Searched for: subject%3A%22Storingsanalyse%22
(81 - 100 of 202)

Pages

document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche financiële instellingen. Kenmerkend voor de branche is de verandering die banken in de laatste decennia hebben ondergaan van administratieve naar commerciële organisaties. Deze ontwikkeling heeft snelle veranderingen in organisatie, producten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V. (author)
In aansluiting op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft de Arbo-dienst NAM aan TNO Arbeid verzocht om ondersteuning te verlenen bij de ontwikkeling van een Monitor Fysieke Belasting (NAM-monitor). De monitor richt zich op inventarisatie van relevante risicofactoren inzake fysieke belasting, van gezondheidsklachten aan het...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nelemans, R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Deze handleiding voor de NOVA-WEBA (TNO Arbeid OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid) beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Het is een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording bij de vragenlijst wordt verwoord in de bijlagen. De...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Naast de voordelen van werken in de ambulante handel, zoals gezond in de buitenlucht zijn en voldoende bewegen, brengen werkzaamheden in de ambulante handel ook risico's met zich mee, zoals veel tillen, langdurig staan en wisselende weersomstandigheden. Deze omstandigheden kunnen leiden tot klachten en ziekteverzuim. Om de risico's te...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
In tegenstelling tot het bedrijfsleven hoeven vrijwilligers zich voor het maken van de RI&E niet te laten bijstaan door een Arbodienst. Daarvoor hebben vrijwilligersorganisaties, met minder dan 40 uur betaalde arbeid per week, tijdelijk (tot 1 januari 2002) vrijstelling gekregen. De RI&E moet dus door alle vrijwilligersorganisaties worden...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed. De bedrijfstak bestaat uit zeer veel kleine, administratieve bedrijfjes. Als gevolg van de grote veranderingen op met name de woningmarkt, in de laatste tien jaar, komen er regelmatig reorganisaties,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In deze sector zijn circa 42 duizend mensen werkzaam. Er kunnen in deze branche drie verschillende ontwikkelingen worden gesignaleerd: concentratie, diversificatie en internationalisatie. In de branche beschikt meer dan 60 procent over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie. De verplichting van deskundige bijstand op het gebied van...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
Voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie heeft de zorg voor de kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit en de aandacht voor arbozorg een lagere prioriteit. Specifieke risicogroepen zijn medewerkers van de vleesverwerkende industrie en de meelvervaardigende bedrijven. In het begin van deze eeuw krijgen in het kader van het...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In de branche papier- en kartonwaren industrie werken ca. 29 duizend mensen (CBS; 2000). Zij bestaat vooral uit grote papierfabrieken, met grote lawaaiproducerende machines, maar ook uit een groot aantal emballagebedrijven, waar deze machines ontbreken. De papierproductie is over het algemeen een volcontinu proces. De werknemers zijn veelal...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
De branche winkels in voedings- en genotmiddelen kent een groot verloop van personeel, waardoor er doorgaans weinig belangstelling is voor arbobeleid. Al is het ziekteverzuim in de branche relatief laag, toch worden regelmatig klachten aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen, waaronder overspannenheid, gemeld. Veel scholieren en...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
De Lederwarenindustrie is een branche met voornamelijk kleine bedrijven. In de totale branche van leerlooierijen, leer- en schoenindustrie en lederwarenindustrie werkten in 1997 volgens gegevens van het CBS in totaal zo'n 4000 werknemers. De bedrijven zijn vooral en van oudsher te vinden in Noord Brabant, als ook de op deze branche georiënteerde...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de glas- en bouwmaterialenindustrie. In de glasindustrie bestaat doorgaans aandacht voor de arbeidsomstandigheden maar van een gericht beleid om deze factoren te beïnvloeden is echter vaak geen sprake. Bij...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche overige zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn ca. 190 duizend werknemers werkzaam in een veelheid aan verschillende kleinere bedrijfstakken als schoonmaak- en glazenwasbedrijven,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de luchtvaartbranche. Werknemers aan boord van vliegtuigen lopen een groot gezondheids- en veiligheidsrisico als gevolg van de groei van het luchtverkeer en een nijpend tekort aan (geschikt) personeel. Veiligheid is in de luchtvaart enorm belangrijk....
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaalproductenindustrie. Vooral oudere werknemers vormen een risico in deze sector en voor vrouwelijke werknemers is er nog onvoldoende opleidingsbeleid ontwikkeld. Ook blootstelling aan gevaarlijke...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaal- en elektrotechnische sector. Deze kenmerkt zich door een groot tekort aan personeel. Employability, meer aandacht voor scholing, loopbaanbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn maatregelen...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sociale werkvoorziening. In de sociale werkvoorziening kan aangaande werkzaamheden en arbeidsomstandigheden een verdeling gemaakt worden in buitenobjecten (groenvoorziening, bouw) en binnenobjecten ...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector vervaardiging van transportmiddelen. Scheepsbouw en scheepsreparatiebedrijven kennen diverse arborisico's, veroorzaakt door een gebrekkige organisatie, hoge werkdruk, slecht onderhoud van technische...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Bronkhorst, R. (author), van der Ploeg, G. (author)
In het kader van het deelprogramma "Preventie van arbeidsuitval" als onderdeel van Technologie & Samenleving (T&S Preventie) hebben Twynstra Gudde en TNO Arbeid een verkennend onderzoek uitgevoerd met als kernvraag: is er sprake van specifieke problematiek rond de introductie en het gebruik van technologische oplossingen voor...
report 2000
document
Visser, R. (author)
De oorzaken van industriële incidenten lijken vaak een mysterie. Experimenten die op laboratoriumschaal absoluut veilig lijken te zijn, blijken na opschaling in een reactor tot onbeheersbare situaties te kunnen leiden, onverwachte reacties vinden plaats. Hans Pasman werkte als student technische scheikunde aan de TU Delft zelf ook vaak aan...
article 1999
Searched for: subject%3A%22Storingsanalyse%22
(81 - 100 of 202)

Pages