Searched for: subject%3A%22Testen%22
(1 - 12 of 12)
document
Schuurmans-Spoelstra, M. (author), Peereboom, M. (author), van Berlo, M.P.W. (author), van Vugt, M. (author), Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), Smit, S.K. (author), Schadd, M.P.D. (author), Post, R. (author), Powell, T.E. (author), de Vries, A. (author), Neef, M. (author)
Aanleiding In de ‘Evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s’ uit december 2020 wordt gesteld dat het de minder klassieke crises zijn waar het huidige systeem van crisisbeheersing nog niet op is toegerust, met de coronacrisis als voorbeeld. Een meer genetwerkte, flexibele manier van samenwerken en beslissen lijkt nodig te zijn, met een grotere rol...
report 2021
document
Oprins, E. (author), Corbalan, G. (author), Lagerveld, S. (author)
report 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
de Neve, M. (author), Vink, P. (author), Kanis, H. (author), Krause, F. (author), Verlinden, J. (author)
Veel bestuurders van graafmachines zijn niet tevreden met de huidige wijze van besturen. Bij de huidige graafmachines wordt door de machinist een cirkelbeweging van de graafarm aangestuurd. Wanneer in de toekomst graafmachines met computers worden uitgerust, is het mogelijk nieuwe besturingssystemen te introduceren. In dit artikel wordt een...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), Achten, B.P.T. (author)
Het GUO, in 2002 opgegaan in het UWV, wilde weten in hoeverre clienten uit de huidige arbeidsongeschiktheidsbestanden nog bemiddelbaar zijn. Dit heeft het GUO onderzocht in de vorm van een pilot waarin is nagegaan hoeveel clienten met een WAO- of WAZ-uitkering zonder WW-uitkering mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor bemiddeling. Dit...
report 2002
document
Reijneveld, C.N. (author), de Looze, M.P. (author), Hoozemans, M.J.M. (author), van der Grinten, M.P. (author), de Korte, E.M. (author), Kingma, I. (author)
Voor de glazenwasser die werkt met staande ladder, is een goede ladder zeer belangrijk. Hij loopt en werkt op en verplaatst de ladder veelvuldig. Er is veel discussie over ladders en de optimale sportafstand bij staande ladders. De meeste glazenwassers geven de voorkeur aan een sportafstand van 35 centimeter. De Arbeidsinspectie beveelt echter...
article 2002
document
Kwantes, J.H. (author)
Dit artikel behandelt de regels die van toepassing zijn op persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). De productveiligheidsregels schrijven voor dat pbm's pas verkocht mogen worden als zij gekeurd zijn. Belanrijk daarbij zijn een ce-markering op het pbm, een verklaring van overeenstemming en een gebruiksaanwijzing in de landstaal. De regels voor...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Gans, J.A. (author)
Het aantal ongevallen dat gebeurt tijdens het werken met trappen en ladders is niet nauwkeurig bekend. Zeker is wel dat het er enige duizenden per jaar zijn. Deze uitgave wil een bijdrage leveren om hierin verbetering te brengen. Van de verschillende soorten klimmaterieel en hulpmiddelen worden de specifieke eigenschappen en veiligheidsaspecten...
book 1995
document
Torenvliet, S. (author)
In de loop van 1995 zullen alle veiligheidsschoenen een CE-markering hebben. In het testrapport staat op welke punten de schoen hoog of laag scoort. Volgens Jan Broeders van het TNO Centrum voor Leder en Schoenen in Waalwijk bestaat er ondanks de CE-markering toch verschil in waterdichtheid, sterkte en slipvastheid. Inkopers zouden daarom de...
article 1994
document
Algemeen Bureau voor Ongevallenpreventie en Materieelzaken (author), Osinga, D.S.C. (author), Huppes, G. (author), de Jong, H. (author)
Dit vooronderzoek arbo-beoordelingsrichtlijn voor hefsteigers probeert aan de hand van een aantal vragen na te gaan in hoeverre het mogelijk of zinvol is hefsteigers op arbo-aspecten te gaan beoordelen. Stilgestaan wordt bij: merken en typen hefsteigers; markt en marktverwachtingen; toepassingsgebied en arbeidsomstandigheden; beoordelen van arbo...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsosmtandigheden TNO Arbeid (author), Roorda, J. (author), Hoogendijk, L. (author)
Deze koopwijzer is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij de aanschaf van meubilair.
report 1990
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Testen%22
(1 - 12 of 12)