffic%22
(1 - 20 of 1,713)

Pages