Searched for: subject%3A%22Stof%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Klymko, T. (author), van Dinther, D. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu...
report 2017
document
Terwoert, J. (author)
Nog steeds overlijden ieder jaar veel werknemers aan beroepsziekten die ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen: ruim twintig maal zoveel als door arbeidsongevallen. De problematiek is complex en weerbarstig, en de urgentie lijkt soms maar moeilijk door te dringen. Toch zijn er ook hoopgevende ontwikkelingen. In dit artikel enkele...
article 2012
document
Meijster, T. (author), Tielemans, E. (author), Schinkel, J. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To effectively decrease occupational exposure to flour dust and related allergens, detailed information on exposure determinants and effectiveness of control measures is essential. In this paper, we use personal real-time exposure measurements to get more insight into the relationship between specific work characteristics, including...
article 2008
document
Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Wouters, I.M. (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author), Nij, E.T. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: Workers in many industries are exposed to endotoxins, which may cause adverse health effects. In exposure assessment, information about exposure variability is essential. However, variability in exposure has rarely been investigated for biological agents and more specifically for endotoxin. Therefore, variance components and...
article 2008
document
Heederik, D. (author), Meijster, T. (author), Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Tielemans, E. (author), van Niftrik, M. (author)
In het kader van het Arboconvenant grondstofallergie is onderzoek gedaan naar de stof- en allergeenblootstelling (tarweallergeen en schimmel a-amylase) in industriële bakkerijen, de maalindustrie en bakkerijgrondstoffenindustrie. De resultaten zijn vergeleken met metingen uit 2000-2001. Er wordt geconcludeerd dat de doelstellingen voor wat...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Voeding (author), Peretz, C. (author), de Pater, N. (author), de Monchy, J. (author), Oostenbrink, J. (author), Heederik, D. (author)
In this article, dust and wheat-allergen exposure were assessed among bakers, flour millers, and bakery-ingredient producers, and the risk for sensitization was studied. About 520 inhalable dust and wheat-allergen measurements were made among 270 Dutch workers. The effect of exposure to both inhalable dust and wheat allergens on sensitization...
article 2005
document
Brouwer, D.H. (author), Gijsbers, J.H.J. (author), Lurvink, M.W.M. (author), TNO Voeding (author)
Recently, toxicological and epidemiological studies on health effects related to particle exposure suggest that 'ultrafine particles' (particles with an aerodynamic diameter of <100 nm) may cause severe health effects after inhalation. Although the toxicological mechanisms for these effects have not yet been explained, it is apparent that...
article 2004
document
Onos, T. (author), Eikhout, S.M. (author)
Als voorbereiding op een A-blad is een probleemverkenning uitgevoerd naar de meest belastende taken in de natuursteensector op het gebied van fysieke belasting en blootstelling aan kwartsstof. Het is gebleken dat de lichamelijke belasting voornamelijk wordt bepaald door tilbelasting (vooral bij transport van natuursteenplaten, grafstenen en...
book 2003
document
Jongen, M. (author), Visser, R. (author), Spee, T. (author), Zwetsloot, G. (author)
De trend om steeds meer secundaire bouwgrondstoffen in te zetten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw was voor het bestuur van Arbouw aanleiding om aan deze organisatie te verzoeken een proeftuinproject in het kader van het nieuwe stoffenbeleid van de overheid te initiëren. De Strategienota Omgaan met Stoffen (SOMS) uit 2001 beschrijft dit...
book 2003
document
de Pater, N. (author), Doekes, G. (author), Miedema, E. (author), Goede, H. (author), van Hemmen, J. (author), Heederik, D. (author)
Beroepsmatige blootstelling aan meelstof kan leiden tot klachten aan de luchtwegen zoals astma en rhinitis. Deze klachten worden toegeschreven aan de in het stof aanwezige tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase. Het doel van het onderzoek is op basis van de resultaten een taakstelling te formuleren voor een reductie van de blootstelling aan...
book 2003
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Weeda, M. (author), den Ouden, A.C.B. (author), de Smidt, R.P. (author), Dijkstra, J.W. (author), Weijers, E.P. (author)
-
report 2002
document
de Boer, R. (author), Dijkstra, J.W. (author)
-
other 2001
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de glas- en bouwmaterialenindustrie. In de glasindustrie bestaat doorgaans aandacht voor de arbeidsomstandigheden maar van een gericht beleid om deze factoren te beïnvloeden is echter vaak geen sprake. Bij...
report 2000
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van onderzoek naar emissiefactoren van personen- en vrachtverkeer met name van fijn stof. Dit betreft deeltjes massa, aantallen deeltjes en de chemische samenstelling van diverse groottefracties tussen 0,01 - 10 um. Tevens zijn emissiefactoren van een aantal relevante verbindingen vastgesteld...
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), de Vreede, J.A.F. (author)
In de bouw brengen ondervloerders op het beton een afwerklaag van zandcement aan om elektriciteits- en verwarmingsbuizen te bedekken en een egale ondergrond te verkrijgen. Ondervloerders worden blootgesteld aan een aantal werkomstandigheden, zoals fysiek zware belasting, een slecht klimaat, huidaandoeningen en stof. In dit onderzoek is de...
article 1997
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Beumer, P.F.M. (author), Musson, J.H.M.M. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Na een algemeen gedeelte, waarin informatie is...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
in dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de chemische industrie. Het doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Bij het onderzoek is een indeling...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de hout- en meubelindustrie. Het doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot de aspecten geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Naast een algemeen...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
Het doel van dit literatuuronderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten in deze industrietak. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstellingen aan gassen, dampen en stof. Naast een algemeen gedeelte over onderhoudswerk en intern transport, wordt aandacht besteed aan risico's t.g.v. werkzaamheden in de...
book 1991
Searched for: subject%3A%22Stof%22
(1 - 20 of 21)

Pages