Searched for: subject%3A%22Storingsanalyse%22
(61 - 80 of 202)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
Uit Inspectieprojecten in de branche in het jaar 2001 blijkt vooral dat bedrijven in de kunststof- en rubberverwerkende industrie nog veel te doen hebben op het gebied van Risico-inventarisatie en -Evaluatie en de machineveiligheid. Zo geeft het hoge aantal overtredingen op het onderwerp RI&E aan, dat de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche kermissen, speeltuinen en pretparken. In pretparken bestaat er een groot verschil tussen medewerkers "voor de schermen", waarin contact met bezoekers uiterst belangrijk is, en medewerkers "achter...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche podiumkunsten. Naast de uitvoerende artiesten, die onderling al grote verschillen vertonen in arbeidsomstandigheden, zijn er technici, organisatoren en administratief personeel. Er is sprake van...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Distributiebedrijven van gas, water en electriciteit werken circa 35 duizend werknemers, waarvan 27 duizend mannen, in minder dan 200 grotere bedrijven. De sector Waterwinning en -distributie blijft voorlopig in overheidshanden. Bij electriciteitsbedrijven is het gevaar van contact met hoogspanning pregnant aanwezig. Bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de politie. Politiekorpsen kampen met een toenemend ziekteverzuim, vooral langer verzuim, en een grote uitstroom van personeel. Tekortkomingen van leidinggevenden en staf vormen een onderdeel van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In Nederland werken in de Textielindustrie ca. 23.000 mensen in ca. 1345, vooral zeer kleine bedrijven. Tot de branche behoren spinnerijen, weverijen, breierijen en textieldrukkerijen. Vanuit de Sectoranalyse WAO 1999 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de gemiddelde instroomkans in de WAO voor de textielindustrie...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt ook in de agrarische sector serieus genomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vertegenwoordigers van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
De hout- en meubelindustrie kent een belangrijke verzuim- en WAO-problematiek. Daarnaast is de houtindustrie op verschillende gebieden een risicovolle branche met betrekking tot gezondheid van werknemers. Er zijn ook technologische ontwikkelingen in de houtindustrie die van belang zijn in het kader van de preventieve gezondheidszorg....
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verzekeringswezen en pensioenfondsen. Binnen het verzekeringswezen en de pensioenfondsen steken weinig arbeidsrisico's ongunstig af tegen de risico's van het gehele bedrijfsleven. Hoge werkdruk en een gebrek aan vaardigheidsmogelijkheden komen...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author), Guo, J. (author)
Een effectieve beheersing van de risico's van het werk vraagt om meer professionaliteit op het gebied van risicomanagement, zowel bij beslissende managers als bij adviserende deskundigen. Net als in de sport is het onderscheid tussen amateurs en professionals vooral tussen de oren te vinden. Eigenlijk komt het neer op een verschil in persoonlijk...
article 2001
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), Brouwers, A. (author)
Deze publicatie geeft inzicht in activiteiten waarmee brancheorganisaties op succesvolle wijze de implementatie van arbokennis in kleine bedrijven kunnen stimuleren en ondersteunen. Uitgangspunt is de grote diversiteit in de praktijksituaties en de behoeften van het kleinbedrijf. In eerste instantie is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Simons, J. (author), Bus, J. (author)
De Arbowet verplicht onderwijsinstellingen arbobeleid te formuleren en uit te voeren. Dat beleid moet mede gebaseerd zijn op een inventarisatie en evaluatie van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's. Een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E. Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor arbodiensten in hun...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Marquart, H. (author), Noy, D. (author), Oostendorp, Y. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 2001
document
Preller, E.A. (author), de Pater, A.J. (author), Groenewold, M. (author)
Het midden- en kleinbedrijf (MKB), waar bijna de helft van de Nederlandse arbeidspopulatie werkt, besteedt onvoldoende aandacht aan de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De aangewezen instantie om hier verandering in aan te brengen lijkt de brancheorganisatie. Zij heeft hierbij echter ondersteuning nodig van actoren als...
article 2001
document
Meeuwsen, J.M. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens een kennisinvesteringsproject uitgevoerd door het team Arbomanagement in 1999. Adviseurs van dit team bewegen zich steeds meer in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen en hebben de behoefte hun adviesgedrag hierop aan te passen. Hans...
report 2000
document
Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author), Douwes, M. (author), Koes, B.W. (author), Miedema, M.C. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Bouter, L.M. (author)
Study Design: A 3-year prospective cohort study among workers of 34 companies in the Netherlands. Objectives: To investigate the relation between flexion and rotation of the trunk and lifting at work and the occurrence of low back pain. Summary of Background Data: Previous studies on work-related physical risk factors for low back pain either...
article 2000
document
Hoogendoorn, W.E. (author), van Poppel, M.N.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kroes, B.W. (author), Bouter, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To assess whether psychosocial factors at work and in private life are risk factors for the occurrence of back pain a computerized bibliographical search of several databases was performed, restricted to studies with a cohort or case-control design. In this review eleven cohort and two case-control studies were included. Strong evidence was...
article 2000
document
Kwantes, J.H. (author), Brouwers, A.A.F. (author), TNO Arbeid (author)
Het Arbo Platform (AP) zet zich in voor preventie, op het gebied van de belangrijkste arborisico's. Het gaat erom sectoren te ondersteunen in hun aanpak van die risico's. Uitgangspunt voor het werk van het AP is de daadwerkelijke aanpak van voorkomende arborisico's in de arbeidsorganisaties. In feite wordt daarmee een 'dubbel' accent gelegd:...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Storingsanalyse%22
(61 - 80 of 202)

Pages