Searched for: subject%3A%22Taakinhoud%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Cremer, R. (author)
De discussiegroep op Linkedln stond open voor leden van de groep. Aanleiding voor dit initiatief was een verkenning van Crossover onder 273 bedrijven met de vraag naar de bereidheid van deze bedrijven om een Wajonger in dienst te nemen. Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan hiervoor open te staan. De vraag is dan welke aanpak kan helpen...
article 2009
document
Pot, F. (author), Kraan, K. (author), van den Bossche, S. (author)
Innovatie is een belangrijk thema geworden in veel organisaties, van bedrijfsleven tot gezondheidszorg. Het meeste onderzoek naar welke factoren innovatie beïnvloeden gaat over markten, technologie en strategie. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar het innovatief gedrag van medewerkers en de factoren die daarmee samenhangen. In een...
article 2009
document
Meijster, T. (author), Tielemans, E. (author), Schinkel, J. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To effectively decrease occupational exposure to flour dust and related allergens, detailed information on exposure determinants and effectiveness of control measures is essential. In this paper, we use personal real-time exposure measurements to get more insight into the relationship between specific work characteristics, including...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van der Wolk, J. (author)
Deze handleiding vertelt hoe men, met behulp van de HR-scan Diversiteit, binnen een organisatie het diversiteitsbeleid in beeld kan brengen. In de scan wordt beoordeeld hoe de organisatie werk maakt van diversiteit op negen HR-velden: 1. Werving & Selectie; 2. Personeel & Planning; 3. Arbeidsvoorwaarden & Beloning; 4. Feedback & Beoordeling; 5....
report 2007
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A comparative, experimental study with repeated measures has been conducted to evaluate the effect of the use of speech recognition on working postures, productivity and the perception of user friendliness. Fifteen subjects performed a standardised task, first with keyboard and mouse and, after a six week training period, with speech recognition...
article 2006
document
Treur, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2005 introduceerde de gewijzigde Arbowet de preventiemedewerker. In dit artikel wordt besproken hoe in de Gemeenten de invulling van deze arbofunctie tot nu toe verloopt. Uit de reacties en ervaringen uit workshops georganiseerd door het A+O fonds blijkt dat nog maar weinig gemeenten het organiseren van preventietaken goed vindt gaan. Door te...
article 2006
document
van Dalen, E.J. (author)
Sinds enkele jaren genieten Shared service centers (SSC) een warme belangstelling. Veel organisaties hebben inmiddels een SSC ingericht of zijn van plan dat te doen. Men kan een SSC definiëren als: een resultaatverantwoordelijke eenheid in de organisatie die tot taak heeft het leveren van specifieke, specialistische diensten aan de operationele...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, M. (author), Smulders, P. (author), Ybema, J.F. (author)
Arbeidstevredenheid kan gezien worden als de mate waarin werkenden hun werk plezierig vinden. Arbeidstevredenheid wordt door verschillende factoren bepaald: in de eerste plaats door de kenmerken van het werk zelf, en in de tweede plaats door de waarde die werknemers aan bepaalde werkkenmerken hechten. In het onderhavige artikel wordt onderzocht...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Taris, T. (author), de Jonge, J. (author), Ybema, J.F. (author)
In deze studie wordt nagegaan in welke mate methodologische vernieuwingen in het arbeids- & organisatie (A&O-)psychologische instrumentarium van methoden en technieken doordringen in de praktijk van het A&O-onderzoek. Eerst werd geïnventariseerd welke onderwerpen in de methodologische hoofdstukken van enkele A&O-psychologische handboeken werden...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Lange, A. (author), Taris, T. (author), Jansen, P. (author), Kompier, M. (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author)
Wat is de invloed van leeftijd op de relatie tussen werkkenmerken en de motivatie om te leren? Door middel van een longitudinaal vragenlijstonderzoek zijn oudere werknemers (>50 jaar) met jongere werknemers (
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Winthagen, T. (author), Stark, K. (author)
TNO onderzocht in opdracht van de sociale partners in de gemeentelijke CAO-onderhandelingen hoe loopbaanbeleid bij Brandweer en Ambulance vorm kan krijgen. Er is gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden, loopbaanmaatregelen, succesvol en minder-succesvol loopbaanbeleid en randvoorwaarden waaraan loopbaanbeleid moet voldoen. Drie functietypen zijn...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Het doel van de huidige studie is inzicht geven in het vóórkomen van verschillende RSI-maatregelen in Nederland in 2003. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselekte steekproef van 25.000 werknemers. De vragenlijst bevatte vier vragen...
article 2005
document
Korver, T. (author), Stark, K. (author), de Bruin, M. (author), TNO Arbeid (author)
De functie Penitentiair Inrichtingen Werker (Piw-er) wordt gezien als een fuikfunctie er is daarom onderzocht hoe de doorstroom vanuit de functie verbeterd kan worden. Gebruik makend van reeds eerder, onder meer door TNO Arbeid, verricht onderzoek naar de Piw-functie zijn in 3 instellingen een aantal groepsgesprekken met Piw-ers en...
report 2004
document
Smulders, P. (author)
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
document
Cox-Woudstra, E. (author), Nauta, A. (author)
Dit vierde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. Organisaties excelleren wanneer medewerkers excelleren. En medewerkers excelleren wanneer ze hun werk leuk vinden. Want als medewerkers hun werk leuk vinden,...
bookPart 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T. (author), de Lange, A.H. (author)
This study examines effects of stability and change in exposure to job demands and job control (demand-control histories) in relation to the strain hypothesis of Karasek's demand-control model. The hypotheses of the model were tested with a group-by-time analysis of variance using data from a four-phase Dutch cohort study on musculoskeletal...
article 2002
document
Glastra, F. (author), Meerman, M. (author), de Vries, S. (author), van IJssel, M. (author)
Organisaties beginnen zich in te stellen op de culturele diversiteit van arbeids- en afzetmarkten. Het artikel poogt de verschillen in ontwikkeling naar multiculturaliteit te bepalen binnen twee sectoren: de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en justitiële instellingen. In beide sectoren is de aandacht gericht op het aspect van...
article 2001
document
Andries, F. (author), van Rijckevorsel, J.L.A. (author), Bijleveld, C.C.J.H. (author)
In information technology, the confrontation of commercial demands with recently introduced techniques and methods creates working conditions characterized by stress and strain. The present paper re-analyses data gathered in a research project dating from 1989 among Dutch information technology personnel. Working from Karasek's job stress model,...
article 2000
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
Searched for: subject%3A%22Taakinhoud%22
(1 - 20 of 42)

Pages