Searched for: subject%3A%22Systemen%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Horssen, A. (author), Koen, J. (author), Kerstholt, J. (author)
De ambulancezorg wordt momenteel verzorgd vanuit de 112 Alarmcentrale. De afhandeling van alle 112-meldingen wordt bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uitgevoerd met behulp van het ProQA triage systeem. ProQA is het software platform van de MPDS (Medical Priority Dispatch System). Dit systeem ondersteunt bij het beoordelen van meldingen,...
report 2023
document
van Gessel, S. (author), Huijskes, T. (author), Schroot, B. (author), Dalman, R. (author)
Na 2030 ontstaat een grote behoefte aan ondergrondse opslag van energie om te kunnen garanderen dat energie continu leverbaar blijft. Dat kan ook de leveringszekerheid en flexibiliteit van ons toekomstig energiesysteem veilig stellen. Opslag van waterstof als duurzame energiedrager is daarbij onontbeerlijk. Tijdige en praktische realisatie van...
other 2021
document
Schuurmans-Spoelstra, M. (author), Peereboom, M. (author), van Berlo, M.P.W. (author), van Vugt, M. (author), Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), Smit, S.K. (author), Schadd, M.P.D. (author), Post, R. (author), Powell, T.E. (author), de Vries, A. (author), Neef, M. (author)
Aanleiding In de ‘Evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s’ uit december 2020 wordt gesteld dat het de minder klassieke crises zijn waar het huidige systeem van crisisbeheersing nog niet op is toegerust, met de coronacrisis als voorbeeld. Een meer genetwerkte, flexibele manier van samenwerken en beslissen lijkt nodig te zijn, met een grotere rol...
report 2021
document
Quantumfysica is voor gewone stervelingen een ongrijpbaar fenomeen. Toch weten knappe koppen het te vertalen naar quantumtechnologie die de belofte van concrete ‘gamechanging’ toepassingen in zich heeft. Het Delftse onderzoeksinstituut QuTech ontwikkelt er demonstrators voor. Zo heeft de toekomstige quantumcomputer een ongelooflijke...
article 2019
document
Bende, E.E. (author), Dekker, N.J.J. (author)
In 2018 zijn branden met fotovoltaïsche (PV) systemen veel in het nieuws geweest. In het voorjaar van 2018 hebben branchevereniging Holland Solar en TNO hierover contact gehand en vervolgens heeft Holland Solar contact opgenomen met RVO. Daarna heeft RVO aan TNO de opdracht gegeven een inventarisatie te verrichten. Gevraagd is of er een ‘gemene...
report 2019
document
Jansen, A. (author), van der Beek, D. (author), Cremers, A. (author), Neerincx, M. (author), van Middelaar, J. (author)
Employers will ensure the safety and health of their employees in all work-related matters. Do you have full control over the operation of your cobots and the associated risks to your employees in their workplace? Technological developments in the field of AI-assisted learning will enable organizations in the field of robotics to make great...
report 2018
document
Dhondt, S. (author), Boermans, S. (author), Molema, H. (author)
Het groeiende aantal chronisch zieken en de groeiende behoefte aan passende ondersteuning voor deze groep heeft geleid tot een vraag naar nieuwe organisatiemodellen voor de zorg. Integratie van zorgpro-cessen op maat van de patiënt met een chronische zorgbehoefte en meer samenwerking tussen de professionals in de zorgketen zijn dan een goede...
bookPart 2017
document
Slingerland, S. (author), Eichler, L. (author), van Geuns, L. (author)
Nederland en Duitsland hebben eind 2016 de paden voor hun geplande energietransitie tot 2050 weer verder uitgestippeld. In Nederland gebeurde dat met de ‘Energieagenda’, in Duitsland als onderdeel van het ‘Klimaschutzplan 2050’. De doelen van beide plannen zijn vergelijkbaar, maar de wegen daarnaartoe verschillen. Het is daarom niet...
