Searched for: subject%3A%22Telewerk%22
(1 - 15 of 15)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst, M. (author), de Leede, J. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), Kraan, K.O. (author)
Steeds vaker wordt op afstand gewerkt. Dat heeft voordelen. Om een aantal te noemen: de arbeidsproductiviteit per medewerker neemt toe in organisaties waar veel wordt gereisd; mobiele werkers kunnen hun werk professioneler uitvoeren omdat ze altijd en overal in staat zijn de juiste informatie op te vragen; de externe gerichtheid van organisaties...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De TNO Arbeidssituatie Survey (TAS) is een tweejaarlijks onderzoek naar de arbeidssituatie in Nederland. De TAS is ontwikkeld door TNO om veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2000, 2002 en 2004. In deze brochure worden twaalf onderwerpen uit de TAS in meer detail besproken,...
book 2007
document
Vaas, F.S. (author)
Telewerken is een vorm van werken op afstand waarbij de medewerkers via een PC verbinding kunnen maken met de werkgever of de opdrachtgever. In 2000 werkte 6 procent van de Nederlandse werknemers 25 procent of meer van huis uit. Als men andere vormen van telewerken meetelt (bijv. telecentra), komt men uit op 18 procent van de werknemers in...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De ontwikkeling op ICT-gebied scheppen nieuwe mogelijkheden. Zo'n 300.000 Nederlandse werknemers voeren hun werk deels of volledig telewerkend uit. Telewerken is echter niet alleen geschikt voor gezonde werknemers. Het blijkt ook een waardevol instrument om de arbeidsgeschiktheid van werknemers met gezondheidsklachten en verzuim te behouden of...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Ruel, H. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.K. (author)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is uit het dagelijkse leven en onze werkomgeving niet meer weg te denken. Parallel hieraan is ook de sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van ICT voor arbeid en organisaties sterk toegenomen. Dit boek geeft een overzicht van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek...
bookPart 2002
document
TNO Beleidsstudies en advies TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Wetzels, C. (author), Tijdens, K. (author)
The objective of the interdepartmental programme "Developing attainability scenarios" is to investigate how a better combination of work and care can facilitate a higher level of female participation in work. To this end, the following research areas are investigated in this report: labour market participation, feasibility of work and (parental)...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author)
TNO Arbeid heeft in 2000 13 bedrijven gevolgd die bij de reïntegratie van werknemers met gezondheidsklachten telewerken hebben ingezet. Uit het onderzoek komt naar voren dat telewerk een laatste kans kan bieden aan werknemers die als gevolg van een arbeidshandicap weinig andere mogelijkheden over hebben om naar de eigen werkgever terug te keren....
book 2001
document
Vink, P. (author), Krause, F. (author), de Looze, M.P. (author)
De dienstensector in Nederland groeit en tegelijkertijd is kantoorwerk als gevolg van mondiale ontwikkelingen of trends aan velerlei verandering onderhevig. Enkele voorbeelden van deze trends zijn flexibilisering, individualisering en telewerken. De wijze waarop meubelleveranciers op deze trends reageren, verschilt. Grofweg kan men twee visies...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Dit rapport geeft informatie over de mogelijkheden van telewerken bij reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap. Het rapport is een instrument dat kan worden toegepast door betrokken functionarissen (leidinggevende, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige van de Arbo-dienst). Vier stappen die zijn opgenomen in het...
report 1999
document
de Feyter, M.G. (author)
In deze case-studie wordt beschreven hoe de boekenclub ECI tele-thuiswerken heeft ingevoerd en vormgegeven, welke ervaringen de betrokkenen hiermee hebben, en welke gevolgen tele-thuiswerk heeft gehad voor de organisatie. Na inleidende hoofdstukken met onder meer algemene informatie over de ECI, gaat hoofdstuk 3 in op de manier waarop ECI...
report 1997
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Weijers, T. (author), van Lieshout, M. (author)
Door geavanceerde informatie- en communicatietechnologie (ICT) kunnen tijd en ruimte steeds makkelijker worden overbrugd. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen op nieuwe manieren worden georganiseerd en bestuurd. Het innovatief toepassen van ICT maakt het nieuwe organisatieconcept 'de virtuele organisatie' mogelijk. Op 9 december 1997...
bookPart 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Digital is een bedrijf waar telewerk al jaren gemeengoed is. In dit artikel wordt weergegeven hoe men in het bedrijf met telewerk omgaat. Ook worden er een aantal trends geconstateerd die vanuit het telewerkconcept zijn ontstaan. Deze nieuwe kantoortrends proberen ruimte en kosten te besparen, de flexibiliteit en optimale communicatie mogelijk...
article 1996
document
de Feyter, M. (author)
Thuiswerk wordt alleen beschermd door de Arbowet als er een arbeidsovereenkomst is. Deze situatie gaat veranderen. Bij de Tweede Kamer is het voorstel 'Wijziging van de Arbowet in verband met thuiswerk' ingediend, vergezeld van een voorontwerp 'Besluit thuiswerk'. De wetswijziging wordt begin 1994 ingevoerd. Dit artikel gaat allereerst in op de...
article 1993
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO Universiteit Twente (author), Meijer, R.A.M. (author), Weijers, T.C.M. (author), Spoelman, E.J. (author), Rip, A. (author)
Met de invoering van telewerken worden vaak verschillende doelstellingen nagestreefd, zoals de vermindering van woon-werkverkeer en flexibilisering van de arbeidsorganisatie. Daarmee zijn ook vaak verschillende vormen van telewerken verbonden: part-time of full time, thuis of in een buurtkantoor, met verschillende vormen van informatie- en...
report 1992
document
Pennekamp, E. (author)
article 1990
Searched for: subject%3A%22Telewerk%22
(1 - 15 of 15)