Searched for: subject%3A%22Thuiswerkers%22
(1 - 11 of 11)
document
van Dam, L. (author), Hooftman, W. (author), in der Maur, M. (author), Oude Hengel, K. (author)
Sinds de oproep van het kabinet in maart 2020 om zo veel mogelijk thuis te werken, zijn miljoenen werknemers van de ene op de andere dag (volledig) thuis gaan werken. TNO geeft met de NEA-COVI0-19-studie inzicht in de werkomstandigheden en gezondheid van thuiswerkers tijdens de pandemie en vergelijkt deze met de situatie voor de pandemie.
article 2022
document
Wiezer, N. (author), Smulders, M. (author), Blanson Henkemans, O. (author)
Eind 2021 ben ik als kersverse hoofdredacteur gestart, een goed moment om weer eens kritisch te kijken naar de inhoud en vorm van het tijdschrift.
article 2022
document
Zoomer, T. (author), Bouwens, L. (author), van de Ven, H. (author), Beckers, D. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author)
Working from home during COVID-19: a descriptive study on the changes in working conditions and health. This study provides an overview of the changes in working conditions and health of home workers in the Netherlands between 2019 (pre COVID-19) and July 2020 (during the COVID-19 pandemic). Moreover, this descriptive study examined if these...
article 2021
document
de Kraker, H. (author)
other 2021
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst, M. (author), de Leede, J. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), Kraan, K.O. (author)
Steeds vaker wordt op afstand gewerkt. Dat heeft voordelen. Om een aantal te noemen: de arbeidsproductiviteit per medewerker neemt toe in organisaties waar veel wordt gereisd; mobiele werkers kunnen hun werk professioneler uitvoeren omdat ze altijd en overal in staat zijn de juiste informatie op te vragen; de externe gerichtheid van organisaties...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
document
Vaas, F.S. (author)
Telewerken is een vorm van werken op afstand waarbij de medewerkers via een PC verbinding kunnen maken met de werkgever of de opdrachtgever. In 2000 werkte 6 procent van de Nederlandse werknemers 25 procent of meer van huis uit. Als men andere vormen van telewerken meetelt (bijv. telecentra), komt men uit op 18 procent van de werknemers in...
article 2002
document
TNO Arbeid (author)
In deze sector zijn circa 42 duizend mensen werkzaam. Er kunnen in deze branche drie verschillende ontwikkelingen worden gesignaleerd: concentratie, diversificatie en internationalisatie. In de branche beschikt meer dan 60 procent over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie. De verplichting van deskundige bijstand op het gebied van...
report 2000
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), de Vries, H. (author), Weijers, T. (author)
Telewerken is een fenomeen dat nog steeds in ruime mate aan belangstelling wint. Omdat telewerken betrekking heeft op een aanzienlijk aantal beleidsterreinen van het ministerie van SZW, heeft dit ministerie opdracht gegeven tot het in kaart brengen van de invloed (in positieve en negatieve zin) van telewerken op haar beleidsdoelstellingen en tot...
book 1998
document
de Feyter, M. (author)
Thuiswerk wordt alleen beschermd door de Arbowet als er een arbeidsovereenkomst is. Deze situatie gaat veranderen. Bij de Tweede Kamer is het voorstel 'Wijziging van de Arbowet in verband met thuiswerk' ingediend, vergezeld van een voorontwerp 'Besluit thuiswerk'. De wetswijziging wordt begin 1994 ingevoerd. Dit artikel gaat allereerst in op de...
article 1993
document
van der Riet, M. (author)
Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 1990 een adviesaanvraag gedaan bij de Emancipatieraad en de Arboraad betreffende een concept-besluit arbeidsomstandigheden thuiswerk. Voorgesteld wordt om de Huisarbeidswet in te trekken, thuiswerk onder de Arbowet te laten vallen, en een apart arbeidsomstandighedenbesluit thuiswerk...
article 1991
Searched for: subject%3A%22Thuiswerkers%22
(1 - 11 of 11)