other 2017
document
Slob, A. (author), Willemse, K. (author), van Bracht, M. (author)
Energie is een van onze primaire levensbehoeftes en een belangrijke motor van de economie. Vanaf de negentiende eeuw halen we onze energie vooral uit fossiele brandstoffen. Met deze vrijwel onuitputtelijke bronnen is voor velen de welvaart enorm gegroeid. De laatste decennia is het echter duidelijk geworden dat uitstoot van broeikasgassen,...
other 2016
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Het verbeteren van de veiligheid in complexe industriële systemen en de preventie van ernsitige ongevallen is een moeilijke opgave voor bedrijven. Om die te verwerkelijken hebben onderzoekers een aantal concepten en methoden ontwikkeld.
article 2016
document
M. van Nunen, A. (author), Treurniet, W. (author), van der Lee, M.D.E. (author), van Rest, J.H.C. (author)
Een groot deel van de alarmmeldingen die bij brandweer, politie en particuliere beveiligingsbedrijven binnen komt, blijkt loos. Dit leidt tot het onnodig uitrukken van deze (hulp)diensten met alle negatieve gevolgen van dien, zoals kosten, verminderde beschikbaarheid van capaciteit voor echte incidenten, onnodig verminderde verkeersveiligheid,...
report 2014
document
van der Lee, M.D.E. (author), Peters, C.E. (author), van Rest, J.H.C. (author)
Een groot deel van de meldingen (ruwweg 60-90%) die bij brandweer, politie en particuliere beveiligingsbedrijven binnen komen, blijkt loos. Dit leidt tot het onnodig uitrukken van deze (hulp)diensten met alle negatieve gevolgen van dien, zoals kosten, minder capaciteit beschikbaar voor echte incidenten, onnodige verminderde verkeersveiligheid,...
report 2014
document
Meerkerk, I.F. (author), van Buuren, A. (author), Edelenbos, J. (author)
In this paper, we explore how managing actors’ boundary judgments influence the adaptability of water governance. We approach this question by examining the relationship between the way water managers frame, and act in, complex water issues on the one hand and develop adaptive water governance strategies on the other. We define four categories...
article 2013
document
Edelenbos, J. (author), van Meerkerk, I. (author), Klijn, E.H. (author)
bookPart 2013
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), van der Vecht, B. (author), van Scheepstal, P.G.M. (author), Clignett, L. (author), Jonkers, E. (author)
De voorliggende werkrapportage is het resultaat van de gezamenlijke in 2012 uitgevoerde werkzaamheden binnen de meerjarige Enabling Technology Programma’s (ETP) Assessment and Governance of Complex Systems, kortweg Macro genoemd, en Mobiliteit. Beide maken deel uit van het overkoepelende ETP Gedrag en Innovatie.
report 2013
document
van Ostaijen, M.A.C. (author), van Meerkerk, I. (author)
conference paper 2012
document
Boonstra, B. (author), van Meerkerk, I. (author), Edelenbos, J. (author)
Urban regeneration processes in which local stakeholders take the lead are interesting for realizing tailor made and sustainable urban regeneration, but are also faced with serious difficulties. We use the concept of self-organization from complexity theory to examine the relationship between local stakeholders’ initiatives and vital urban...
article 2012
document
van Meerkerk, I. (author), Edelenbos, J. (author)
Previous research has extensively analyzed the role, and indicated the importance, of network management for the functioning and performance of public or governance networks. In this article, we focus on the influence of boundary spanning actors in such networks – an aspect less examined in the governance network literature. Boundary spanners...
other 2012
document
van Meerkerk, I. (author), Edelenbos, J. (author), Klijn, E.H. (author)
The relationship between network management, network performances, and democratic legitimacy is a highly debated issue. In this article, we explore this relationship theoretically. Building on the literature, we expect to find that democratic throughput legitimacy has a partly mediating role in the relationship between connective network...
other 2012
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Mulder, G.G.C. (author), van Sandick, E.H.D. (author)
report 2012
Searched for: subject%3A%22Systemen%22
(1 - 20 of 26)

Pages