Searched for: subject%3A%22TAAKGROEPEN%22
(1 - 14 of 14)
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
Buunk, B.P. (author), Nauta, A. (author), Molleman, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A study among 653 undergraduate students examined the effects upon group satisfaction of social comparison orientation (Gibbons & Buunk, 1999) and affiliation orientation, i.e. the preference for doing things together and in groups versus a preference for doing things alone. Affiliation orientation correlated positively with extraversion and...
article 2005
document
Sanders, K. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
This article tries to explain the relationship between characteristics of the employees as gender and working hours, and short-term absenteeism by examining the social cohesiveness of a team. Hypotheses are formulated concerning gender and working hours of employees, social cohesiveness, and short-term absenteeism. To test these hypotheses,...
article 2004
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
TNO Arbeid in het jaar 2000 de tweejaarlijkse 'TNO Arbeidssituatie Survey' gestart met een representatieve steekproef van ruim 4000 werkenden. In 2002 is de survey herhaald. De tabellen in dit boek geven een overzicht van de frequentieverdelingen met betrekking tot vragen op het gebied van: branches en beroepen; werkdruk, emotionele belasting en...
report 2003
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
article 2002
document
Nauta, A. (author), de Dreu, C.K.W. (author), van der Vaart, T. (author)
In a study of 11 organizations among 120 manufacturing, planning and sales employees, support was found for the hypothesis that a prosocial value orientation - as a personality trait - increases the likelihood that employees show a high concern for the goals of other departments. This concern, combined with a high concern for own goals,...
article 2002
document
Clarenbeek, J. (author)
Over teamwork wordt veel gesproken. Uit onderzoek blijkt echter dat in minder dan vijf procent van de organisaties in Europa daadwerkelijk met zelfsturende teams wordt gewerkt. Maar in de praktijk geeft een veel groter aantal managers en medewerkers aan met zelfsturend teams te werken. De vraag rijst waarom zoveel organisaties dit dan beweren....
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Many organizations, in the profit as well as the not-for-profit sector, strive for higher degrees of autonomy at the shop floor. As a result, they design team based organization structures, using various types of teams such as relatively autonomous teams, whole task groups, or self-directed teams. Our experience within an organization with...
doctoral thesis 2000
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Peeters, M.H.H. (author)
De sociotechnische variant van groepswerk is een veelbelovende: effectiviteit en efficiency van bedrijfsvoering zou gecombineerd kunnen worden met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. In hoofdstuk 1 van dit promotieonderzoek wordt de probleemstelling over dit onderwerp uitgewerkt: de studie beoogt een verheldering te geven van (1) wat...
doctoral thesis 1995
document
de Kleijn, E. (author)
Zelfsturende teams, autonome taakgroepen, teamwork: begrippen die hoog op de verlanglijst van ondernemend Nederland staan. Door middel van deze organisatievorm proberen werkgevers de betrokkenheid van werknemers te verhogen en de produktiviteit te verbeteren. Bij het invoeren van taakgroepen spelen twee ontwerpconcepten een belangrijke rol:...
article 1995
document
Peeters, M. (author)
De confectie-industrie kan, gezien de vraagstukken waarmee ze wordt geconfronteerd (flexibilisering, concurrentie, automatisering) als exemplarisch gezien worden voor vele andere sectoren in de West-Europese industrie. Dit artikel gaat in op de resultaten van onderzoek in deze branche, zoals dat de laatste jaren op het gebied van...
article 1993
Searched for: subject%3A%22TAAKGROEPEN%22
(1 - 14 of 14)