Searched for: subject%3A%22Sports%22
(181 - 195 of 195)

Pages

document
Hildebrandt, V.H. (author)
In dit tweede artikel in een serie van drie over bewegingsprogramma's in het bedrijfsleven wordt bekeken in hoeverre er daadwerkelijk aandacht wordt besteed aan sport en beweging in de Nederlandse bedrijven. In een telefonische enquête onder 970 bedrijven is gevraagd naar het bestaan van bewegingsprogramma's. Daarnaast is onderzocht wat de...
article 1997
document
Hildebrandt, V.H. (author), Backx, F.J.G. (author), Stam, P.J.A. (author), Veldhuijssen, J.W. (author)
In het bedrijfsleven, met name binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB), wordt sportbeoefening door werknemers vaak geassocieerd met kosten van ziekteverzuim als gevolg van sportblessures. In dit artikel wordt een onderzoek besproken van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO), het NIA TNO en de sportorganisatie NOC*NSF naar de relatie tussen...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
In het kader van het VWS doelfinancieringsprogramma 'Bewegen en Gezondheid' wordt door TNO-PG en NIA TNO een 'Monitor Bewegen en Gezondheid' ontwikkeld. Doel van deze monitor is het systematisch en periodiek verzamelen, opslaan en evalueren van gegevens over (1) bewegen van mensen in relatie tot gezondheid, zowel in de thuis- en werksituatie als...
report 1997
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Backx, F.J.G. (author), van der Velden, A.W.A.M. (author)
De gevolgen van sportbeoefening voor de gezondheid van werknemers kunnen zowel positief als negatief zijn. In dit artikel worden beide kanten belicht. Positieve effecten van sportbeoefening zijn onder meer een verbeterde leefstijl, een kleinere kans op hart- en vaatziekten en het bevorderen van fitheid en stressbestendigheid. Negatieve gevolgen...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), Schmikli, S.L. (author)
Er is nog onvoldoende kennis over de relatie tussen sport in de vrije tijd en de gezondheid van werknemers. In de literatuur staan zowel negatieve effecten (sportblessures) als positieve effecten beschreven, zoals verbetering van het algemeen welzijn en vermindering van gezondheidsklachten en ziekteverzuim. In dit artikel wordt een secundaire...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Bongers, P.M. (author), Dul, J. (author), van Dijk, F.J. (author), Kemper, H.C.G. (author)
Dit artikel beschrijft een secundaire analyse van de samenhang tussen sportparticipatie van werknemers en klachten van het bewegingsapparaat en daarmee gepaard gaand ziekteverzuim alsmede gerapporteerde lichamelijke conditie, stresssymptomen en algemeen ziektegedrag. Er blijkt geen samenhang aantoonbaar tussen de omvang van sportparticipatie en...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Rapport van een onderzoek wat door TNO Preventie en Gezondheid gehouden is bij 854 zaalvoetbalwedstrijden. Doel van het onderzoek was na te gaan of de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures betrouwbaar en valide is. Geconcludeerd wordt dat de vragenlijst goed bruikbaar is om de toedracht van een blessure te beschrijven zolang...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), Terwee, C. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Dit rapport is een bewerking van een scriptie. Het beschrijft een literatuurstudie naar vragenlijsten die de fysieke activiteit van werknemers buiten werktijd meten. Er is speciale aandacht voor het meten van de mechanische belasting. Er wordt geconcludeerd dat er weinig gegevens met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van de...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Doel van het onderzoek is informatie te verzamelen over: aard, incidentie en ernst van blessures bij jeugdige competitie-hockeyers bij spelen op kunstgras; de toedracht van frequent voorkomende letsels; de mate waarin de gevonden problematiek vergelijkbaar is met die zoals eerder aangetroffen bij senioren (NIPG-TNO, 1991); uitval in de...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Objectives - This paper examines the relationship between work stressors and the following health indicators: psychosomatic complaints, health behavior, and musculoskeletal problems. Methods - Secondary analyses were performed on data from the National Work and Living Condition Survey, which provides a representative sample of the working...
article 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In het Rijksplan 1990 heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) aangekondigd dat beoogd wordt ter zake van het veiligheidsbeleid met betrekking tot de sport een systematische en omvattende probleemverkenning af te ronden, die de grondslag moet vormen voor een gecoördineerde beleidsaanpak. Hierbij wordt gedacht aan...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Doel van het onderzoek was basisinformatie te verzamelen over prevalentie, incidentie, lokalisatie, aard en ernst van blessures bij veldhockey op kunstgras, en de omstandigheden waaronder met name ernstige letsels optreden. Geconcludeerd wordt o.a. dat - afgezien van hinderlijke brand- of schaafwonden - kunstgras op zich geen extra...
report 1991
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Rijks, G.S. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Dit boekje is de weerslag van een in opdracht van het Ministerie van WVC verricht onderzoek naar factoren die samenhangen met het optreden van blessures aan de onderste ledematen bij basketballers, en de materialen (schoenen, vloeren) die hierbij een rol spelen. Geconstateerd wordt onder meer dat in het seizoen 1988-'89 53% van de respondenten...
report 1989
document
TNO (author), Hage, H. (author)
book 1987
document
de Wijn, J.F. (author), Centraal instituut voor voedingsonderzoek (author)
article 1978
Searched for: subject%3A%22Sports%22
(181 - 195 of 195)

Pages