Searched for: subject%3A%22Sports%22
(81 - 100 of 195)

Pages

document
Engbers, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
report 2008
document
van Hespen, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Chorus, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Stege, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Bernaards, C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Bakker, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Wijlhuizen, G.J. (author)
bookPart 2008
document
Verheijden, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), van Mechelen, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
This study reports entry correlates and motivations of older adults participating in organized exercise programs in the Netherlands, as determined in a descriptive explorative study (N = 2,350, response rate 86%). Participants were community-dwelling older adults (50+ years) who enrolled and started in 10 different exercise programs. Entiy...
article 2008
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
book 2008
document
Ooijendijk, W. (author), Jongert, T. (author), Stubbe, J. (author), Kloet, S. (author)
bookPart 2008
document
Bernaards, C. (author), Toet, H. (author), Chorus, A. (author)
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author)
report 2008
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bakker, I. (author), de Vries, S.I. (author), van den Boogaard, C.M.H. (author), van Hirtum, W.J.E.M. (author), Joore, J.P. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Dit onderzoek evalueert zes playgrounds in aandachtswijken in Noord-Hooland en Zuid-Holland. Playgrounds zijn speelplekken waar jongeren uit de stad kunnen sporten en spelen. Zulke playgrounds worden ingericht omdat steeds meer kinderen in (grote) steden te weinig bewegen. Dit komt onder andere door het ontbreken van voldoende geschikte en...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuur- en veldonderzoek is in kaart gebracht hoe groot de deelname is aan bedrijfsbewegingsprogramma’s in het algemeen en uitgesplitst naar diverse risico- en doelgroepen. De studie beoogt de geconstateerde kennislacunes hierover op te vullen om bedrijven meer handvaten te geven om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Sinds de start in april 2007 zijn 8 bedrijven bedrijfssport gaan aanbieden via het bedrijfssport-portaal. Het sportaanbod bestaat uit 9 sporten die ook geschikt zijn voor inactieven en semi-actieven. Dit oriënterende vragenlijstonderzoek beoogt een indruk te geven van het bereik van en de waardering voor het bedrijfssportaanbod vanuit het...
report 2008
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
Searched for: subject%3A%22Sports%22
(81 - 100 of 195)

Pages