Searched for: subject%3A%22TICA%22
(1 - 9 of 9)
document
Fermin, B.M.F. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
TNO heeft onder de titel 'ICT en Sociaal beleid' onderzoek verricht naar de mogelijkheden van gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de sociale zekerheid en met name voor het proces van reïntegratie. In dit rapport worden aan de hand van een casestudie naar de Reïntegratie Monitor (Remon) kritieke succesfactoren voor het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Dit rapport is voor TNO Arbeid de afronding van het project 'geleidelijke werkhervatting', waarvoor het Lisv in 2001 subsidie had toegekend. Geleidelijke werkhervatting is een succesvol reïntegratietraject voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Betwijfeld werd, onder andere door het Lisv, of de populariteit van dit instrument in verhouding...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Meijers, J.M. (author), Minderhoud, J. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Bij het doen van beoordelingen in het kader van de WAO moest onder meer worden aangegeven wat een cliënt in theorie nog kan verdienen in gangbare arbeid. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een systeem van matching van mogelijkheden en beperkingen van cliënt met vereisten van arbeidssituaties. Dat systeem was jarenlang het zogeheten FIS (Functie...
report 2002
document
Vinke, H. (author), Cremer, R. (author)
Dit artikel stelt de evaluatie van private reïntegratiebedrijven centraal in het kader van het evaluatieonderzoek naar de aanbestedingsprocedures van reïntegratietrajecten door TNO Arbeid. 295 reïntegratiebedrijven zijn voor dit onderzoek geënqueteerd met als uitkomst dat er veel ontevredenheid is over de communicatie met de uvi's en de weging...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J. (author)
Sinds 1 juli 1998 is de Wet Rea van kracht. In dit artikel staat de vraag centraal hoe de uvi's in de praktijk omgaan met aangevraagde Rea-voorzieningen en hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke bepalingen hier omtrent. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke consequenties van de handelwijze van de uvi's met het oog op het toekomstige...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Gormley, L.W. (author), de Haan, H.F. (author)
In het kader van de evaluatie van de aanbestedingsprocedure van reïntegratiecontracten heeft het Lisv een zelfevaluatie opgesteld. De tekst van deze zelfevaluatie is door TNO Arbeid aangevuld op basis van een dubbelinterview van 13 maart 2001 met mevrouw drs. I. de Kroon en de heer mr. M.J.P.M. Kieviet. Bijlage 1 bevat een overzicht van de...
report 2001
document
Cremer, R. (author)
De afgelopen maanden hebben alle uvi's afzonderlijk in de landelijke dagbladen reïntegratiebedrijven opgeroepen om in te schrijven voor opdrachten. Het gaat hierbij om reïntegratiedienstverlening voor moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten. WAO'ers, WW'ers en mensen met een bijstandsuitkering. Bij deze aanbestedingsprocedure door de uvi's moet...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen....
report 2000
document
Bennink, T. (author), Kwantes, J.H. (author)
Flip Buurmeijer is de personificatie van de sociale zekerheid. Na het voorzitterschap van het Tica (Tijdelijk instituut voor Coördinatie en Afstemming) bestookt hij de regering nu vanuit het Lisv met zijn adviezen. De scheiding tussen werk en thuis staat voor hem ter discussie: 'Je mag als werkgever best iets zeggen over het gewicht van je...
article 1998
Searched for: subject%3A%22TICA%22
(1 - 9 of 9)