Searched for: subject%3A%22Stoffen%22
(1 - 20 of 149)

Pages

document
Kroese, E.D. (author), Fransman, W. (author), Dekkers, S. (author)
Op Europees niveau worden stoffen die C, M of R zijn door het agentschap ECHA1 op een autorisatielijst gezet met als doel ze op termijn te verbieden en wordt tot dat moment gebruik van de stof slechts beperkt toegestaan en/of enkel verleend op uitdrukkelijke verzoek voor specifieke toepassingen. In Nederland moeten bedrijven volgens het...
report 2022
document
in der Maur, M. (author), Kuijpers, E. (author), Fransman, W. (author), van der Wal-Bellaart, M. (author)
Gezond en veilig werken begint bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) inclusief een plan van aanpak (PVA). De RI&E is de kurk waar het arbobeleid op drijft. Een kwalitatief goede RI&E helpt bij het creëren van een goede, veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers. Elk jaar overlijden circa 4100 mensen door beroepsziekten, waarvan...
report 2022
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 25 november 2021.
article 2022
document
Iedereen heeft baat bij gezonde en veilige arbeids omstandig­heden. Zowel werkgevers als werknemers en arbo professionals hebben er profijt van wanneer het werk op een gezonde en veilige manier gebeurt. Zeker wanneer in het bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat de juiste maatregelen en voorzieningen worden...
report 2020
document
Wat is de wegwijzer gevaarlijke stoffen. 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden doordat zij werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door het werken met gevaarlijke stoffen. Om werknemers gezond en duur zaam aan het werk te houden, is het van...
book 2019
document
Weyers, M.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.C. (author), van Egmond, M.P. (author), Franken, R.A. (author), Fransman, W. (author), Hermans, L.M. (author), Huibregtsen, J. (author), Schaddelee-Scholten, B.J.W. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Schuilenborg, L. (author), Spaan, S. (author), Venema, A. (author)
In Nederland wordt het aantal werknemers dat een door een arts vastgestelde beroepsziekte heeft, geschat op bijna 750.000 (11%). De maatschappelijke kosten van verzuim als gevolg van gezondheidsproblemen door het werk worden geschat op zo’n 8 miljard euro per jaar (Arbobalans 2016). Voorkomen van beroepsziekten levert zowel werkgevers en...
report 2018
document
Houtman, I.L.D. (author), Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2018
document
Schaddelee-Scholten, B. (author), Schuilenborg, L. (author), Fransman, W. (author), Spaan, S. (author), Weyers, M.M. (author)
In de daarin geselecteerde branches Metaal, Chemie en Bouw zijn in het tweede tertaal bedrijfsbezoeken uitgevoerd, gekoppeld aan interviews met werkgevers en werknemers. Ook andere belangrijke stakeholders zijn geïnterviewd. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn o.a. de organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg, de bedrijfscultuur met...
report 2017
document
Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Moons, A.M.M. (author)
In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 2.700 aan werkgerelateerde kanker. Ondanks goede initiatieven in risicovolle sectoren als de bouw, metaal en de houtverwerkende industrie om een gezonde werksituatie te creëren, blijkt de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen als respirabel kwarts,...
other 2017
document
Dekker, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Presentation on the 9th Seminar on Work Life Development 2012, Baarlo, the Netherlands.
public lecture 2012
document
Terwoert, J. (author), Jongen, M. (author), ter Hark, T. (author)
report 2011
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, H. (author)
Presentation on EU conference "Perspectives of Control Banding" Dortmund, German
public lecture 2011
document
Boeckhout, C.I. (author), Terwoert, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hollander, A. (author), Steijger, N. (author)
public lecture 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, H. (author), Steijger, N. (author)
public lecture 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hollander, A. (author), Visser, R. (author), Ustailieva, E. (author), Steijger, N. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brekelmans, F.J.A.M. (author), Visser, R. (author)
report 2010
document
Visser, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Douwes, M. (author), de Jong, T. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Jongen, M. (author), Brekelmans, F. (author), Nieboer-Op de Weegh, M. (author), Brouwer, D. (author), van dern Bossche, S. (author), Zwetsloot, G. (author), Reinert, D. (author), Neitzer, I. (author), Hauke, A. (author), Flaspöler, E. (author), Zieschang, H. (author), Kolk, A. (author), Nies, E. (author), Brüggemann-Prieshoff, H. (author), Roman, D. (author), Karpowicz, J. (author), Perista, H. (author), Cabrita, J. (author), Corral, A. (author)
The aim of the report was to get a better understanding of the implications and interactions of the physical and psychosocial risks related to work and the workplace in order to identify whether legislative actions should be considered, and, if so, in which specific areas and/or for which specific groups (for instance age, gender, vulnerable...
book 2008
Searched for: subject%3A%22Stoffen%22
(1 - 20 of 149)

Pages