Searched for: subject%3A%22Stress%22
(641 - 660 of 666)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloem, P.J.N. (author), van der Hofstede, J.W. (author)
Volgens één van de hypotheses uit het onderzoek van het Bureau Ontwikkeling Automatiseringsprojecten van de Rijksbelastingen (BOA) bestaat er verschil in het fysiologisch reageren tussen de groep mensen die veel en de groep mensen die weinig aan stress op het werk onderhevig is. Dit verschil zou zich uiten in de baroreceptorgevoeligheid (BRSI)....
report 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (author)
Met de hier gerapporteerde inventarisatie is getracht in kaart te brengen: - welke de zwaartepunten van het arbeidgezondheidskundig onderzoek in Nederland zijn; - welke unieke faciliteiten daarvoor op diverse lokaties beschikbaar zijn; - hoeveel mensjaren door onderzoekers met verschillende disiplines aan dergelijk onderzoek worden besteed....
report 1991
document
Imholz, B.P.M. (author), Settels, J.J. (author), van der Meiracker, A.H. (author), Wesseling, K.H. (author), Wieling, W. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
The aim of the study was to evaluate whether invasive blood pressure responses to orthostatic stress can be replaced by non-invasive continuous finger blood pressure responses. Intrabrachial and Finapres blood pressures were simultaneously measured during passive head up tilt and during active standing from the supine or sitting position in...
article 1990
document
Havenith, G. (author), van Middendorp, H. (author)
An experiment was set up to quantify the relative influence of fitness, acclimatization, gender and anthropometric measures on physiological responses to heat stress. For this purpose, 12 male and 12 female subjects were exposed to a neutral [ambient temperature (T(a)) 21°C, relative humidity (r.h. 50%)], a warm, humid (T(a) 34°C, r.h. 80%) and...
article 1990
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Kompier, M.A.J. (author), Vaas, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In deze uitgave van de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt werkstress als handleiding voor werknemers behandeld. Uitgelegd wordt wat werkstress is, wat de oorzaken kunnen zijn en wat er aan gedaan kan worden. Vervolgens worden drie situaties uit de bedrijfspraktijk besproken. Het boekje wordt afgesloten met een aantal checklists.
book 1990
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kompier, M.A.J. (author), Vaas, S. (author), Maecelissen, F.H.G. (author)
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
The WEBA is a new instrument with a modern character for the assessment of the quality of work. This character originates from the specific demands of the initiator of the research (the Dutch Ministry for Social Affairs and Employment) to construct an instrument that takes as point of reference the state of the art in relevant sciences. In a...
report 1990
document
Kompier, M.A.J. (author), van Dijk, F.J.H. (author), van Dormolen, M. (author), Meijman, T.F. (author)
Er wordt een brug geslagen tussen het psychologish georiënteerde onderzoek naar (werk)stress en het onderzoek naar arbeidsbelasting in de arbeidsgezondheidkunde en de bedrijfsgezondheidszorg. Centraal staat de vraag wat beide tradities van elkaar kunnen leren. Eerst wordt vanuit een arbeidspsychologische en stresstheoretische optiek het...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Kompier, M.A.J. (author)
In dit rapport is de stressproblematiek in de bedrijfsklasse wegvervoer onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gestructureerde interviews met sleutelinformanten en van administratieve gegevens. De onderzochte bedrijfsklasse als geheel wordt gekarakteriseerd als stressvol: het werk van chauffeurs kenmerkt zich door de...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Arbeid (author), Kompier, M.A.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Meyboom, R.L.E. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Middendorp, J. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
Roorda, J. (author)
Wat werknemers ervaren als een probleem, dat is een probleem. Daar hoeft geen medicus of andere expert bijgehaald te worden. De werknemer kent het probleem en weet wat hij/zij voelt. Krasse taal van Monica Breidensjo-ombudsvrouw bij de Zweedse vakcentrale TCO - na haar lezing op een Parijs congres over training en preventie.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Stress. Bij dit woord denkt vrijwel iedereen aan doorgedraaide managers, zwaar beladen bureaus en overvolle aktentassen. Een link naar midden- en lager kader wordt niet gelegd. Onderzoek heeft echter aangetoond dat stress zich niet alleen beperkt tot de zwaar belaste groepen.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Wellicht zou de mogelijkheid zich voordoen Hugo Levie van de Industriebond FNV nog een keer te spreken. Dan zou hij graag van gedachte willen wisselen over de uit spraak dat hij in slaap zou vallen bij het horen van het woord arbeidsomstandigheden.
article 1989
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Pokorny, M.L.I. (author), Knijnenburg, H.G. (author)
Deze lezingenbundel is een verslag van het Symposium 'Stress in de werksituatie; beleid en preventie', gehouden op 14 december 1988 te Den Haag. Achtereenvolgens kwamen daar aan bod: stressbeleid en stresspreventie in de werksituatie, de rol van de overheid hierin; de rol van de bedrijfsarts en de Bedrijfsgezondheidsdiensten bij stresspreventie...
conference paper 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Kompier, M. (author)
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat voor soort maatregelen mogelijk zijn ter voorkoming van werkstress. Vervolgens wordt betoogd dat maat­regelen op het gebied van werkstresspreventie en -reductie dee) moeten uit maken van het totale arbeidsomstandigheden- en sociaal beleid in een bedrijf. Dit Arbo-beleid (of 'VGW-beleid', VGW staat...
bookPart 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Schlatmann, M. (author), Marcelissen, F. (author), Madsen, A. (author)
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hyndman, B.W. (author), van de Hofstede, J.W. (author), Opmeer, C.H.J. (author), Kramer, F.M. (author), Pokorny, M.L.I. (author)
report 1988
Searched for: subject%3A%22Stress%22
(641 - 660 of 666)

Pages