Searched for: subject%3A%22Sports%22
(61 - 80 of 196)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J. (author), van Hespen, A. (author), Stubbe, J. (author)
other 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Binsch, O. (author)
doctoral thesis 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Daanen, H.A.M. (author)
Isolerende kleding is volumineus; dunne isolerende kleding is een illusie
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Chorus, A. (author), van Campen, C. (author), den Draak, M. (author)
De levensverwachting in ons land is de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Ruim 75% van de mannen en bijna 85% van de vrouwen bereikt tegenwoordig de leeftijd van 70 jaar. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen ouderen (65 jaar en ouder); dat is 15% van de bevolking. Hun aantal zal sterk blijven toenemen: volgens de bevolkingsprognose...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Meer volwassenen tussen de 18 en 64 jaar zijn de afgelopen jaren aan sport (minstens 40 weken per jaar) gaan doen: in 1991 39%, in 2007 opgelopen naar 46%. Vooral mensen die nu tussen de 46 en 64 jaar zijn, zijn meer gaan sporten dan voorgaande ohorten (zie hoofdstuk 3). In het volwassen leven beïnvloeden echter verschillende omstandigheden de...
bookPart 2010
document
Binsch, O. (author), Oudejans, R.R.D. (author), Bakker, F.C. (author), Savelsberg, G.J.P. (author)
conference paper 2009
document
Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
voor de volwassen bevolking blijkt bewegen een belangrijke determinant van (on)gezondheid en vroegtijdig overlijden. Voldoende bewegen kan het beloop van tal van chronische ziekten gunstig beihvloeden. Daarnaast is bewegen een belangrijk middel om overgewicht te voorkomen of te beheersen. Voor werknemers geldt bovendien dat voldoende bewegen de...
bookPart 2009
document
Hamberg-van Reenen, H.H. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose: To quantify the age-related changes in muscular capacity in a working population, and to investigate whether these changes are dependent on sports participation. Methods: Data were used from the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress and health (n = 1,800). At baseline, isokinetic lifting strength and...
article 2009
document
Stubbe, J. (author), van Hespen, A. (author), Stege, J. (author), Schuller, A. (author)
public lecture 2009
document
Hopman-Rock, M. (author)
public lecture 2009
document
Willems, J. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stubbe, J.H. (author), Stege, J.P. (author)
B&G, PZ.
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stubbe, J.H. (author), Chorus, A.M.J. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Verheijden, M.W. (author)
In dit rapport staat beschreven in hoeverre werkgevers eind 2008 bekend waren met Bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en Lunchwandelen. Voor al deze bedrijfsbewegingsprogramma’s zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd voor 2009. Eind 2008 is nagegaan in welke mate er ten tijde van de voormeting (november 2008)...
report 2009
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Hendriksen, I.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Wiefferink, C.H. (author), Detmar, S.B. (author), Coumans, B. (author), Vogels, T. (author), Paulussen, T.G.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The aim of this study is to identify the social psychological determinants of the use of performance-enhancing drugs by gym users who practice bodybuilding, fitness, powerlifting or combat sports. In this questionnaire-based study, 144 respondents answered questions on their actual use and intention to use such drugs and also on their background...
article 2008
document
Bakker, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Ooijendijk, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Op veel werkplekken bewegen mensen tegenwoordig weinig. De computer is een belangrijke veroorzaker van deze gedwongen bewegingsarmoede. De rol van de computer terugdringen is anno 2008 geen haalbare kaart. Door computertechnologie in te zetten voor bewegingsstimulering wordt de computer deel van de oplossing in plaats van deel van het probleem....
article 2008
Searched for: subject%3A%22Sports%22
(61 - 80 of 196)

Pages