Searched for: subject%3A%22Statistisch%255C%2Bonderzoek%22
(1 - 20 of 20)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sonneveld, H.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in een mogelijk causaal verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim. Daarvoor is een (inter)nationale literatuuranalyse gedaan en statistisch onderzoek met gegevens van het CBS. De literatuurstudie wijst in een richting van een mogelijke samenhang tussen echtscheiding en (hoger) ziekteverzuim....
report 2007
document
Jettinghoff, K. (author), de Vroome, E. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of de werksituatie van vrouwen minder aantrekkelijk is dan die van mannen en of het hogere ziekteverzuim van vrouwen daaraan te wijten is. Hiervoor zijn secundaire analyses uitgevoerd op een databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met gegevens van een representatieve steekproef uit de...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Intimidatie en agressie op de werkplek hebben de afgelopen maanden meer media-aandacht gekregen dan ooit. Vooral de recente gebeurtenissen in het onderwijs trokken de aandacht. Ook verschenen er berichten over geweldsincidenten in het openbaar vervoer en geweld tegen brandweerlieden en medische hulpverleners. Voor velen is de conclusie helder:...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), van den Heuvel, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
De centrale vraag van dit onderzoek is of er wetenschappelijk bewijs kan worden aangedragen voor het feit dat het reduceren van blootstelling aan risicofactoren in het werk door met name organisatorische maatregelen resulteert in een reductie van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat. Dit wordt hier gedaan door een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author)
Ter preventie van Repetitive Strain Injury (RSI) biedt het RSI Totaal Plan van een grote arbodienst werknemers één of meerdere interventies aan op basis van een individueel bepaald RSI-risicoprofiel, opgesteld aan de hand van een screeningsvragenlijst. Wat is het vermogen van deze screeningsvragenlijst om beeldschermwerkers met een verhoogd...
report 2003
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
The personal computer, computer networks and the Internet have brought the Union into the Information Age. These technological changes have inevitably led to changes in the work environment and the quality of working conditions. For the third time, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has carried out a...
book 2002
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author)
In Dutch health care and welfare institutions 75% of the employees are women. On the whole, women are more frequently absent because of illness than men. In the Dutch health care and welfare sector workplace absenteeism is in fact higher than the national average: in 1997 the national average was 5.1 per cent, compared to 8.2 per cent in health...
book 2001
document
Baanders, A.N. (author), Andries, F. (author), Rijken, P.M. (author), Dekker, J. (author)
To restore the work capacity of persons with a chronic disease work(place) adjustments can help. This study aims to quantify the presence of work adjustments among chronically ill workers in the Netherlands. Also it aims to investigate the extent to which the presence of work adjustments are related to the experience of work-interfering problems...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author)
In deze paper van parallelsessie 2.1 'Participatie: scholing, zorg en arbeidsplicht' op het Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001" komt het thema "Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen" aan de orde. De arbeidsmarktparticipatie van...
book 2001
document
Evers, G.E. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit artikel wordt eerst de ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland geschetst. Aangetoond wordt dat die ontwikkeling eerder stagneert dan floreert. Vervolgens wordt vastgesteld dat weinig bekend is over de profielen van degenen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap of voor het werknemerschap. Multi-variate...
article 2000
document
Smulders, P.G.W. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), TNO Arbeid (author)
Empirical results of earlier studies only marginally supported the relevance of Karasek's Job Demands-Job Control Model for absence behaviour. Since longitudinal studies with respect to these relations were largely lacking, a four-wave panel study was carried out using data from 1755 male employees of a technical maintenance firm in the public...
article 1999
document
Wijlhuizen, G.J. (author), Ooijendijk, W. (author)
Purpose: In 1981, eight countries and the World Health Organization (WHO) reached consensus about applying a similar disability questionnaire in their health surveys that was related to the ICIDH. In 1992 a revised version, the WHO-disability questionnaire, was recommended. In this paper the concurrent validity of 10 items of the questionnaire...
article 1999
document
TNO Voeding (author), Thissen, J. (author), Heederik, D.J.J. (author)
Uit buitenlandse research is een mogelijke inverse relatie tussen colon-kanker en lichamelijke (beroepsmatige) activiteit gebleken. Om deze mogelijkheid ook bij het Nederlandse cohortonderzoek te kunnen betrekken, werd de Landbouwuniversiteit Wageningen gevraagd om een overzicht te geven van de fysieke belasting voor alle CBS-beroepscodes. Dit...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Nossent, S. (author), de Groot, B. (author), Verboom, F. (author), Pantry, S. (author)
This report by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions shows that information is essential to pinpoint risk factors in the workplace, and is a crucial starting point for the preparation of efficient measures to improve the working environment. To this end, most European countries have established monitoring...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hopman-Rock, M. (author), Miedema, H.S. (author)
Within the context of the revision of the classification of disabilities of the ICIDH this project aims at developing a proposal for the revision of the severity scale for disabilities in personal care, locomotion, body disposition and dexterity. Instead of developing a new severity scale, in this project relevant items of existing validated and...
report 1995
document
Marcelissen, F.H.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Verzuimcijfers vormen een belangrijke informatiebron bij het voeren van verzuimbeleid. De interpretatie van die cijfers is niet altijd gemakkelijk. Dit artikel gaat in op de analyse van het verzuimpercentage. Stilgestaan wordt bij de betrouwbaarheidsinterval, de significantietoetsing, standaardisatie en relevantie.
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van Rijckevorsel, J.L.A. (author), Bijleveld, C.C.J.H. (author)
Contributions to this volume discuss the application of statistics in public health and prevention, dealing with subjects in the field of working conditions and occupational health, sexually transmissible disease, dental health, public health tables, the geographical distribution of diseases, intervention, and safe behaviour. Papers dealing with...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bongers, P.M. (author), Boshuizen, H.C. (author)
This thesis describes the relation between occupational exposure to whole body vibration and the incidence and prevalence of disorders of the spine and the back. It focuses on sickness absence and permanente work disability of crane operators, tractor drivers, helicopter pilots, forklift truck-drivers and drivers of wheelloaders. The results of...
doctoral thesis 1990
Searched for: subject%3A%22Statistisch%255C%2Bonderzoek%22
(1 - 20 of 20)