Searched for: subject%3A%22Strategy%22
(401 - 420 of 503)

Pages

document
Jansen, S.E.M. (author), Toet, A. (author), Werkhoven, P.J. (author)
This study investigated how human locomotion through an obstacle environment is influenced by visual field limitation. Participants were asked to walk at a comfortable pace to a target location while avoiding multiple vertical objects. During this task, they wore goggles restricting their visual field to small (S: 40° × 25°), medium (M: 80° × 60...
article 2011
document
Walraven, J.C. (author), Bigaj-van Vliet, A. (author)
The fib Model Code is a recommendation for the design of reinforced and prestressed concrete which is intended to be a guiding document for future codes. Model Codes have been published before, in 1978 and 1990. The draft for fib Model Code 2010 was published in May 2010. The most important new element in this Model Code is "Time" in the sense...
article 2011
document
Leendertse, P.M. (author), Slot, M. (author), Bachet, T.T. (author), de With, C. (author), van Dijk, W. (author)
report 2011
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Bosch, T. (author)
doctoral thesis 2011
document
van den Broek, T.A. (author), Huijboom, N.M. (author), van der Plas, A.P. (author), Kotterink, B. (author), Hofman, W.J. (author)
De opkomst van nieuwe internettechnologieën, zoals het mobiel internet en web2.0, brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee om overheidsinformatie toegankelijk te maken, her te gebruiken, te combineren met informatie van andere bronnen en te analyseren. Waar ’Open Overheid’-beleid traditioneel bestond uit het juridisch verankeren van het recht...
report 2011
document
de Vries, A. (author), Leendertse, P.M. (author), Schadenberg, T. (author)
De discussie rond cocreatie in het onderwijs heeft zich dan ook voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling van digitale leermaterialen, en de rol die gebruikers daar in kunnen spelen. Niet voor niets is in Nederland het initiatief Wikiwijs opgezet om docenten de mogelijkheid te geven zelf materiaal te ontwikkelen, delen en vinden....
other 2011
document
van der Giessen, A.M. (author), van der Plas, A.P. (author), van Oort, S.H. (author), de Munck, S.G.E. (author)
report 2011
document
Boertjes, E.M. (author), Kotterink, B. (author), Jager, E.J. (author)
Current visualizations of social networks are mostly some form of node-link diagram. Depending on the type of social network, this can be some treevisualization with a strict hierarchical structure or a more generic network visualization.
report 2011
document
van der Giessen, A.M. (author), van der Plas, A.P. (author), van Oort, S.H. (author), de Munck, S.G.E. (author)
Om te komen tot één gezaghebbende publicatie op het gebied van de verspreiding en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie zijn de monitoractiviteiten van TNO en CBS op dit terrein samengevoegd. TNO stelt twee keer per jaar een rapportage op - de Marktrapportage Elektronische Communicatie – en het CBS stelt, ondersteund door TNO,...
report 2011
document
de Munck, S.G.E. (author)
ICT, kennis en economie is een voortzetting van de publicatiereeksen De digitale economie en Kennis en economie, zoals die tot voor kort jaarlijks door het CBS werden uitgebracht. In deze nieuwe publicatie beschrijft het CBS de Nederlandse kenniseconomie aan de hand van de pijlers R&D, innovatie en ICT. Voor een kenniseconomie zijn onderzoek en...
book 2011
document
Cave, J. (author), Bodea, G. (author), Kool, K. (author), van Lieshout, M. (author)
This study investigates the interplay between Internet innovation and privacy. We propose working definitions of innovation and privacy and review the literature about their interaction. We interpret the possible tensions and problems in terms of market and system failures and analyse the relevant legal and policy aspects in relation to examples...
report 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Korz, S. (author), Weterings, R. (author)
Duurzame mobiliteit is een noodzaak én een kans. Aangezien de behoefte aan verplaatsing van mensen en goederen blijft groeien is dé uitdaging voor ons mobiliteitssysteem voor de komende 10 jaar om in die behoefte te voorzien op een betrouwbare, betaalbare, schone, stille en veilige manier. Dat biedt ook kansen voor versterking van economische...
book 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Leijten, J. (author), Brandes, F. (author), van der Horst, T. (author), Frinking, E. (author)
In het kader van het gezamenlijke programma Strategy & Change hebben TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) zich samen met SER-Brabant de vraag gesteld wat de belangrijkste motoren voor Innovatie in Brabant zijn en hoe deze kunnen worden verterkt. Voor het inslaan van nieuwe wegen is het van belang te onderkennen dat...
book 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), de Ridder, M. (author)
Food security is back on the agenda as a top priority for policy makers. In January 2011, record high food prices resulted in protests in Tunisia, which subsequently led to the spread of the revolutions in other North African and Middle Eastern countries. Although experts have asserted that no states have yet gone to war over the availability of...
book 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), de Ridder, M. (author)
In the coming decades, increases in population, income and health will put additional pressures on our planet’s biosphere. To meet the needs of future generations, we need to adapt our ways of living and definitions of economic development. A transition to a more sustainable world is imperative if we want to stop depleting the Earth’s resources...
book 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Frissen, V. (author)
During the British election campaign of 2010, David Cameron produced the idea of the ‘Big Society’ as a cornerstone of his political agenda. At the core of the idea is a stronger civil society and local community coupled with a more withdrawn government. Although many commentators have dismissed this message as an embellishment mainly intended...
book 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Chivot, E. (author)
By the year 2030, five billion of us will live in cities or large urban regions, many of which will be home to more than 10 million inhabitants. This new urban world brings together a high concentration of human densities and economic activities, placing heavy demands on the environment through increased energy consumption and air pollution. The...
book 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Anonymous, (author)
In de bundel ‘Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten. Een eerste verkenning van de topsectoren’ wordt een brug geslagen tussen de snel veranderende internationale omgevingsfactoren en een slagvaardige, toekomstgerichte strategie van innovatie in de 9 topgebieden die het Kabinet heeft vastgesteld. Dit zijn Chemie, Creatieve...
book 2011
document
van den Broek, T.A. (author), Ehrenhard, M. (author), Groen, A. (author), Langley D.J., (author)
conference paper 2011
document
Gijsbers, G. (author), Chorus, A. (author), Wevers, C. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
De studie 'Het succes van de vergrijzing' van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) concludeert echter dat vergrijzing een groot goed is omdat steeds meer mensen in goede gezondheid steeds ouder worden. De Nederlandse samenleving kan de uitdaging van de vergrijzing goed aan op voorwaarde dat we bereid en in staat zijn een...
book 2011
Searched for: subject%3A%22Strategy%22
(401 - 420 of 503)

Pages